… o všem, co vás zajímá
2_rána_Rudolf Anděl 29.3.2013

Již třetí klinický follow up prokázal účinnost metody MDM na léčbu komplikací spojených
s poruchou mikrocirkulace
. Letos v únoru dokončil podiatr Emil Záhumenský pod garancí prof. Milana Kvapila studii zaměřenou na léčbu chronických ran

Hodnoceno bylo patnáct osob, u kterých byly diagnostikovány velmi špatně hojitelné či nezhojitelné defekty. Během devadesáti dnů se prokázalo dílčí zlepšení rány u každého sledovaného pacienta o 54 % a u nikoho nebyla nutnost provedení amputace postižené končetiny. Zdravotní stav pacientů se ve vztahu k prvnímu dni terapie podstatně zlepšil a byl nastartován proces hojení.

Již v roce 2010 potvrdila dvojitě zaslepená cross-ower randomizovaná klinická studie ve FN Motol významný vliv terapie MDM na zlepšení mikrocirkulace v tkáních. Doposud byly provedeny úspěšné follow up studie pro léčbu chronických bolestí a erektilních dysfunkcí. Přístroj je také schválený pro léčbu diabetické polyneuropatie.

Cílem této navazující studie bylo ověřit, zda při ovlivnění mikrocirkulace v periferních tkáních pomocí léčby metodou MDM dojde ke zlepšení zdravotního stavu pacientů trpící chronickou ránou,“ vysvětlil profesor Milan Kvapil, místopředseda České diabetologické společnosti a přednosta Interní kliniky 2. LF FN Motol.

Do klinického follow up bylo zařazeno 15 osob – 10 mužů a 5 žen. U všech byly diagnostikovány velmi špatně hojitelné či nezhojitelné defekty. Skupina podstoupila 13 procedur s aktivní stimulací.

U všech pacientů jsme na začátku a na konci sledování provedli standardní podiatrické, angiologické a laboratorní vyšetření. Vstupní celkovou a lokální léčbu jsme neměnili. Klinické pozorování jsme prováděli před, během i po terapii. Poslední sledování jsme uskutečnili 90. den po ukončení stimulace. Po třech měsících se prokázalo dílčí zlepšení u každého sledovaného pacienta a u nikoho nebyla nutnost provedení amputace postižené končetiny,“ přiblížil MUDr. Emil Záhumenský.

Celý soubor pacientů byl následně podroben analýze, zda dojde ke zlepšení zdravotního stavu oproti prvnímu dni terapie. Statisticky se prokázalo významné zlepšení zdravotního stavu pacienta v rámci hojení chronických ran multifaktoriálním pohledem. Hodnotila se ulcerace, vizuální analogová škála a skóre rány.

Na základě těchto dat mohl zkoušející lékař konstatovat, že došlo k významným změnám ve sledovaných parametrech. Tento závěr značně podporuje statisticky významné snížení hodnot vizuálně analogové škály o 43,46 % střední hodnoty.

Výrazná změna nastala také u nejvýznamnějšího parametru – skóre rány. U sledovaného vzorku pacientů se jeho hodnota v 90. den oproti prvnímu dni sledování snížila o 54,1 procent. „Z hlediska komplexního posouzení je velmi významným přínosem také fakt, že se u všech sledovaných subjektů nastartoval proces hojení dlouhodobě se nehojící rány různé velikosti,“ zhodnotil MUDr. Emil Záhumenský.

Významným zjištěním je také skutečnost, že v tomto zkoušení nebyl zachycen žádný nežádoucí účinek a metoda mesodiencefalické modulace se jeví jako velmi bezpečná.

Metoda MDM – metoda mesodiencefalické modulace

Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i orgánovými chorobami či traumaty. Jde  o neinvazivní elektrofyziologickou stimulaci centrálního nervového systému. Metoda MDM je schválená a povolená v medicínské praxi pro léčbu diabetické polyneuropatie, chronických bolestí a erektilních dysfunkcí. Nová studie prokázala vliv na léčbu chronických ran. V Česku používání přístroje schválilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Klinický follow up prokázal účinnost metody MDM na léčbu chronických ran
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...