… o všem, co vás zajímá

Rozšířené jednání sekce nemocnic, psychiatrických nemocnic/léčeben a fakultních nemocnic se uskutečnilo 8. února v Praze. Akce se účastnilo vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, výbor sekce a pozvaní hosté: náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) RNDr. Ladislav Dušek a Ing. Markéta Bartůňková také z ÚZIS ČR.

nemocniceJasně zaznělo, že i přes lednové zvýšení platu, personál dosud chybí ve všech nemocnicích. Sestry, které tam pracují, jsou proto dále přetěžovány, narůstá administrativní zátěž, personál je stresovaný a mnohdy odchází mimo zdravotnictví. Absolventi zdravotnických škol do nemocnic nastupují minimálně, většinou pokračují ve studiu na vysoké škole a po jejím absolvování jdou pracovat rovněž mimo zdravotnictví.

Stále je velký finanční rozdíl mezi odměňováním platem a mzdou – řádově i pět až šest tisíc korun v základu. Ten by se dal smazat tím, kdyby byli všichni zdravotníci odměňováni platem.

Místopředseda Lubomír Francl podal informace k návrhu novely zákona č. 96/2004, Sb., o podmínkách a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, což by mělo být legislativní opatření pro zajištění personální stabilizace zdravotnictví.

Proč Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR požaduje platy pro zaměstnance všech nemocnic?

Z nemocnic obchodních společností se opět potvrzuje, že zvýšení mezd je velmi problematické, mnohde se nedaří dohodnout zvýšení o 5 %, nemocnice obvykle zvyšují základní mzdy zaměstnancům s minimální mzdou, případně velmi nedostatkovým sestrám.

Opakuje se zkušenost z loňského roku, že je v odměnách za práci diskriminována téměř jedna třetina zaměstnanců nemocnic. K avizovanému zvýšení mezd dochází v lepším případě se zpožděním, v horším dostane zaměstnanec méně a v nejhorším nedostane zaměstnanec žádné zvýšení.

  • Cílem změny odměňování zaměstnanců nemocnic, kterou prosazují odbory, je sjednocení systému jejich odměňování na odměňování platem.
  • V současné době existují neodůvodněné rozdíly v odměňování zaměstnanců nemocnic, neboť příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem, ale ostatní právní formy poskytovatelů lůžkové péče vyplácejí zaměstnancům mzdu, a to přesto, že výdaje na odměňování jsou kryty z příjmů veřejného zdravotního pojištění, tedy z veřejného systému.
  • Rozdíly způsobené nerovným odměňováním zaměstnanců nemocnic se významně projevily zejména v uplynulých dvou letech.

Zástupci odborů, zaměstnavatelů, krajů a Ministerstva zdravotnictví se shodli na nárůstu platů a mezd všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016 a Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo, že toto zvýšení bude finančně pokryto prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Přesto toto dojednané a finančně pokryté zvýšení mezd v několika krajích a většině soukromých nemocnic nebylo realizováno. Pokud zaměstnanci dostali přidáno, bylo to většinou daleko méně než u kolegů odměňovaných platem.

  • Rozdíly mezi odměnami zaměstnanců podle právní formy nemocnic jsou obrovské. Zaměstnanci odměňovaní mzdou berou měsíčně řádově o 5 000 Kč méně než zaměstnanci odměňováni platem.
  • Zdravotnictví je regulovanou veřejnou službou a je z drtivé většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Proto není sebemenší důvod, aby část zaměstnanců nemocnic byla nadále nepřípustně diskriminována jen proto, že existují různé právní formy lůžkových zdravotnických zařízení, které za stejnou práci ve stejném zdravotním systému odměňují zaměstnance různě.
  • Pokud jde o zdravotnické zařízení fungující zcela mimo systém veřejného zdravotního pojištění, je požadavek na zachování mezd oprávněný a odborový svaz proti němu nic nenamítá. Pokud jeho zaměstnanci budou členy odborů, bude odborový svaz o jejich mzdách vyjednávat standardním způsobem obvyklým v obchodních společnostech.
  • Sjednocení systému odměňování pod platový systém zajistí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče transparentní vynakládání finančních prostředků z veřejného systému zdravotního pojištění a rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.
  • Zvýšení mezd zaměstnanců nemocnic bude současně významným stabilizačním prvkem, který zajistí udržení zdravotníků v českých nemocnicích, a tím vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče všem občanům České republiky.

Zdroj: www.oszsp.cz

Ilustrační foto- zdroj:praha.idnes.cz

 

Stresovaný personál českých nemocnic
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Oct 2019 >>
PÚSČPSN
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...