… o všem, co vás zajímá

slangPodle mého názoru je slang nedílnou součástí každé profesni skupiny, nevyjímaje zdravotníků. Možná je dokonce nutností. Jeho používání by však mělo podléhat některým pravidlům, především tedy pravidlům slušného chování, a etickým kodexům.

Při práci s pacienty je zdravotnický personál vystaven mnoha zátěžovým situacím. Slangismy mohou v mnoha případech sloužit jako ventil.

Slang ve zdravotnictví je nesmírně bohatý. Posuďte sami:

A

Abdominálka- břišní operace

Achilovka– Achillova šlacha

Alchajmr– Alzheimerova choroba

Alkáč– abuzus alkoholu

Ambulant– ambulantně léčený pacient

Amenťák– amentní stav (amence= porucha vědomí projevující se neschopností orientovat se)

Anča– anatomie

Anča– panna, která se používá k tréninku resuscitace, též Andula

Anděl– oblečení pro pacienty na zapínání vzadu (připomíná křídla)

Anestezio– anesteziologicko- resuscitační oddělení, též ares, áro, oživovačka,    reska, uspávačka

Anťáče– antibiotika, též antiblbika, antíky, biotika, tika, svinstvo

Apenďour– appendix, též apendisk

Árař– lékař z anesteziologicko- resuscitačního odd.

Artérka– arteriální katetr

Artérka– arterie, tepna

B

Babičkytýda (dědečkytýda)- gerontologické změny, zdravotní obtíže vyplývající z věku

Bacit- dát elektrický šok

Balonky- elektrody, které se připevňují při vyšetření EKG na hrudník

Bandaska– drenážní sběrná lahev, nádoba na moč

BANK- Boradrenalinové nosní kapky

Bažant– nádoba na moč viz též bažík, žabant

Běhna –obíhající sestra na operačním sále

Bércák– bércový vřed

Biochemka– biochemie

Blicí miska– emitní miska

Boss- vrchní sestra, též vrchna, vrchňa, vrchnice, vrchnost, vrchol, vychna

Brachiálka– pažní tepna

Braunila– kanyla od firmy Braun

Brebery– pohlavní choroba

Brko– intravenózní kanyla

Bunina– buničina

C

Cáknout– dezinfikovat před vpichem

Céčko– hepatitida typu C

Centrál– centrální žilní katetr

Cétéčko– vyšetření CT

Céva– permanentní močový katetr (cévka) viz též cévina, cíva, cívka, hadice, hadička, pytlíček, pytlík ropovod, roura, rourka, trubka, vodovod

Cétégé– kardiotokografie

Cukrář– diabetik

Cytolka– cytologie (vyšetřovací metoda)

Č

Čudlík– zátka na infuze, též špunt

Čůrárna– urologie

Čůrodoktor– urolog

D

Dát pacienta na mašinu– napojit na umělou ledvinu

Dejchačka– dýchací maska

Dejchák– ventilátor

Dejchátko– pomůcka pro astmatiky

Depka– deprese

Destilka– destilovaná voda

Dezi– dezinfekce

Díra– terapeutická izolace

Dlaždičky– krevní destičky

Dolití- aplikace infuze

Dostat raka– trpět karcinomem

Dřevo– špachtle určená k vyšetření hrdla

Dusit pacienta– provádět anestezii plynem

Džbán– nádoba na moč sloužící k vyšetření, též džbánek, chcačka. chcankoše, chcavec, močka, močovka,šampuska, špičatka, válec

E

Elasťák– elastické obinadlo

Eldéenka– léčebna dlouhodobě nemocných

Embolka– embolie

Emitka– emitní miska, též emitnice, ledvina, odpaďák, orgán

Empír– operační plášť, který se zavazuje vzadu

Exit– smrt (exitus)

Exnout- zemřít

Ezmarch– Ezmarchovo škrtidlo

F

Fáče– bandáže

Fakultka– fakultní nemocnice

Farmačka- farmakologie

Febrilky– febrilní křeče

Femorálka– arteria femoralis, stehenní tepna

Fenouš– fenylketonurie (metabolická vada), též fenouše

Feťák– pacient závislý na drogách, viz též fetka, fetman

Flastr- náplast

Fleška- infuze

Flusíky- hleny, mucin

Fofrklacky– francouzské hole, též francky, klacky.

