… o všem, co vás zajímá

V každodenním životě používáme často slovo zdraví. Každý člověk přiřazuje zdraví významnou hodnotu, která mu umožňuje pracovat a realizovat své plány. Zdraví je jedno ze základních práv člověka a mělo být u každého jedince v hierarchii hodnot na prvním místě. Je tedy třeba, aby si sestry uvědomily, že zdraví rozhodně není samozřejmostí a proto je nutné o něj správným způsobem pečovat a to ještě dříve, než se objeví zdravotní problémy.

zdravotní sestra Mnoho sester si jistě uvědomuje důležitost prevence a chápou, že je nutné nemocem předcházet. Také jsou si vědomy, že preventivní opatření vedou ke zvýšení kvality životaPřesto však existují sestry, které si myslí, že pokud nemají žádné potíže a cítí se zdravé, není nutné navštěvovat lékaře, a co víc, některé i věří, že jim daná nemoc nehrozí. Proto hlavní úlohu hraje výchova ke zdraví, která spočívá ve změně chování sester a v nutnosti přechodu z oblasti léčení nemocí do oblasti podpory zdraví i prevence.

Při výkonu svého povolání jsou sestry vystavovány různým škodlivým vlivům, které se mohou více či méně podílet na jejich zdravotním stavu. Sestry by si měly uvědomit, které situace pro ně mohou být rizikové a rozhodně není radno je podceňovat. Zejména mladší sestry si dostatečně neuvědomují, že jim hrozí nebezpečí.

Práce sestry je velice náročná, často slouží dvanáctihodinové směny, ráno musí brzy vstávat, cítí se unavené, je narušený jejich cyklus bdění a spánku, zejména po nočních službách, během jedné směny nachodí mnoho kilometrů, jsou na ně kladeny vysoké nároky, které musí během dne stihnout, aj.

 • Zásady péče o vlastní zdraví u sester

Velký podíl na zdraví sestry má životní styl. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že sestry nejčastěji pečují o své zdraví minimálně nebo průměrně.

 • Jezte pravidelně ovoce, zeleninu, ryby, stravu s obsahem vlákniny a vyhýbejte se tučným jídlům

Je důležité, nejen co jíme, ale i v jakém množství, protože nevhodné potraviny vedou k poškození zdraví.

 • Jezte pravidelně alespoň 3 hlavní jídla denně

Mezi pravidla, která by měla být dodržována celý život, patří pravidelnost v přijímání 3 hlavních jídel, tedy snídaně, oběda i večeře, což je největším prohřeškem u sester, které jí nepravidelně a nedodržují přestávky na jídlo. Není výjimkou, že u sester je prvním jídlem až večeře, právě často z důvodu nedostatku času. Důležité je však i stravování při noční směně.

 • Najděte si čas na jídlo v průběhu směny

Sestry často mají nedostatek času na jídlo a pitný režim během služby, což plyne z nepravidelných přestávek. Pro udržení optimálního zdraví a výkonnosti jsou důležité živiny získané z potravy.

 • Dodržujte pitný režim

Pitný režim by měl vždy začít ráno a pokračovat celý den Denní příjem tekutin by měl být alespoň 2,5 l. Hydratace organismu je důležitým předpokladem pro život, protože pokud je v organizmu nedostatek tekutin, začínají se objevovat negativní fyzické projevy. Mezi doporučované tekutiny patří bylinkové čaje, voda, minerálky či přírodní ovocné šťávy. Hlavní zásadou je dostatečné množství během dne. Není však vhodné přijímat najednou velké množství tekutin, na který náš organismus zareaguje zvýšeným vylučováním. U sester je pitný režim dle průzkumů až na dolní hranici a to cca 1,5l za den. Sestry také často pijí větší množství kávy, kterou však nelze započítávat do pitného režimu.

 • Pečujte o dolní končetiny

S péčí o vlastní zdraví úzce souvisí i péče o dolní končetinyU profese sestry jsou dolní končetiny značně přetěžovány, proto je nutná péče i o ně. Ta spočívá zejména ve volbě vhodné zdravotní obuvi. Kromě vhodné obuvi je dále příhodné, aby si sestry v rámci prevence dávaly dolní končetiny do zvýšené polohy, kdykoliv je to jen možné. Zároveň by měly používat  stahovací punčochy.

 • Ve volném čase se věnujte volnočasovým aktivitám

Vlivem fyzicky namáhavé práce u sester může dojít k poklesu pohybové aktivity ve volném čase. I když nedostatek pohybu ve volném čase je určitým paradoxem, protože sestry během směny nachodí mnoho kilometrů. V tomto případě je nutné odlišit pracovní zátěž a relaxační pohyby.

