… o všem, co vás zajímá

Vzít do ruky lžičku, otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje – obyčejné věci, se kterými denně svádí bolestivý boj pacienti s revmatoidní artritidou. S nemocí žije v Česku přes 100 tisíc lidí všech věkových kategorií. Až polovina z nich končí kvůli nevratnému poškození kloubů v invalidním důchodu. Negativním důsledkům lze předejít, pokud revmatici dostanou včas správnou léčbu, a to i moderní biologické léky, které mohou projevy nemoci výrazně omezit. Na mezery v dostupnosti léčby v ČR upozorňuje organizace Revma Liga ve spolupráci s Ústavem lékového průvodce u příležitosti Světového dne artritidy 12. října.

RA_plakatRevmatické choroby si lidé mylně spojují se stářím, ve skutečnosti však postihují všechny věkové kategorie. Výjimkou nejsou ani děti. „Často jde o mladé lidi v produktivním věku, které onemocnění zasáhne ze dne na den a vyřadí je z normálního života. Dříve se věřilo, že jde o nemoc kloubů, dnes víme, že příčinnou je autoimunitní zánět, kdy se imunita pacienta obrací proti němu samotnému. Nejsou známy důvody, proč se tělo takto zachová. Roli mohou hrát genetické faktory, spouštěčem může být stres nebo infekce. U části nemocných může ke vzniku onemocnění přispívat i kouření,“ upozorňuje předseda České revmatologické společnosti ČLS JEP Prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.

Revmatoidní artritida způsobuje nemocným zánětlivé otoky kloubů – zprvu postihuje klouby na rukou, může se rozšířit na velké klouby, krční páteř i vnitřní orgány. S rostoucí aktivitou nemoci dochází k poškození kloubů, které je nevratné. Lékaři musí následky často řešit chirurgickými zákroky. Pacienti v nejtěžším stupni onemocnění zpravidla končí v trvalé invaliditě. Odborníci se shodují, že základem úspěšné léčby je zahájit terapii včas – správně nasazená léčba v počátečních stádiích nemoci a úprava léčebného postupu podle aktuálního stavu pacienta – to vše může projevy choroby omezit nebo zastavit. Tento princip se nazývá jako „léčba k cíli“.

„Dnes se ukazuje, že musíme začít intenzivně léčit již pacienty v časných stádiích nemoci a uplatnit tzv. princip léčby k cíli – nespokojit se jen s nějakým zlepšením, ale snažit se přivést onemocnění do remise nebo alespoň nízké klinické aktivity, tedy snažit se zastavit téměř všechny jeho projevy. Tento princip by měl být uplatněn nejen pro nemocné s vysokou aktivitou, ale i pro ty, kteří mají tzv. střední aktivitu nemoci. Není tak důležité, jakými prostředky je remise dosaženo, ale pokud se to nepodaří konvenčními léky, měly by být využity nejnovější přístupy. To je zahrnuto také ve stávajících doporučeních České revmatologické společnosti k léčbě,“ dodává prof. Vencovský.

