… o všem, co vás zajímá

Zgodnie z tradycją szkoły, z której wyszedł, interesował się twórczością Arystotelesa. Napisał komentarze do Kategorii, Analityk pierwszych, Analityk drugich, O duszy, Meteorologii, Fizyki, Metafizyki, i również do Isagogi Porfiriusza[4]. Czwórka spośród komentarzy Filopona powstały na podstawie lektury komentarzy Ammoniusza syna Hermiasza, podczas gdy zaznacza tenże sam autor[8], aczkolwiek wykazują znaczną autonomia zaś różnice. Kolejne trójka komentarze, do Kategorii, Fizyki i Meteorologii, są samodzielnymi pracami Filopona. W swoich komentarzach Filopon niejednokrotnie nie zgadza się z Arystotelesem, proponując własne sposób stawianych za pomocą niego problemów[8]. Filopon starał się również zestawiać, wszelako nie zawsze konsekwentnie, arystotelizm spośród chrześcijaństwem. Czynił również pewne parówka ustępstwa gwoli platonizmu tudzież stoicyzmu[4].
Filopon jest też autorem dwóch samodzielnych prac filozoficznych: Contra Aristotelem, (praca zaginęła, długie jej fragmenty zachowały się przy Symplicjusza w komentarzach do O niebie zaś Fizyki Arystotelesa[9]) i Wbrew Proklosowi o wieczności świata (Katá Proklu perí ajdiotetos kosmu). W tej drugiej, liczącej 18 ksiąg, pracy polemizuje spośród twierdzeniem Proklosa natomiast filozofii starożytnej w ogóle, że Ziemia istniał odwiecznie. Twórczość zachowało się w przekładzie syryjskim[10]. W księdze Oraz Filopon wskazywał, iż nieskończoność Boga można zrozumieć po nieskończoności Jego działania, oraz polemizował spośród poglądem, iż uprawianie miłości światła do słońca jest podobny jak świata aż do Boga. W księdze II wywiódł, iż idee zawsze są w Bogu, w księdze III wyjaśniał, z jakiego powodu Bożyszcze nie stale korzysta ze swej mocy, posługując się Arystotelesowskim podziałem na punkt programu i okazja. Księgę IV poświęcił niezmienności Boga, Jego opatrzności, natomiast dowodził, iż bycie świata niczego nie dodaje aż do doskonałości Boga. W księdze V mówił o wieczności natomiast czasie, w VI o tym, iż kula ziemska został wytworzony. W księdze IX sprzeciwiał się przedkładaniu Platona powyżej prawdę, wskazując na błędy tuż przy Platona oraz dowodząc, iż konkret natomiast formy materialne zostały stworzone. W księdze XI dowodził jedności materii pierwszej zaś wykazywał, iż Platon nie uważa jej wewnątrz odwieczną[11]. W księdze XII podważał przekonanie, iż komplet, co wytworzone, jest materialne. W księdze XV mówił o stosunku świata do jego modelu intelektualnie poznawalnego, w XVI – o jedności woli Boga, w XVIII – rozprawiał drugi raz o błędach Platona – o tym, iż częściej szedł on w środku baśniami poetów aniżeli w ciągu argumentami[12].
Filopon pozostawał w obrębie arystotelizmu, chociaż jego komentarze do dzieł Stagiryty dawny wielce krytyczne. Różnił się odkąd Arystotelesa w w gruncie rzeczy ważnych kwestiach kiedy myśl ruchu, istnienie próżni, mus istnienia piątego elementu. Jego krytycyzm doprowadził go do serii innowacyjnych idei, czyniących go ważnym myślicielem wczesnego średniowiecza[13]. W późniejszym okresie życia Filopon zwrócił się od filozofii w odniesieniu do teologii. Jego preferencje teologiczne ówczesny tak jak radykalne a kontrowersyjne co poglądy filozoficzne. Nie uznając wieczności relacji, sprzeciwiał się kultowi obrazów. W chrystologii szedł za monofizyckim teologiem Sewerem z Antiochii. Nie czynił rozróżnienia pomiędzy naturą i hipostazą natomiast wychodząc z Arystotelesowskiej zasady, że istota nie istnieje poza indywiduami, twierdził, iż ludzkie podejście Chrystusa zupełnie nie istniało samodzielnie[14]. W swym głównym dziele teologicznym, zatytułowanym Rozjemca (Diajtetes e peri henoseos), uznawał wewnątrz Porfiriuszem bycie w Bogu trzech osób i konsekwentnie trzech odrębnych natur. Hipoteza ta, zwana tryteizmem, wywołała ostrą reakcję ze strony Leoncjusza spośród Bizancjum a Jerzego Pizydesa. Arbiter zachował się w obszernych fragmentach w języku syryjskim natomiast w pismach polemistów, prócz dwóch wyżej wspomnianych, oraz obok Jana Damasceńskiego. Wrogowie Filopona przekształcili złośliwie jego alias na Matajoponos (Pracujący na próżno)[4]. Preferencje teologiczne Filopona zostały potępione jak monofizyckie za sprawą cerkiew katedralna konstantynopolitański III (681 r.)[6]. Nie bacząc na koncepcjom neoplatońskim inicjacja duszy w ciałko Filopon uważał za plon uczynione człowiekowi przy użyciu Boga. Przyjmował egzystencja aniołów jak substancji bezcielesnych, odmiennych od czasu Boga natomiast świata. Przebieg poznania Boga przyrównywał aż do przemiany moralnej człowieka[6].
Filopon zostawił też po sobie traktat O stworzeniu świata (Perí kosmopoíjas) w 7 księgach, w którym opierając się na dziełach Bazylego Wielkiego zaś Teodora z Mopsuestii dowodził wyższości biblijnego opisu stworzenia świata ponad rozważaniami Arystotelesa[10]. We wstępie położył akcent na wzgląd, że biblijny przedstawienie stworzenia nie jest ani naukowym, ani filozoficznym wyjaśnieniem początku rzeczy, jednakże zachętą do szukania Boga[7]. Mojżesz nie był, zdaniem Filopona, fizykiem. Nie stawiał sobie pytań o naturę rzeczy, o substancję świata podksiężycowego. Jego celem było przekazać ludziom wiedzę o Bogu a wyszkolić ich żyć zgodnie z nią[15]. Naraz Filopon sprzeciwiał się literalnej interpretacji Księgi Rodzaju rozwiniętej za pomocą Kosmasa Indikopleustesa tudzież jego następców spośród egzegetycznej szkoły antiocheńskiej. Uważał, iż biblijny zobrazowanie stworzenia nie stoi w sprzeczności spośród odkryciami filozofii[16].
Inna praca Filopona, Dysputy powyżej Paschą (De Paschate), ma duże istotność dla rozmowy daty Wielkiejnocy.
Focjusz przekazał tytuły 4 innych, dzisiaj zaginionych, traktatów Filopona: Z przeciwnej strony synodowi chalcedońskiemu (Focjusz, Szafa na książki, cod. 55), Z przeciwnej strony Janowi Scholastykowi (cod. 75), O Zmartwychwstaniu (cod. 21), w którym głosił punkt widzenia, że ciała po zmartwychwstaniu nie będą tożsame z naszymi obecnymi ciałami, i O posągach (cod. 215), w którym polemizował z neoplatonikiem Jamblichem zaś jego dziełem Dyscyplina badawcza pitagorejska[10][7].

Zgodnie spośród tradycją szkoły, spośród której wyszedł
Rate this post

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...