… o všem, co vás zajímá

jednorázové operační sety Jedním z významných rizik pro pacienty, kteří podstupují operační zákrok nebo pobývají ve zdravotnických zařízeních, jsou infekce získané v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení, tj. nozokomiální infekce. Samotný název pochází z řeckého výrazu pro nemocnici nosokomeion, a mluvíme tedy o tzv. nemocničních nákazách.

         Základním předpokladem prevence nozokomiálních nákaz na operačních sálech je dodržování bariérových ošetřovacích technik, dostatečně nastavené postupy sledování, vyhodnocování včetně příslušných opatření v okamžiku zjištění infekcí, proškolení a následné dodržování adekvátních zdravotnických prostředků. K těm můžeme přiřadit i používání vhodných zdravotnických prostředků při perioperační přípravě pacienta na operační výkon. Společnost BATIST vychází vstříc zdravotnickým profesionálům komplexním přístupem k problematice infekcí a nabízí špičkové jednorázové materiály- jednorázové sety a roušky. Dodržováním daných perioperačních zásad můžeme přispět k úspěšnému vyléčení pacientů a nezvyšování přímých a nepřímých nákladů na ošetřovatelskou i lékařskou péči.

roušky V současné době je téma volby rouškovacích materiálů pro chirurgické obory velmi aktuální. Důvodů je více. Mezi nejdůležitější patří především tlak na zvyšování komfortu a bezpečí pacienta, legislativa platná v rámci Evropské unie a sledování ekonomických ukazatelů.

Dalším nezanedbatelným důvodem je snaha snižovat výskyt pooperačních infekcí, které řadíme mezi nozokomiální nákazy. Jde o jeden z indikátorů kvality péče poskytované zdravotnickým zařízením. Tyto infekce nejen zvyšují finanční náročnost léčby a znehodnocují efekt operačního výkonu, ale mohou také ohrozit život pacienta.

         Na vznik infekce má vliv mnoho faktorů. Patří k nim věk pacienta, jeho obranyschopnost, charakter operačního výkonu. Zvýšené riziko nesou výkony s použitím implantátů v cévní chirurgii, ortopedii nebo operace na orgánech primárně osídlených mikroorganismy, např. tlustém střevu. Profylaxe infekce závisí v těchto případech na důkladné předoperační přípravě pacienta. K přenosu infekce může dojít i v průběhu operace. Zdrojem mikroorganismů může být sám pacient (endogenní původ), tak i personál (exogenní původ).

         Je všeobecně známo, že lidské tělo je osídleno velkým množstvím mikroorganismů, které při nedodržení režimových opatření mohou způsobit nežádoucí komplikace. Tyto mikroorganismy se nacházejí na kůži, ve vlasech, v nose i v krku. Jak ukazují některé studie, více než polovina pooperačních infekcí je způsobena mikroorganismy, které se nacházejí na lidské kůži. Bakterie nejsou pouze na jejím povrchu, ale i v hlubokých strukturách, a pocením se dostávají na povrch. Z každého člověka rovněž nepřetržitě odpadávají drobné šupinky zevní vrstvy kůže. Během chůze tak může zdravý člověk do vzduchu uvolnit velké množství těchto šupinek, které nesou bakterie. Vzduchem přenášené šupinky mohou ránu kontaminovat přímo nebo prostřednictvím nástrojů či předmětů, se kterými přichází do kontaktu.

      

  Rozptylu šupinek kůže, ale i šíření mikroorganismů z nosu a krku personálu brání používání rouškovacích systémů a ochranných operačních oděvů v čistých prostorech, at už sterilních, či nesterilních, a to z vhodných materiálů. Textilie, které mají pory větší než 80um, nemohou jejich šíření zabránit. Je to jedno z mnoha preventivních opatření, která jsou zaměřena na cestu přenosu nákaz. rouškování

Rouškovací systémy

         Aby sterilní rouškovací systémy splnily očekávané požadavky, tj. zabránily kontaminaci rány mikroorganismy z okolních oblastí těla pacienta, musí mít určité vlastnosti. Operační roušky by měly mít schopnost izolovat operační pole od ostatních oblastí prostřednictvím adhezivních okrajů, které brání jejich pohybu. Měly by mít dobrou absorpční schopnost, rovněž by měly vytvářet  bariéru pro mikroorganismy a tekutiny. Dalšími požadovanými vlastnostmi je minimální prašnost a pevnost v tahu za sucha i za mokra.Požadované vlastnosti operačních roušek a operačních plášťů jsou stanoveny normou ČSN EN 13 795 a jsou závazné pro jejich výrobce i zpracovatele.

