… o všem, co vás zajímá

Ztráta zrakové ostrosti, postižení očního pozadí, trvalá slepota, to vše je diabetická retinopatie. Máte-li podobné příznaky doporučujeme včasné vyhledání očního lékaře z důvodu brzkého záchytu a řešení tohoto onemocnění, které je ve většině případech nevratné.

světelná maskaToto onemocnění zraku je častou příčinou slepoty u populace lidí do 65 let věku a třetí nejčastější diagnózou způsobující slepotu pacientů ve všech věkových kategoriích.

Diiabetická retinopatie je příčinou poklesu zrakových funkcí až slepoty, což je nejčastěji způsobeno diabetickým makulárním edémem. V současné době vznikne makulární edém v průběhu života u více než 40 % pacientů s diabetem 1. typu. Jedná se o chronické mikrovaskulární a eurodegenerativní onemocnění sítnice kdy dochází ke ztluštění sítnice podmíněné akumulací tekutiny v centru nebo v blízkosti centra makuly.

Základním pilířem léčby tohoto očního defektu stále zůstává již zmíněná laserová foto koagulace, čímž je sníženo riziko ztráty zraku o 50% po 3 letech. Efekt je převážně preventivní, ztracenou zrakovou ostrost již vrátit nedokáže.

Další možností léčby diabetického makulárního edému jsou aplikované injekce do oka s kortikosteroidy a inhibitory vaskulárního endotelového růstového faktoru „ANTI-VGF“. Využívá se především u pacientů, kde laserová terapie není dostatečně účinná nebo ji nelze bezpečně provést. Nevýhodou této léčby je nutnost opakovaného podávání léčebné látky, což představuje zátěž pro pacienta ve smyslu psychického stresu a častých kontrol. Nezanedbatelné jsou rovněž ceny injekcí, které se pohybují kolem 26 tisíc korun, tyto náklady jsou ovšem v plné úhradě pojišťoven.

Bezbolestná a neinvazivní léčba

Oční maska společnosti ELON MEDICAL s.r.o. je neinvazivní zdravotnický prostředek pro domácí léčbu diabetického makulárního edému. Oční maska se používá při spánku, kdy se oko adaptuje n noční vidění, protože při spánku dochází k největším patologickým změnám v oku v důsledku nedostatku kyslíku. Oční maska do oka vyzařuje studené, zelené světlo vlnové délky 505nm.Léčba vede ke stabilizaci i zlepšení očního nálezu. Její používání je naprosto bezbolestné a pacienta žádným způsobem neobtěžuje. Používání masky lze kombinovat se stávající léčbou pomocí standardních preparátů, její využívání nemá žádné kontraindikace včetně zdravotního stavu pacientů.

Oční maska je zdravotnický prostředek navržený tak, aby pacientovi doručil přesnou míru světelné terapie v jeho spánkovém režimu. Oční maska je programovatelná, aby se dala individuálně používat pouze v nočním režimu a to např. mezi 20:00 a 8:00 hodinou každou noc po celou dobu léčebné terapie, která se pohybuje od jednoho do třech měsíců.

Jelikož je maska osazena RFID čipem, uložená data dovolují ošetřujícímu lékaři zpětně analyzovat jakým způsobem pacient dodržoval předepsanou léčebnou terapii.

Klinicky ověřená a schválená

V roce 2013 maska prošla klinickým hodnocením v České republice dle podmínek zákona o zdravotních prostředcích. Studie proběhla na 35 pacientech, kteří měli onemocnění diabetem 1. a 2. stupně a u nichž se již projevoval makulární edém. Po 6 měsících používání masky došlo u 50% z nich k redukci edému. Studie byla realizována na Oftalmologické klinice ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a garantem projektu byl profesor MUDr. Pavel Kuchynka spolu s MUDr. Miroslavem Veithem.

Přesto dosud léčba není hrazena žádnou ze zdravotních pojišťoven. Pořízení světelné masky na jednu terapii stojí necelých 10 tisíc korun a pacient si léčbu hradí z vlastních zdrojů. Finančně nejnákladnější je programovatelná vnitřní část masky, která je technologicky náročná.

Kde lze masku objednat

Světelnou oční masku si v případě onemocnění diabetickou retinopatií objednat u distribuční společnosti ELON MEDICAL s.r.o. , Stankovského 1643, 250 88, Čelákovice, www.elonmedical.com. Tuto možnost již od druhého pololetí roku 2014 využilo přes sto padesát pacientů, kterým tato bezbolestná a neinvazvní domácí terapie pomohla vylepšit jejich zrakové funkce, které byly snížené v důsledku jejich indikovanému onemocnění diabetickou retinopaii.

Zeptali jsme se odborné veřejnosti……

Prof. MUDr. Pavla Kuchynky, CSc, přednosty Oční kliniky 3. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, kde měli možnost jako první v ČR vyzkoušet tuto novou neinvazivní terapii.

maskaKterý „ říká“ , Diabetická retinopatie je vlastně postižení sítnice při celkovém onemocnění diabetes melitus. U nás v ČR, je registrovaných přes 900 tisíc pacientů trpících cukrovkou. Pacient v první fázi diabetické retinopatie začíná hůře vidět rozostřeně a je to v důsledku makulárního edému v Centrální krajině.

Stávající způsob léčení je laserová terapie, která je velice destruktivní pro sítnici. Injekce do oka oproti endotelovému vaskulárnímu faktoru se musí opakovat a jsou velice drahé. Často se opakuje 5x i více. Další možností je nitrooční operace pars-plana vitrektomie.

My jsme měli jako první v ČR příležitost světelnou oční masku NOCTURA400 použít, tento nápad pochází z Anglie. Na základě slibných výsledků kolegů z Anglie se Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze pod vedením Prof. MUDr. Pavla Kuchynky rozhodla jako první v Evropě realizovat léčebný projev fotodynamické terapie . I zde na základě klinické studie byla potvrzena funkce světelné masky NOCTURA400. V masce je světelný zdroj určité světelné délky které nedovolí oku přepnout na noční režim při kterém potřebuje sítnice více kyslíku a dochází tak poškození zraku.

Léčba maskou je šetrnější už jen z důvodů psychických, už jen díky své neinvazivní šetrnosti oproti agresivním invazivním stávajícím metodám léčby. Myslím si že je to velice slibná metoda léčby počínajícího stavu nebo lze ji využít jako adjuvantní terapii ke stávající léčbě.

Minimální použití masky je tříměsíční kontinuální monitorovaný proces léčby, kdy noc co noc poskytuje pacientovi přesně kontrolovanou dávku světelného toku a ošetřujícímu lékařovi zpětnou vazbu o použití masky.

 

tz

Nová šance v boji proti diabetické slepotě pomocí oční masky
5 (100%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...