… o všem, co vás zajímá

Dnes se nacházíme v době, kdy nás média a tisk zahlcují informacemi o nedostatku zdravotnického personálu, ať už se jedná o lékaře, všeobecné sestry, či další nepostradatelné členy týmu. Kde nastala chyba? Proč i navzdory tomu, že absolventi SZŠ, VOŠ, či VŠ vyráží „s kůží na trh“, je nás v praxi stále nedostatek?

ilustrace sestraOsobně často slýchávám názor od přátel laiků, že už je nebaví v médiích stále sledovat a poslouchat, že je zdravotnických pracovníků v ČR málo, či jaká jsou jejich platová ohodnocení. Vždy říkám, že lehce se někomu hovoří, dokud je zdráv a není odkázán na tuto péči poskytovanou právě jimi. Pravda je totiž taková, že to, co se skrývá v pozadí tohoto problému, se může jednou týkat každého z nás.

Je-li nedostatek zdravotnických pracovníků, přijímají zdravotnická zařízení tomu příslušná opatření, např. snižují se kapacity lůžek na jednotlivých pracovištích, slučují se nemocnice, jsou přijímání zdravotničtí pracovníci ze zahraničí, uzavírají se některá pracoviště, v horším případě celé nemocnice, či podobná zařízení lůžkového typu. To, co ale mnozí laici nevidí, je určitá míra tlaku, pod kterým stávající zaměstnanci nadále pracují proto, aby poskytovaná péče zůstala i nadále kvalitní.

Říká se, že „za peníze si štěstí nekoupíme“, a tak to funguje i s naším zdravím. Představme si extrémní scénář, kdy má být pacientovi proveden akutní operační výkon např. pro střevní neprůchodnost, ale nebudou k dispozici sestry, které by pacienta k výkonu připravily včas, sanitáři či ošetřovatelky, které by jej transportovali na operační sál, či lékař, který by operační výkon realizoval. Kdo bude v tomto případě zodpovědný za život tohoto pacienta?

Mnohdy je až úsměvné, co vše musí nastat proto, aby byly navýšeny mzdy těchto pracovníků. Osobně oceňuji zvýšení mzdy, kterého bylo za poslední období dosaženo, avšak za „úsměvné“ považuji, co vše mu muselo ve skutečnosti předcházet. Dnes se nacházíme v době, kdy ceny potravin narůstají a současně stoupají výdaje za běžné spotřební zboží. Prohlubující se nedostatek zdravotnických pracovníků úzce souvisí se zvýšenou pracovní vytížeností personálu, přičemž změna systému vzdělávání NLZP pracujících bez odborného dohledu klade na sestry vyšší nároky stran úrovně vzdělávání, proto mnozí z nás by mohli vnímat úpravu platového ohodnocení za samozřejmost. Omyl. Osobně  vzdávám úctu a pomyslně se klaním, nejen všem sestrám, ale i lékařům, ošetřovatelkám, či dalším kolegům, v neposlední řadě laikům a dalším, kteří za toto zvýšení mzdy pomyslně bojovali, např. tím, že místo času stráveného s rodinou, který je do značné míry limitován prací přesčas, hledali způsob, „jak dát o sobě znát“, ať už se jednalo o řadu stávek, rozhovory v médiích aj.

Není to tak dávno, kdy sestry absolventky po škole vykonávaly svou profesi za mzdu podobnou, či v některých případech dokonce nižší, než je tomu u některých profesí, které lze vykonávat pouze s dosaženým základním vzděláním, které je u nás ze zákona povinné, a co teprve sestry s dlouholetou praxí. Mnohým z nás jako dětem rodiče říkali „Uč se, jinak budeš …“, proto záměrně neuvádím jako příklad konkrétní profesi, neboť nepohrdám žádnou z varianty možností, které lze uvést jako příklad, jelikož si uvědomuji, že každá z nich je pro nás nepostradatelná, poněvadž nebýt i …, žili bychom např. obklopeni odpadky. Chci však poukázat na fakt, že je zapotřebí si uvědomit zodpovědnost, která je na tyto pracovníky kladena a měla by být přímo úměrná jejich platovému ohodnocení.

Dosavadní zvýšení tzv. příplatku za směnnost vedlo ve výsledku u NLZP pracujících bez odborného dohledu ke zvýšení mzdy, ale zároveň vyústilo v další „nepokoje“ u NLZP pracujících pod odborným dohledem, kterým tento příplatek poskytnut nebyl, přestože noční práci vykonávají rovněž jako my. Stejně jako lékaři potřebují „k rukám“ sestry, aby byly jejich ordinace plněny, stejně tak i my potřebujeme ošetřovatelky či sanitáře, kterým můžeme svěřit nemalou „část práce“, kterou mají rovněž kompetenci vykonávat. Nastane-li situace, že i tito pracovníci začnou opouštět obor, může se také stát, že Vám v budoucnu léky na noční směně přijde podat sestra, která v jedné ruce bude mít kelímek s léky určenými Vám, v druhé však v rukavici znečištěnou plenu od pacienta z vedlejšího pokoje, protože zůstane na směně sloužit sama bez dalšího personálu, s kterým by si mohla práci rozdělit.

Nedostatek sester dle mého názoru souvisí i se stávajícím systémem vzdělávání, který se neustále za poslední léta mění. Pacient, který se v tomto systému vzdělávání neorientuje, nemusí ani tušit, že o něj v některých zařízeních, která se takto „brání“ omezení provozu na pracovišti, pečuje praktická sestra, která z důvodu nedostatku plnohodnotně vzdělaných všeobecných sester supluje její práci, i navzdory odlišným kompetencím. Paradoxně donedávna byly tyto absolventky SZŠ vnímány jako „lepší, pro zaměstnavatele drahé ošetřovatelky“, které měly problém se na trhu práce uplatnit. V současné době oceňuji, alespoň částečnou úpravu kompetencí a změnu názvu profese těchto absolventek ze zdravotnického asistenta na praktické sestry, neboť v našich očích sestrami jsou. Faktem však zůstává to, že i navzdory tomu, že my je můžeme vnímat jako téměř rovnocenné kolegyně, ale ač bychom chtěli, zcela rovnocennými s ohledem na platnou legislativu nejsou. Kde naleznou zastání, dopustí-li se chyby?

Nedílnou součástí toho, co dělá zdravotníky takovými, jací jsou, je i kolektiv, ve kterém se pohybují. Veškeré výše uvedené aspekty, přestože si to občas odmítáme přiznat, zasahují i do našich vzájemných vztahů, ale zároveň dovedou být i těmi, co nás dokážou stmelit. Buďme na sebe pyšní, že svou práci odvádíme zodpovědně, i navzdory tomu, že je nás nedostatek. Važme si jeden druhého, respektujme se, vždyť co je víc?

A nakonec. Milí pacienti, nevěřte všemu, co vidíte v televizních seriálech, které naši práci značně zkreslují a snižují. Na podpadcích v práci neběháme, některé z nás v nich neumí ani chodit, kávu často „srkáme“ cestou na WC, kam se dostaneme mnohdy po několika hodinách, protože zodpovědnost za Vaše zdraví má pro nás v ten moment větší hodnotu.

S úctou,

Lucie Mészárosová, DiS.

Všeobecná sestra chirurgického oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p.o.

Vysvětlivky

NLZP – nelékařský zdravotnický pracovník

Nedostatek sester z pohledu sestry u lůžka
4.9 (98.57%) 28 votes

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...