… o všem, co vás zajímá

Jediný léčivý přípravek buněčné terapie, který je vyroben z vlastních buněk pacienta pro léčbu poraněné kloubní chrupavky, je k dispozici již na osmi specializovaných klinikách nemocnic v České republice. Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., získalo od příslušných státních orgánů povolení k aplikaci pro celkem osm, většinou fakultních, nemocnic v České republice. Operace jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami.

chrupavka Pomocí vlastních buněk bylo již úspěšně odléčeno celkem 400 pacientů s poraněnou kloubní chrupavkou, především kolene a kotníku. Léčba, která byla doposud možná pouze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, Fakultní nemocnici Motol a Fakultní nemocnici Brno, zaznamenává špičkové klinické výsledky a v letošním roce bude dostupná v celkem deseti nemocnicích v České republice.

Na základě povolení Státního ústavu pro kontrolu léčiv se mezi další ortopedická centra zařadily Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Plzeň, Krajská zdravotní, a.s. Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice

Přerov a Centrum léčby pohybového aparátu, s.r.o., Praha. Léčba je přísně vázaná na doporučení specializovaného ortopeda spolupracujících nemocnic a je hrazena ze zdravotního pojištění. Množství výkonů je však prozatím omezeno.

Přednosta ortopedické kliniky Nemocnice na Bulovce a 1. místopředseda České ortopedické společnosti, Prof. MUDr. Pavel Dungl DrSc. uvedl: „Jsem rád, že naše ortopedická klinika může pacientům nabídnout nové možnosti léčby a především léčby využívající lidské buňky.“ a dále dodal: „Ve světě je již téměř běžné léčit pacienty těmito metodami. Jsem rád, že se Nemocnice na Bulovce zapojila mezi vybrané nemocnice, které léčby pohybového aparátu pomocí lidských buněk nabízejí. Takové léčby jsou dlouhodobě výhodnější jak pro nemocnice, tak pro pacienty i zdravotní pojišťovny.“

V současné chvíli probíhá také schvalovací řízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv v Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnici Praha a v privátní chirurgické klinice Surgal Clinic s.r.o. v Brně.

Zmíněné nemocnice jsou jediné nemocnice v České republice nabízející tuto léčbu. Laboratoře Národního Centra Tkání a Buněk a.s., které disponují nejmodernější technologií na zpracování lidských buněk, plánují představit tuto metodu léčby i zahraničním pacientům.

Předseda představenstva Národního Centra Tkání a Buněk a.s. Ing. Petr Koška, MBA dodal: „V letošním roce zahájíme spolupráci se zahraničními partnery, abychom umožnili léčbu i zahraničním pacientům a samoplátcům, zejména ze Saudské Arábie a Ruska. Letos předpokládáme léčbu 50 zahraničních pacientů.“

O Moderní a buněčné terapii (z angl. Advanced Therapies Medicinal Products, ATMPs)

Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy) je mladé interdisciplinární odvětví medicíny, které spočívá zejména v léčbě pomocí autologních či alogenních buněk pacienta. Obor Moderní terapie zahrnuje oblasti buněčné terapie, genové terapie, tkáňové inženýrství a biobanking s následným přesahem do orgánového inženýrství. Věnuje se také výzkumu kmenových buněk z pupečníkové krve.

Cílem oboru Moderní terapie je léčba akutních a chronických stavů člověka nebo náhrada tkání, především s využitím lidských buněk. Zásadním dlouhodobým vědeckým cílem je prodloužit životnost a funkci lidských orgánů, léčba rakoviny a chronických či degenerativních onemocnění. Cílem je tedy postupné prodloužení lidského života a zvýšení jeho kvality s využitím lidských buněk. V případě využití autologních buněk se navíc jedná o striktně personalizovaný přístup k léčbě. Odebrané buňky pacienta jsou podle potřeby upravovány, pěstovány a vneseny zpět do jeho organismu za účelem léčby širokého spektra nemocí, úrazů a postižení.

O Národním Centru Tkání a Buněk a.s.

Posláním Národního Centra Tkání a Buněk a.s. je pomoci lékařům vrátit nemocné do aktivního plnohodnotného života především s využitím lidských buněk.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví České republiky a společnosti PrimeCell a.s. Patří mezi středoevropské lídry v oblasti bioimplantologie. Centrum disponuje inovativními laboratořemi pro vývoj a výrobu léčivých přípravků Moderní terapie (z angl. Advanced Therapy Medicinal Products – ATMPs) a zpracování a využití lidských buněk a tkání.

Národní Centrum Tkání a Buněk a.s. sídlí v Brně a zaměstnává 36 kmenových specialistů a je rozděleno do čtyř oddělení – oddělení Moderní terapie, oddělení buněčné terapie, oddělení tkáňové terapie a oddělení materiálového inženýrství. Součástí Centra je také nejmodernější banka pupečníkové krve v České republice, která nabízí odběr a uložení pupečníkové krve. Toto oddělení se také zabývá výzkumem kmenových buněk pro léčebné využití a plní funkci buněčné banky.

TZ

Vlastními buňkami pacienta léčí poranění kloubů již osm nemocnic v České republice
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...