Jedním z nových přístupů k léčbě revmatoidní artritidy je biologická léčba. Biologické léky ovlivňují ty složky imunitního systému, které jsou zodpovědné za vznik a udržování chronického zánětu. „Tyto přípravky jsou určené pro nemocné, u nichž selhala konvenční léčba. Hodně nemocných pociťuje zlepšení zdravotního stavu už po první či druhé aplikaci biologické léčby. Mnoho z nich je, často po dlouhé době, schopno znovu normálně fungovat, sportovat nebo chodit do společnosti. Biologika jsou zpravidla kombinována s dalšími chorobu modifikujícími léky, což zvyšuje a prodlužuje účinek léčby,“ popisuje MUDr. Heřman Mann z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Podle předsedkyně pacientské organizace Revma Liga Edity Müllerové mají mít čeští revmatici stejný přístup k biologické léčbě, jaký je běžný ve vyspělé Evropě. „Zatímco v zahraničí užívá biologickou léčbu až 30 % vhodných pacientů, u nás jsou to stále jednotky procent. Hlavní bariérou jsou finance. Cena léčby se pohybuje mezi 200 až 300 tisíci korun ročně na jednoho pacienta. Léková komise v roce 2001 rozhodla o tom, že biologická léčba může být hrazena jen pacientům, kteří dosáhli nejtěžšího stupně onemocnění. Bohužel pacienti v tomto stádiu jsou již často v invalidním důchodu a nemohou společnosti vracet náklady vynaložené na léčbu. Toto rozhodnutí již není v souladu se současnými poznatky o možnostech léčby a mělo by se revidovat. Ekonomické analýzy hovoří jasně – státu se vyplatí investovat do účinné léčby včas, aby dokázal takového pacienta zachovat déle práceschopného,“ vysvětluje Müllerová.

U příležitosti Světového dne artritidy, který každoročně spadá na 12. října, připravila Revma Liga společně s Ústavem lékového průvodce informační kampaň pro veřejnost s názvem Revma výzva. Hlavní tváří kampaně je herec Jakub Žáček, který vyzval své divadelní kolegy, aby si na kameru vyzkoušeli speciální rukavice simulující ruce revmatika. „Naší snahou je vysvětlit veřejnosti, s jakými těžkostmi se musí potýkat nemocní s revmatoidní artritidou a jak negativně nemoc zasahuje do jejich života. Do Revma výzvy se mohou lidé zapojit tím, že si v pondělí 12. října alespoň na chvíli nasadí jakoukoli rukavici, a symbolicky tak podpoří revmatiky,“ doplňuje Müllerová.

Kampaň Revma výzva vyvrcholí ve středu 18. listopadu benefičním představením v Divadle Palace v Praze. Vstupenky na představení jsou v prodeji pro veřejnost za jednotnou cenu 350 Kč. Více informací najdete na www.revmavyzva.cz

Revmatoidní artritida postihuje všechny věkové kategorie od malých dětí po seniorský věk. Jedná se o autoimunitní onemocnění, při němž tělo produkuje látky, které napadají vlastní obranný systém organismu a vytvářejí záněty v podobě bolestivých otoků kloubů, měkkých tkání, někdy jsou napadány oči a vnitřní orgány. Nemoc vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním se nemoc rozšiřuje i na další klouby – kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř. RA zkracuje život svých nositelů až o 10 let.

Střední aktivita nemoci – podle doporučení České revmatologické společnosti jde o míru aktivity onemocnění. Ta se určuje pomocí tzv. DAS skóre, které se počítá podle výsledků krevních testů a posouzení počtu oteklých a citlivých kloubů. U střední závažnosti ještě nedochází k nevratným změnám, ale onemocnění omezuje pacienta v běžném životě. Je to stav, kdy lékaři umí mnohem lépe ovlivnit nemoc a její příznaky a dosáhnout remise onemocnění.

Revma Liga v ČR – společnost lidí s revmatismem, jejich rodinných příslušníků a přátel. Cílem společnosti je již více než 20 let zvyšování povědomí o revmatických chorobách. Členové Revma Ligy bojují za plnohodnotný a rovnoprávný život zdravotně postižených a vytvářejí pro ně regionální kluby po celé České republice. Revma Liga spolupracuje s mezinárodními organizacemi stejného zaměření v zahraničí a její činnost podporují lékaři a zdravotníci.

Ústav lékového průvodce – nezávislá nezisková organizace, která vznikla na základě potřeby pacientů, lékařů a dalších aktérů ve zdravotnictví. Hlavním cílem Ústavu lékového průvodce je komunikovat problémy spojené s bezpečným užíváním léků, prosazovat zlepšení lékové politiky a dostupnost léčby pro pacienty.

tz

Revmatoidní artritida – včasná léčba se vyplatí
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...