… o všem, co vás zajímá

(Zdroje získávání informací o pacientovi,stanovení ošetřovatelské diagnózy,plánování ošetřovatelské péče,vedení dokumentace.Hygienická péče podle ošetřovatelského plánu o imobilního pacienta,péče o jednotlivé významné oblasti.Imobilizační syndrom-vliv na jednotlivé oblasti,prevence,řešení komplikací.Prevence dekubitů-využití některé ze stupnic: Nortonové,Knollova,Waterlowova, Bradenové.Ošetřovatelský plán.)

Zdroje získávání informací o pac.:

 • identifikační údaje
 • diagnóza
 • ošetřovatelská anamnéza
 • pacient sám
 • rodina
 • obvodní lékař

Stanovení ošetřotřovatelské diagnózy:

 • popisuje neuspokojenou potřebu pacienta a jeho příčinu
 • není to lékařská dg.

Plánování ošetřovatelské péče:

1) stanovení cílů ošetřovatelské péče – používej specifická slovesa vyjadřující jejich dosažení (např.hypotermie v souvislosti s inaktivitou –

cíl : pac.má TT v normálních mezích)

2) plán ošetřovatelské péče – je návod pro specifické chování personálu

psát příkazovým způsobem

(např.:prováděj cvičení …+ jaké a jak často)

3) hodnocení porovnání cíle s dosaženým stavem

Hygienická péče podle oš.plánu o imobilního pac. – péče o jednotlivé významné oblasti :

– péče o – oči,uši,nos,dutinu ústní

– vlasy,vousy,nehty

– kůži – mytí,masáže,krémy

– vyprazdňování,genitálie

– drény

– žilní vstupy na periferii,centrály a arterie

– OTI,TCHS(uzavřený systém sání,preoxygenace)

– prevence dekubitů

IMOBILIZAČNÍ SYNDROM = HYPOKYNETICKÝ SYNDROM

= soubor komplikací,které se rozvíjí jako celková odezva organismu na klidový režim

PŘÍČINY IMOBILITY – silná bolest

– poruchy svalového,kosterního či nervového systému

– generalizovaná slabost – psychosociální problémy(deprese ap.)

– infekční procesy,NN

ZÁKLADNÍ POJMYmobilita = schopnost pohybovat se volně,bez omezení

imobilita = neschopnost pohybu

disabilita = neschopnost,slabost,která omezuje (duševní či fyzická příčina)

1.typ – primární (přímý výsledek choroby,úrazu)

2.typ – sekundární (následně jako důsledek)

VLIV NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI

I.kardiovaskulární systém

ortostatická hypotenze – při změně polohy kolaps,pokles TK,tachykardie, mžitky před očima

prevence – polohování,posazování pac.

žilní trombóza – může vést k plicní embolii

prevence – bandáže DKK,elastické punčochy, miniheparinizace

– alespoň pasivní pohyb !!!

insuficience žilních chlopní – chlopně žil už nezabraňují zpětnému toku krve a krev se hromadí —>otoky,edémy(pod úrovní srdce)

 1. II.dýchací systém

hypostatická pneumonie – stagnujícím sekretem v dýchacích cestách

atelektázy – závažné u starých osob

III.kosterní soustava

imobilizační osteoporóza – zvýšeně se odplavuje Ca (močí),ztráty až 10g/týden

osteomalacie – u starších osob vlivem nedostatku vit.D

IV.pohybové ústrojí

deformity končetin a páteře

svalové kontraktury – příčinou je bolest–>vyhledávání úlevové polohy

svalová atrofie

 

V.GIT

– převaha katabolických procesů nad anabolickými

hypoproteinemie – nízká hladina bílkovin —> zhoršení hojení ran,zvýšená náchylnost k infekcím,otoky

nechutenství

zácpa

dehydratace + ztráta pocitu žízně

obezita

 

VI.kůže a podkoží

otlaky a proleženiny různého stupně

snižování turgoru kůže

 

