… o všem, co vás zajímá

Cílem UV je– doplnit nebo úplně nahradit výživu přirozenou nebo její složky v optimálním složení a energetické hodnotě – aby nedošlo k malnutrici s negativním vlivem na :

– imunitu

– svalovou hmotu

– výskyt pooperačních komplikací

– úmrtnost

– udržet trávicí ústrojí i za kritického stavu

– zvýšit odolnost proti autoagresi mikrobiálního osazení střev

– zklidnit zánětlivé procesy na střevní sliznici

 

Indikace :

  1. nedostatečný přísun živin

– bezvědomí, nechutenství, zvracení těhotných, problémy s kousáním a

žvýkáním, úrazy obličeje, psychosomatické poruchy (bulimie, mentální anorexie), CMP

 

  1. zvýšené nároky organismu

– realimentace před operací, po operaci, hojení ran, dekubity, rekonvalescence

po nemoci, vysoká TT

– při sepsi, polytraumatech, mozkolebečních poraněních a popáleninách je

vystupňován katabolismus

 

Podmínky : k nasazení UV musí být správná indikace (je to lék!)

 

 

Základní složky výživy :

VODA (TEKUTINA) – dodáváme dle bilance tekutin (2 500-3 000 ml/24 hod.-dospělý)

 

CUKRY (SACHARIDY, GLYCIDY) – jsou základním zdrojem energie (55-60%)

jednoduché = glukóza

složité = škroby (glykogen), celulóza (je nestravitelná)

Glykogen je rezervou sacharidů v organismu, je uložený v játrech – zásoby jsou minimální

(na 1 den)

– s cukry podávat i aminokyseliny -> zjednodušují zpracování-jinak hrozí přetížení

a hyperglykémie

– největší spotřebu má CNS

potřeba = 0,5 g/kg/den

 

 

TUKY (LIPIDY) – představují 30-35% denního energetického příjmu

– mají i stavení funkci

– jsou dlouhodobou rezervou pro uvolňování energie

– účinkem enzymů se rozkládají na glycerol (v játrech se může

přeměnit na glykogen ) a mastné kyseliny (= zdroj energie)

– při hladovění – může organismus odčerpat až 90% tukových

zásob, tj. asi 10-15% hmotnosti člověka

– jejich rozpadem vzniká aceton -> vylučovaný močí

– lze podat do periferie

potřeba = 2 g/kg/den

 

BÍLKOVINY (PROTEINY) – jsou hlavní stavební látkou buněk a tkání

– proteiny živočišných a rostlinných těl nelze nahradit

jinou složkou potravy

– organismus je nedovede ukládat do zásoby

– jejich základní stavební jednotkou jsou aminokyseliny

 

AMINOKYSELINY – většina je využita k budování nových bílkovin spotřebovaných při obnově

tkání a k růstu

– podávají se s cukrem

– nepoužité odbourávají jaterní buňky, kde se z nich odštěpují dusíkaté skupiny, z nichž vzniká

amoniak – ten se slučuje s kyselinou uhličitou a vzniká močovina – je vylučována hlavně močí

(močovina je ukazatelem velikosti metabolismu bílkovin) – dělíme – esenciální (nenahraditelné,

tělo není schopno je vytvořit ) – neesenciální (vytvořitelné při dostatku dusíku ) – dusíkatá rovnováha -> P/V bílkovin je stejný – při nedostatku bílkovin je v těle negativní

dusíkatá bilance-poškozuje organismus

 

 

MINERÁLY – Na, K, Cl, Ca,Mg, P

 

 

VITAMÍNY – organické látky, nezbytné pro zachování normální orgánové funkce

rozpustné v tucích – A – retinol

D – kalciferol

E – tokoferol

K – kanavit

 

rozpustné ve vodě – B1 – thiamin

B2 – riboflavin

B6 – pyridoxin

B12

C – kyselina askorbová

Biotin

Kyselina pantotenová,listová,nikotinová

 

STOPOVÉ PRVKY – anorganické minerály

– jsou kofaktory nebo katalyzátory některých enzymů

– jsou podmínkou pro normální funkci orgánů a tkání

– jsou důležité pro metabolismus

– Fe, Zn, Se, I, F (fluór), Cr (chrom), Mn (mangan), Mo (molybden),…

 

 

 

 

METABOLISMUS = výměna látek a energie

 

ANABOLISMUS = vytváření složitých látek z látek jednoduchých (= asimilace)

– anabolické reakce spotřebovávají energii

 

KATABOLISMUS = štěpení složitých látek na jednoduché

– energie je uvolňována a organ.uvolněnou energii používá

k anabolickým (obnovným) reakcím (pro práci svalů, k tvorbě

tepla,…)

PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA (PV)

 

Rozdělení doplňková – při několikadenní nedostatečné výživě a dobrém stavu nemocného

– do periferního žilního systému

– G 10% (3 hod.)

