… o všem, co vás zajímá

V roce 2015 bylo ve FN Brno odvedeno 5978 porodů a narodilo se 6127 dětí. Oproti minulému roku porodnost poklesla jen minimálně.

novorozenecNa porodním sále PRM FN Brno na Obilním trhu se v roce 2015 narodilo 2934 dětí (2845 porodů), na porodním sále PMDV v Bohunicích pak 3193 dětí (3133 porodů). Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno tak nadále zůstává největším porodnickým pracovištěm v České republice.

V Perinatologickém centru FN Brno, které je tvořeno Perinatologickým útvarem a Neonatologickým oddělením, bylo odvedeno 642 předčasných porodů (10,9 %). Vysoké procento je dáno centralizací těchto případů právě do perinatologických center, kterých je v České republice celkem 12.

Perinatologická centra jsou zaměřena především na péči o rizikové a patologické gravidity. Do této kategorie spadá také významná část vícečetných gravidit.

V roce 2015 bylo na GPK FN Brno porozeno 130 dvojčat a troje trojčata. Poslední roky můžeme pozorovat pokles vícečetných gravidit, což souvisí s upřednostňováním transferu jednoho embrya při asistované reprodukci. Podíl vaginálně vedených porodů dvojčat na GPK FN Brno činil 27,7 %.

Počet indukovaných (vyvolaných) porodů dosáhl 20 %, což je opět mírný pokles oproti předchozím rokům. Naší dlouhodobou snahou je, aby počet indukcí klesal či se alespoň udržel na stávajících procentech, neboť indukce porodu bývají spojeny s vyššími náklady na péči a vyšším procentem císařských řezů.

Počet těhotenství ukončených císařským řezem byl 1421 (23,8 %). Brněnské Perinatologické centrum je v rámci ostatních perinatologických center v ČR pracovištěm s nejnižším procentem císařských řezů, které se snažíme i přes celosvětový nárůst udržet. Vzrůstající počet císařských řezů u nás i ve světě je negativním trendem, který je provázen nejen zvyšující se morbiditou matek, ale i novorozenců. Ve FN Brno snižuje počet císařských řezů i snaha o vaginální porody dvojčat či plodů uložených v poloze koncem pánevním a provádění zevních obratů.

Extrakční vaginální operace (forceps, vakuumextrakce) byly v loňském roce využity u 3,5 % porodů a jejich počet mírně poklesl oproti minulému roku. Použití porodnických kleští či vakuumextrakce je vynuceno zpravidla ohrožením plodu (jiné indikace jsou méně časté) a je nutno jej vnímat jako život zachraňující výkon. Bohužel jsou extrakční operace často negativně vnímány laickou veřejností, ale jejich nízké procento znamená, že na pracovišti aktivně neřeší hypoxii ve druhé době porodní.

Porodnická epidurální analgezie má na obou pracovištích své pevné místo již řadu let, její využití má dlouhodobě stoupající trend. V roce 2015 ji využilo 27,8 % rodiček.

Lze očekávat, že pokles počtu porodů ve FN Brno nebude ani v následujících letech příliš znatelný.

I při vysokém počtu porodů se lékaři a sestry GPK snaží uplatňovat individuální přístup ke každé rodičce, zachovávat potřebnou intimitu a respektovat přání rodiček během porodu. I podpora bondingu (proces vytváření prvotní, bezprostředně poporodní vazby mezi matkou a novorozeným dítětem) je v obou porodnicích GPK samozřejmostí.

TZ FN Brno

lustrační foto- zdroj: novorozenec.zdrave.cz

Ve FN Brno se v roce 2015 narodilo více než 6 tisíc dětí
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...