… o všem, co vás zajímá

sestřička Evička1. Denně před začátkem pracovní doby důkladně zamésti ordinaci, vybrati popele z kamen a utříti prach.  Denně před začátkem pracovní doby důkladně zamésti ordinaci, vybrati popele z kamen a utříti prach. Sestry zodpovídají dále za to, že ordinace bude vždy řádně vytopena. Potřebné palivo obstarají na svůj náklad. Soukromé rozhovory jsou v pracovní době nežádoucí. Řádná pracovní doba jest 12 hodin denně. V případě potřeby musí každá sestra pracovati bez vyzvání přesčas.
2. Sestry se nesmějí v práci mýliti. Kdo se při své práci dopouští častých chyb, bude propuštěn. Sestry nechť mají stále na mysli, že tisíce jiných osob jsou ochotny okamžitě nastoupit na jejich místa.
3. Povinností každé sestry je péče o zdraví. V případě nemoci není nárok na mzdu. Každá sestra, která má pocit odpovědnosti, by si měla proto pravidelně odkládati ze své mzdy přiměřenou částku pro případ nemoci či jiné nepředvídané potřeby.
4. Jakákoliv politická činnost sester má za následek okamžité propuštění (v kouření a požívání lihovin se očekává od sester zdrženlivost).
5. Jako četba se doporučuje bible. Není námitek proti jiným knihám, pokud jsou tyto mravně nezávadné.
6. Sestry jsou povinny vésti zbožný a cudný život.
7. K dámám a výše postaveným osobám se sestra chová slušně. Sestry nesmějí nikdy zapomenouti, že jsou svému principálovi povinny vděčností, neboť je jejich živitelem. Kdo odporuje vedoucímu, dokazuje tímto, že před ním nechová potřebné úcty. Z této skutečnosti se vyvodí důsledky.

Pracovní náplň zdravotní sestry dnes…což je rozdíl 145 let

1. Plní pracovní povinnosti v souladu s platným pracovním řádem a organizačním řádem nemocnice a Vyhl. 55/2011 Sb., o činnostech nelékařských zdravotnických pracovníků.
2. Respektuje práva nemocných. Vede sesterskou dokumentaci- minimálně na třech různých místech, aktuální informace o nemocném zapisuje do dokumentace, průběžně doplňuje anamnestické údaje od nemocného a jeho příbuzných.
3. Respektuje práva nemocných. Vede sesterskou dokumentaci, aktuální informace o nemocném, zapisuje dokumentace, průběžně doplňuje anamnestické údaje od nemocného a jeho příbuzných.
4. Vytváří a udržuje v rámci své kompetence kontakt s okolím nemocného a jeho příbuznými. Využívá těchto styků k získání informací o nemocném, jeho návycích, sociálním profilu a je-li potřeba, přes ně působí na nemocného.
5. Samostudiem, účastí na seminářích a jiných formách dalšího vzdělávání si doplňuje, rozšiřuje a inovuje potřebné odborné znalosti z oblasti kliniky, ošetřovatelství, psychologie, hygieny a epidemiologie, etiky a morálky. Dbá o rozvoj své osobnosti.
6. V celém procesu a při výkonu své práce uplatňují zásady duševní hygieny jako předpoklad vyšší kvality a efektivity pracovních činností.
7. Plní další úkoly uložené jí staniční a vrchní sestrou, lékařem případně jiným nadřízeným pracovníkem.

Převzato z práce na téma etiky a náplně práce sestry v historii a dnes. Autorka je Mgr. Libuše Kalvodová, klinický psycholog.  Etika

 

Pracovní řád, pracovní náplň zdravotní sestry z roku 1870
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...