– Nutramin 4%,Nutramin C,U,VLI

– lze i naředěné tuky (dráždí žilní stěnu)

 

úplná – při předpokládané dlouhodobé umělé výživy

– do centrální žilní linky (TPV=totální parenterální výživa)

– G 20% (8-12 hod.) + HMR insulin, KCl ap.

– G 40% (12-24 hod.)

– Nutramin C,U,VLI aj. 8% (8 hod.), 10%, 12%

– tuky – Intralipid,Structolipid,Lipofundin

– 10% (12-24 hod.), 20%

– v malém objemu je koncentrován velký objem energie

+ STOPOVÉ PRVKY ( Tracutil 1 lahvička do roztoku /24 hod.)

+ VITAMÍNY ( Multibionta 1 amp./24 hod.)

 

 

 

Náhrada jednotlivých složek :

 

CUKRY (SACHARIDY) = roztoky monosacharidů – G5%, 10%, 20%, 40%

– koncentraci –> 20% aplikovat jen do centrální žíly

glukóza– její metabolické zpracování je závislé na přítomnosti insulinu kvůli

průniku do buněk

fruktóza – metabolizuje v játrech -> nepodávat pac. s jaterními chorobami

sorbitol – je polyol měnící se v játrech na fruktózu -> nepodávat pacientům s jaterními

chorobami

xylitol – metabolizuje v játrech

 

– kontraindikace – současné podávání alkoholu a fruktózy nebo sorbitolu

 

 

 

TUKY (LIPIDY) = jsou nerozpustné ve vodě – připravují se ve formě tukových emulzí

– lze je aplikovat i do periferní žíly, pomalu,naředěné

  • Intralipid 20%, Elolipid 20%, Lipofundin MCT, LCT

 

– kontraindikace – šok, koma nejasné etiologie, tuková embolie, hyperlipoproteinémie,

poruchy mikrocirkulace, DIC, poruchy koagulace

 

 

 

AMINOKYSELINYvýživné – Eloamin 10%, 15%, Nutramin neo 4%, 8%, TS

specializované – jaterní (při selhávání)-Nutramin VLI, C,

Aminosteril Hepa 5%,8%

– ledvinné (při selhávaní)-Nutramin U, Aminosteril

Nephro, Aminomel Nephro

 

– kontraindikace – poruchy metabolismu aminokyselin,těžké a pokročilé poškození jater

 

 

STOPOVÉ PRVKY, MINERÁLY,VITAMÍNY

– náhrada energet. potřeby se počítá dle různých vzorců (nejrozšířenější je Harris-

Benedictův vzorec), je stanoven bazální metabolismus – BMR

– počítá se s věkem, výškou a hmotností – pro pacienty s různým stupněm onemocnění

je možná korekce : + 10% – nekomplikovaný pooperační průběh

+ 12% – vzestup TT (o 1 °C nad 37 °C)

+ 25% – KC trauma

+ 30% – polytrauma

+ 45% – sepse

+ 50% – popáleniny, ARD

 

Způsob podání :

LAHVOVÝ ZPŮSOB (MULTIBOTL) – kombinace 3 lahví

VAKOVÝ ZPŮSOB (ALL IN ONE) – všechno v jednom

VAK – individuální (přímo na míru pacienta)

míchané v lékárně

míchané na oddělení ve spec.boxech

– firemní – NUTRIFLEX-PLUS,-BASAL,-SPECIAL,-PERI

(lze podat do perif. linky), AMINOMIX

Na vaku napsáno složení v gramech, je sterilní, je kompatibilní (nesedimentuje), lze přidávat KCl, vitamíny, insulin,…

 

 

Využití přístrojů k podání :

– všechny roztoky vždy aplikovat přes infuzní pumpy

 

 

Komplikace a jejich řešení :

spojeny s místem aplikace

a) periferie – perforace žíly, hematom, paravenózní aplikace, tromboflebitida

Jen krátkodobě, výjimkou je G 40% (ředit ve stříkačce F1/1 !!!)-

záchrana života, Aminokyseliny do 8%, hypoosmolární tukové emulze

b) centrální žíla – při zavádění (pneumotorax,hemotorax, punkce perikardu, artérie,

konec katétru mimo centrální žílu,…)

  • katétrová sepse
  • dlouhodobé užití
  • PEV o vyšším obsahu kalorií nejčastěji aplikujeme

v. subclavia, v. jugularis, méně často v. femoralis

 