         V současné době jsou na trhu dva typy rouškovacích systémů, které vyhovují platné legislativě.

Jednorázové rouškování

         Jednorázové rouškování je používáno ke krytí pacienta či předmětů a brání přenosu mikroorganismů během operačních výkonů. Výrobcem je určeno k jednomu použití, po kterém je následně zlikvidováno. Kromě vlastností, jako jsou nepropustnost pro tekutiny a choroboplodné zárodky či dobrá absorpce, se tyto netkané textilie vyznačují antistatickou úpravou a bezprašností, což jsou vlastnosti chránící elektronické přístroje. Na operačních sálech se nejčastěji využívá dvouvrstvá či trojvrstvá varianta. Dvouvrstvý materiál je používán na kratší, standardní operace nenáročné na tekutiny. Je tvořen polyetylenovou folií tvořící bariéru proti průniku tekutin a povrchovou vrstvou, netkanou polypropylenovou textilií, která má absorpční vlastnosti. Třívrstvá varianta je doplněna povrchovou vrstvou z netkané textilie z viskózy, která má zvýšené savé vlastnosti a využívá se pro k náročným a dlouhým operacím s únikem velkého množství tekutin. Jednorázové rouškovací systémy jsou kompletovány v základním provedení nebo podle požadavků jednotlivých pracovišť či chirurgických oborů.

         Jednotlivé sady mohou obsahovat povlaky na instrumentační stolky, operační pláště, operační roušky, fixační pásky, kapsy, návleky na končetiny, obvazový materiál. Vše je připravováno v biologicky nekontaminovaném prostředí a přichází již od výrobce sterilně a účelně zabalené, vyhovující tzv.bezpodávkovému systému s minimálními požadavky na manipulaci.

Rouškovací systémy z mikrovlákna či trilaminátu

         Druhou variantou jsou rouškovací systémy určené k opakovanému použití. Jde o rouškovací systémy z mikrovlákna či trilaminátu. Tyto materiály mají srovnatelné vlastnosti splňující požadavky dané evropskou normou ČSN EN 13 795. I v tomto případě mohou být sady roušek dodávány podle specifických požadavků odběratele. Tento systém klade zvýšené nároky na technické vybavení prádelny, kvalitu jejího zařízení i na zpracování na oddělení centrální sterilizace.

         Rozhodnutí, který ze systémů je pro konkrétní zdravotnické zařízení výhodnější, je na jeho managementu. Každý ze systémů má svá pro i proti.

         V minulosti používané bavlněné rouškování nemůže dnešním výrobkům svými vlastnostmi konkurovat, ať již v v nárocích na bezpečnost, nebo na komfort pacienta. Náročná kritéria daná uvedenou normou řadí roušky z bavlny k naprosto nevhodným a rizikovým materiálům v ošetřovatelské perioperační péči. Z pohledu normy nemohou být již pro invazivní výkony používány.

Riziko infekce lze úspěšně omezit používáním vhodných jednorázových pomůcek, jako například operačního krytí, oblečení, operačních rukavic. Operační materiál zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost pacienta i personálu. Pro operační sály jsou určeny tzv. Jednorázové operační sety Evercare, tedy sady  jednorázového operačního oblečení a jednorázových operačních roušek, v setu vyskytují nejrůznější doplňky a další zdravotnický materiál potřebný pro daný výkon. Možnost volby obsahu jednotlivých sad přináší řadu výhod včetně usnadnění práce instrumentářek, zrychlení a zjednodušení procesu přípravy na daný zákrok.

 

Operační roušky a sety Evercare- o krok dál v možnostech
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Apr 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...
Nejčtenější články