 • Najděte si volný čas sami pro sebe, aby jste se mohli uvolnit, odpočinout si a načerpat novou sílu
 • Odpočívejte v prostředí, které je Vám příjemné

Při odpočinku dochází ke svalové relaxaci bez emočního vypětí, při němž následuje uvolnění těla.

 • Spěte alespoň 8 hodin denně

Při práci ve zdravotnictví je narušený cyklus spánku. Je prokázáno, že po nočních směnách je spánek kratší a neplnohodnotný. Problém spočívá i v brzkých nástupech na směnu, kdy je narušeno fyziologické vstávání. Možné problémy související se spánkem se dále projevují na celkové kondici, protože sestry již jako unavené vstávají, cítí se vyčerpané, mohou být podrážděné, ale i nepozorné s čímž souvisí zvýšené riziko pracovních úrazů.

 • Chraňte své zdraví při manipulaci s pacientem

Ženy ze zákona nesmí zvedat břemena, která váží více než 15 kg, ale to se nevztahuje na manipulaci s pacientem. Zákon totiž pacienta nepovažuje za břemeno, proto není výjimkou, že sestra, která váží například 60 kg, manipuluje s pacientem jednou tak těžkým.

 • Dbejte na správné držení těla

Základem pro manipulaci s břemeny je, postavit se co nejblíže k pacientovi nebo předmětu. Před zdvihnutím je důležité rozšířit postoj, pro zajištění stability a ohnout se v oblasti bederní páteře a kolenních kloubů. Dále je důležité nastavit výšku pracovního prostoru do výše těžiště. Při tahání těžkých břemen se doporučuje předsunout jednu nohu dopředu a využívat svalovou sílu dolních končetin. Pro ochranu vlastního zdraví sestry je také důležité využívat horní končetiny jako páky a vyhýbat se práci proti gravitaci.

 • Pěstujte přátelské vztahy na pracovišti a zlepšujte své komunikační schopnosti

Autorka: Gabriela Roubalová

Použité zdroje:

 1. GROFOVÁ, Z. Nutriční podpora – praktický rádce pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 237 s. ISBN 978-80-247-1868-2.
 2. KRIŠKOVÁ, A. et al. Ošetrovateľské techniky. Martin: Osveta, 2001. 804 s. ISBN 80-8063-087-9.
 3. KUKAČKA, V. Udržitelnost zdraví. 1.vyd. České Budějovice: ZF JCU, 2010.228. ISBN 978-80-7394-217-5.
 4. LUKEŠOVÁ, R. – HUDÁČKOVÁ, A. Sestra a její péče o vlastní zdraví, vliv na péči o nemocné.In Nové trendy v ošetřovatelství VI: Sborník z příspěvků s mezinárodní účastí VI Jihočeské ošetřovatelské dny. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zdravotně sociální fakulta. Katedra ošetřovatelství, 2007. s. 204 – 215. ISBN 978-80-7040-992-3.
 5. MACHOVÁ,J . – KUBÁTOVÁ, D. et al. Výchova ke zdraví pro učitele. 1.vyd. Ústí nad  Labem: PF UJEP, 2006. 250 s. ISBN 80-7044-768-0.
 6. MIKŠOVÁ, Z. et al. Kapitoly z ošetřovatelské péče I. aktualizované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 80-247-1442-6.
 7. PAVLÍČKOVÁ, J. Fakta o jídle a zdraví. Sestra, 2010, roč. 20, č. 4, s. 68. ISSN 1210- 0404.
 8. RADVANOVÁ, A. – BAUEROVÁ, M. Stravování v noční směně  – při třísměnném provozu. Sestra, 2006, roč. 16, č. 6, s. 21. ISSN 1210-0404.
 9. REINDLOVÁ, V. – BOGÁROVÁ, S. Přetížení zdravotnického pracovníka – ano, nebo ne?. Sestra, 2007, roč. 17, č.12, s. 22-23. ISSN 1210-0404.
 10. STARNOVSKÁ, T. Pitný režim. Sestra, 2003, roč.13 , č. 10. s. 42 – 43. ISSN 1210 – 0404.
 11. SÝKOROVÁ, A. Spánek a jeho poruchy. Sestra, 2006, roč. 16, č. 4, s. 22. ISSN 1210- 0404.
 12. ŠLÁGR, J. Lékařské požadavky na zdravotně nezávadné obouvání [online]. rok neuveden, [cit 2010-10-16]. Dostupné z: http://webnet.wz.cz/nem_priz/zdrava_obuv.html
 13. ŽIDKOVÁ, Z. Životospráva sálových sester. Sestra, 2010, roč. 20, č. 2, s. 40 – 41. ISSN 1210 – 0404.

 

Sestra a její péče o vlastní zdraví
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...