 

metabolické komplikace – hyperglykémie s dehydratací

– metabolická acidóza

– hypolipidémie

– postižení jater

 

ENTERÁLNÍ VÝŽIVA (EV)

 

Indikace :

– zhoršení fyziolog. příjmu, má přednost před parenterální-pokud to stav pac. dovolí

– využívá fyziologické procesy – udržuje funkčnost GIT (peristaltiku, vylučování enzymů,

prevence atrofie trávicího traktu, uchování imunologické funkce GIT, brání mikrobiálnímu

šíření)

– méně komplikací, je levnější, podání je jednodušší než PEV-je vhodná i pro domácí enterální

výživu

– lze ji kombinovat s PV

 

 

 

Kontraindikace :

absolutní – NPB, zvláště ileózní stavy, krvácení do GIT (vředy,…), toxické megakolon

 

relativní – těžké slizniční léze (poškození) – po chemoterapiích ap., střevní píštěle (v horním

zažívacím traktu, komunikace)

 

 

Způsoby podání :

– SIPING – popíjení – Nutridrinky ap.

– SONDOVÁ výživa – a) enterální

b) žaludeční

c) stomie – gastrostomie, jejunostomie

 

 

1) bolusová aplikace – je lepší – navodí peristaltiku

– 1.dávky = čaj co 3 hod. 50 ml–> po objevení peristaltiky –> výživový prostředek + čaj –>

dávky postupně zvyšovat – odsátý obsah (zvratky) lze vrátit zpět do žaludku a o toto množství

snížit dávku výživy do žaludku

 

 

2) kontinuální aplikace – při podávání do nižších úseků trávicího traktu

– pumpou – rychlost zpočátku 20 ml/hod. –> během několika dnů zvyšujeme –> až na

50 ml/hod. sondu je nutné co 6hod. proplachovat čajem (!FR = solný roztok-ucpává sondu!)

 

 

 

Pomůcky,přístroje :

– výživové prostředky,sety,čaj,stříkačka,pumpa

 

– sondy – a) enterální – 1-2 mm průměr, uvnitř sondy je kovový vodič, lze ji ponechat 1-3

měsíce – spolupracující pac. spolkne sondu a ta zaplave do proximální

kličky jejuna. Nespolupracující pac. –> pomocí gastrofibroskopu

 

b) žaludeční – různé průměry (4 mm)

Druhy výživových prostředků :

– v lahvích, plast. lahvích, vacích

 

kompletní polymerní výživa – je závislá na rozštěpení trávicími enzymy

– do žaludeční sondy, gastrostomie, dají se i popíjet (jsou ochucené)

– NUTRISON – standart, energy, low energy, multifibre, pediatric,…

 

kompletní oligomerní výživa – nevyžadují styk s trávicími fermenty,jsou bezezbytkové

– do enterální sondy, jejunostomie, nejsou ochucené

– PEPTISON, PEPTI 2000 -VARIANT, SALVIPEPTID, …

 

modulová dietetika – přídavek k výživě (v rekonvalescenci)

– PROTIFAR (= rozštěpené bílkoviny), MALTODEXTRIN (= sacharin)

 

– dle potřeby se přidávají léky, kapky, sirupy, trávicí enzymy, …

 

 

Výhody :

Plní nutriční funkci, udržuje sekreci trávicích enzymů, žluče, žaludečních šťáv, podněcuje peristaltiku

 

 

Komplikace, prevence, řešení :

GIT – zvracení (nesprávné dávkování, zpomalení- zastavení peristaltiky)

– průjem (kontaminace výživy, zpomalení-zastavení peristaltiky)

– nadýmání, regurgitace s aspirací (bezvědomí, svalová slabost)

– metabolická dehydratace, elektrolyt. rozvrat

– tracheoezofageální píštěl (- u pac. s TCHS –> jídlo odsáváme z trachey!)

 

MECHANICKÉ – ucpání sondy (preventivní proplachy), nesprávné zavedení, zalomení, přisátí

sondy ke stěně sliznice, vytažení a ucpání sondy pacientem

– poranění a otlak sliznice nosu a jícnu

 

Biochemická monitorace :

– dietetické údaje se porovnávají s metabolickými nároky organismu

– pravidelné laboratorní vyšetření 2x týdně, denně KO, ionty a dlp. další

– sledujeme – minerály, glykemii, jaterní testy, TG, KO, ABR, ureu, kreat., albumin, osmolalitu

séra i moče, odpady iontů+urey+glyk. v moči

 

Sledování pac.:

FF, bilance tekutin, tělesná hmotnost a celkový stav

 

Dokumentace :

– veškerá na oddělení

 

Umělá výživa pacienta v resuscitační a intenzivní péči
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jul 2019 >>
PÚSČPSN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...