VII.močový a endokrinní systém

zvýšená diuréza (v časném období)-vlivem zvýšené funkce ledvin,které spolu s katabolity vylučují i ionty

stáza moči

ledvinnové kameny

inkontinence moče

retence moči

reflux moči – zpětný návrat moče do ledvin–>infekce

VIII.nervový systém a psychika

poruchy CNS a vegetativního nervového systému

akutní smyslová deprivace

deprese,změny nálad a zájmů

zhoršený spánek

snížené vnímání času a prostoru

 

B) PREVENCE

 1. -trvalá RHB – aktivní,pasivní (RHB pracovník + sestra)

-polohování, Fowlerova poloha dle možností,časné vstávání,

-prevence proleženin

 1. -správná výživa,dostatek ovoce,zeleniny,vitamínů,bílkovin,Ca

-dostatek tekutin

 1. -prevence poruch vyprazdňování
 2. -ochrana před NN
 3. -psychická stimulace (rozhovor,…)
 4. rozvoj soběstačnosti-sestra musí umět zjistit stupeň soběstačnosti

-léčebný režim podporuje rozvoj soběstačnosti a aktivizuje pac.

-pobyt na lůžku by měl být co nejmenším rizikem

-na odd.jsou nutné-pomůcky a zařízení k péči o ležící pac. (madla,hyg.pomůcky,přístup do vany,bezbariérový systém atd.)

DĚLENÍ PACIENTŮ DLE SOBĚSTAČNOSTI :

 1. soběstační
 2. částečně soběstační,s dopomocí z lůžka,dobrá psychika
 3. částečně soběstační,upoutaní na lůžko,dopomoc při běžných potřebách,psychicky dekompenzovaní
 4. nesoběstační,upoutáni na lůžko,psychicky dekompenzovaní nebo i v bezvědomí

PREVENCE DEKUBITŮ :

definice :

Lokalizovaná oblast buněčného poškození vznikající přímým tlakem na podložku. Ten způsobuje tlakovou ischemii.

Působením střižných sil dochází k  mechanickému poškození.“

příčiny vzniku :

Tlak,tření,trhací síly-kdy působí alespoň dva faktory současně.

Porucha cirkulace.

kategorie proleženin :

– povrchové (často způsobené třením)-projeví se nejdříve odřeninou(exkoriací)

– hluboké (způsobené tlakem) -jsou závažnější

stádia proleženin :

1.růžovočervená skvrnitá kůže

2.popraskaná kůže s trhlinami a puchýři

3.popukaná kůže s poškozením tkání,s exudátem a vředem

4.rozsáhlá ulcerace pronikající do svalů a kostí,nekróza tkáně

faktory ovlivňující tvorbu proleženin :

 • vlhkost – snižuje odolnost kůže(moč,stolice,pocení,drenáž)
 • hygiena – důkladná sníží počet mikroorganismů na kůži,nedostatečná naopak

– mobilita – reakce na kompresi tkání je snížená – paralýza,senzorické poruchy,extrémní slabost,apatie

výživa – špatná způsobí úbytek podkožní tkáně a svalovou atrofii

 • tělesná teplota – zvýšená zvyšuje spotřebu O2 v buňkách
 • anemie – nižší dodávka O2 do buněk vlivem poklesu Hb v krvi
 • další – chybná zvedací technika

– nesprávné polohování

– tvrdé podložky

– opakované aplikace injekcí do stejných míst

Škála podle Nortonové

-hodnotíme : – fyzickou kondici

– psychickou kondici

– aktivitu

– pohyblivost

– inkontinenci

čím nižší počet bodů,tím větší riziko vzniku dekubitů

Waterlowa škála

-hodnotíme : – stavbu těla

– typ kůže v ohrožené oblasti

– pohlaví,věk

– zvláštní rizika

– kontinence

– pohyblivost

– chuť k jídlu

– neurolog.poruchy

– medikaci

– operace / trauma

Komplexní ošetřovatelská péče a prevence imobilizačního syndromu u pacienta v resuscitační a intenzivní péči
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Dec 2019 >>
PÚSČPSN
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...