Fofrkola– invalidní vozík, též fofrkřeslo, kára, kriplkára

Fonďák– fonendoskop, též fonenďák, Fonendiho skop, uši

Fraxáč– fraxiparin, též fraxík

Fýzák– fyziologický roztok, též fyziológ

Fyziolka– fyziologie

G

Gastro- gastroskopie

Glycka– glykemie (hodnota hladiny krevního cukru, vyšetření), též glymča

Gumovky– rukavice

Gynda– gynekologické oddělení

Gyps- sádra

H

Hácoš– Hartmannův roztok, též hároš, hartmann

Havran- patolog, též hrobka, mrtvolog, paťáč, paťák, pitvák, pitval, pitvař, pitvatel, rakolog, řezník,

Hekárna– místnost pro druhou dobu porodní

Hematolka– hematologie (oddělení)

Hepka– hepatitida

Histolka– histologie (vyš. metoda)

Hnoják– abces, hnisavý proces

Hrazdička– úchytka na lůžku pro méně pohyblivé

Hrot– jehla

CH

Chemikárna– laboratoř , též labka, labina, laborka

Chíra– chirurgické oddělení, chirurgie, též chirda

Chobot– nasogastrická sonda

Choďáci– pokoj se soběstačnými pacienty

Chocholouš– cholesterol

Chorák- chorobopis, též choráč, chorobák, noty, papíry

I

Ibáč– ibalgin

Infuzák– infuzní roztok

Intenzivka– jednotka intenzivní péče, též jipina, jipka, jipkovna, jipna, jupík

Intramuskulárka– nitrosvalová injekce

Intravenózka– nitrožilní injekce

Inzulínka– inzulinová jehla

Ívéčka– intravenózní léky

J

Játráky– jaterní testy

Jednorázovka– jednorázová podložka

Jogurťáky– velmi silné brýle (skla připomínají dno lahve od jogurtu)

K

Kačer– koš na prádlo

Kalhoty– náplast na přelepení flexily

Kapačka– infuze, též kapavka

Karpál- vyšetření karpálního tunelu

Klíšťovka– klíšťová encefalitida

Kojeňák– kojenecký ústav

Koktejl– infuzní roztok, lék podávaný v infuzi

Kolík– intubace dle Cola

Koronárka- koronární jednotka

Kožař- kožní lékař, dermatolog

Krčař– lékař na ORL

Krevňák- krevní obraz viz též krvák

Křidélko– kanyla na odebírání krve

Křečák– varix

Kuřárna– sestrerský pokoj, též zašívačka

Kysat– hnisat

L

Lahváč– LAVH (laparoskopicky asistovaná vaginální hysterektomie)

Lapiduch– sanitář

Lego– pacient po polytraumatu (mnohočetný úraz), též puzzle

Lejt– silně krvácet, též lejt jako Dunaj

Lékařák– lékařský pokoj

Lékovka– dózička na léky

Ležáci– pokoj s imobilními pacienty

Ležák– imobilní pacient

Lineomatka- lineární injektomat

Lokál– místní znecitlivění

Lumbálka– lumbální punkce, též rumpálka

M

Magneťák– nukleární magnetická rezonance

Mastňák– mastný tyl

Mašina– umělá plicní ventilace

Mašle- nitroděložní antikoncepční prostředky

Mikračka– mikrobiologie

Mikrák- mikroskop

Močák– močový měchýř

Močka– vyšetření moč+ sedimentace

Muskulárka– nitrosvalová injekce

N

Nabrat nemocného– provést odběr krve

Nabrat sedimku– provést odběr krve na sedimentaci

Neurolka– neurologie

Noráč– noradrenalin

O

Outůčko– kyslík, též O2

Oblbovačka– premedikace

Očař– oční lékař, oftalmolog, též okař, okoun, okulár, slepouš

Odběrák– odběrový vozík (kde mají sestry připravené pomůcky pro odběry)

Odcházet– stav životního ohrožení při operaci

Odchcávačka– odsávačka

Oheska– okresní hygienicko- epidemiologická stanice

Ondulace– EEG vyšetření, při vyšetření se na hlavu pacienta umístí helma, která připomíná kadeřnickou pomůcku

Operák– operační sál

Oška– ošetřovatelka

Oxýk– oxytocin

P

Para– paravenózně

Parkinzon– Parkinsonova choroba

Pásák– pásový opar

Péčko– náběr odběrů při příjmu

Pemprsky– pleny pro dospělé inkontinentní pacienty

Peňáček– penicilin, též peňák, peňouš

Pepka– mrtvice

Perforačka- perforace (protržení, proděravění)

Periferka– periferní žilní katetr

Pistole– teploměr

Pneu– pneumonie, zápal plic, též pneumonka

Podávky– podávkové nástroje

Pokrejt antibiotiky– léčit nemocného ATB5

Pooperák– pooperační pokoj

Primča– primář

Prodejchnout– rozdýchat pacienta viz též profunět

Provokačka– umělé vyvolání porodu

Průjmovat– mít průjem

Přelitej– pacient, který dostal příliš mnoho infuzního roztoku

Převazák– převazový vozík

Připravit sklíčko– připravit krevní nátěr k vyšetření krve

Přišpendlit pacienta– nařídit režim na lůžku

Pulzák– pulzní oxymetr

R

Rajčák– rajský plyn

Rehabka- rehabilitační oddělení

Rektálka-rektální rourka

Robert– mrtvý plod čekající v lednici na pitvu

Rohlík– polohovací válec

Růže– erysipel

Růžovka– růžová jehla určená pro ředění roztoků

Ř

Řezák– skalpel

S

Saďárna– velmi bolestivý výkon

Sálovka– sestra na operačním sále

Sestřák– mužský protějšek zdravotní sestry

Schis(z)ka– schizofrenie, též schíza

Slepák– appendix

Smrkáčci– pacienti s rýmou

Spirka– spirometrie

Srdcař– kardiolog, pacient s onemocněním srdce

Standa– ST-analyzátor

Strepťák– streptomycin

Stříkajda– injekční stříkačka

Sak– subarachnoidální krvácení

Subkutálka- podkožní injekce

Sušení- tampony při operaci

Š

Šestinedělka– pacientka, kterou považuje lékař za hloupou (neumí dělit šesti)

Šiška– stolice, též trus

Šití– materiál pro šití rány

Špátle– ústní lžička

Šutry– žlučníkové či ledvinové kameny

Šváb– sterilní vatový tampon na výtěry

T

Tepka– totální endoprotéza

Teplotka– teplotní tabulka

Teplouš– teploměr

Terminátor– terminální stadium nemoci

Tlakáč– tlakoměr

Topit– mít horečku

Totálka– operace, kdy se odstraňuje celý orgán, totální endoprotéza

Transfúzka– transfúzní oddělení

Traumačka- traumatologie

Trouba– inkubátor

Tubera– tuberkulóza

U

UDOP– ultrazvukové ozvy plodu

Uchošťour– vatová tyčinka

Úklidovka- úklidová místnost

Umrlčák– úmrtní list, též úmrťák

Uspávač– lékař aro na sále

V

Včelička– injekce

Višňák– Višňovského emulze

Vlk– opruzenina

Vole– truma

Vyexovat– přerušit (vysadit lék)

Vypsat sportku– vyplnit porodní hlášení

W

Wertheim– operace dle Wertheim- Meigse

Z

Zaflastrovat– zalepit náplastí

Zastavit se– mít srdeční zástavu

Zaškrtit pacienta– přiložit škrtidlo

Zátěžák– zátěžový test

Zavěsit na flašku– podat infuzi

Zbulit– patologická změna na žíle, vyboulení při prasknutí

Ž

Žaneta– Janettova stříkačka

Žákyňka– studentka střední zdravotnické školy na praxi

Žlučník– pacient trpící chorobou žlučníku

Žluťák– pacient s jaterní cirhózou (popř. hepatitidou)

jg

Slang ano, ale . . .
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...