… o všem, co vás zajímá

 

Krvácení při poranění rodidel (poranění, úrazy)

 

Krvácení z děložního čípku

 • krvácení může být různé intenzity, od kontaktního až po velmi silné krvácení
 • může vzniknout na podkladě zánětlivém, kdy je zvýšená cévní fragilita
 • dále může být způsobeno prekancerózními změnami na cervixu, dále je tu možnost výskytu po provedené elekrokoagulaci děložního čípku, kdy se začne odlučovat vytvořený příškvar a otevře drobné cévky, vyskytuje se i po provedené plastické úpravě čípku po excizi
 • terapie – podle stupně krvácení se většinou staví zavedením fibrinové pěny a současným zavedením tamponády do pochvy, podávání léků určených k zástavě krvácení (Dicynone)
 • při větším krvácení hlavně po operativních zákrocích je někdy nutné zastavit krvácení opichem
 • podle krevní ztráty je nutná náhrada krevního objemu

 

Krvácení z dutiny děložní

 • může být způsobeno funkční poruchou menstruačního cyklu (metrorhagie), nebo častější krvácení v krátkých intervalech po sobě (polymenorea) nebo silné krvácení v období očekávaných menses (menorhagie)
 • dále se může jednat o ovulační krvácení a krvácení při hormonální antikoncepci
 • většinou při tomto krvácení nemívá pacientka teplotu
 • další příčinou krvácení může být zánět děložní (endometritis)
 • může se také jednat o benigní nádorová onemocnění (myom, polyp) nebo nádorové onemocnění (karcinom děložní)
 • diagnostika – podrobná anamnéza, gynekologické vyšetření, palpační a ultrazvukové vyšetření, laboratorní vyšetření, kyretáž dutiny děložní
 • terapie – podle intenzity krvácení a celkového stavu podávání uterotonik, haemostyptik
 • při zánětu je nutné zabránit dalšímu šíření infekce, podat ATB

 

Krvácení do dutiny břišní z adnex

 • příznaky – jednostranné bolesti v podbřišku v polovině cyklu, nevolnost, nucení na zvracení, bolesti pod lopatkou, peritoneální příznaky, tachykardie
 • jedná se většinou o krvácení při prasklé ovariální cystě z prasklého folikulu a z prasklého varixu
 • jednostranné bolesti silného rázu po vynechání menses a vaginální špinění – možnost mimoděložního těhotenství
 • terapie – vyplývá z klinického průběhu a naléhavosti, důležité je tišení bolesti, doplnění krevního objemu, uložení pacientky do zvýšené polohy, v případě nutnosti operační řešení

 

Mimoděložní těhotenství

 • dochází k uhnízdění plodového vejce mimo dělohu (vejcovod, vzácně ovarium, omentum)
 • příznaky – amenorhea s následným opožděním a slabým krvácením, abdominální nebo pánevní bolest, rezistence a palpační bolestivost v oblasti postižených adnex, nejisté známky těhotenství, bolest pod lopatkou jako následek dráždění bránice krvácením do dutiny břišní
 • Solovjevův příznak – sraženou krev v Douglasově prostoru je možno nahmatat jako kousky vrzajícího sněhu
 • u pokročilejšího stavu peritoneální příznaky, hemoragický šok
 • terapie – operační řešení, náhrada krevních ztrát

 

Salpingitis, adnexitis

 • onemocnění je způsobeno infekcí vejcovodu, nejčastěji způsobená neléčenou infekcí z dolních oblastí genitálu
 • je provázeno bolestí v podbřišku, někdy na obou stranách, s teplotou, někdy i s příznaky peritoneálního dráždění, nauseou, meteorismem, zvýšením pulsu
 • při palpaci lékař hmatá silně bolestivou rezistenci na obou stranách děložních
 • pro správné určení diagnózy je nutné ultrazvukové vyšetření
 • terapie – ATB, analgetika

 

Pelveoperitonitis

 • jedná se o rozšíření zánětu adnex na pobřišnici malé pánve
 • příznaky – celková schvácenost, teploty
 • dojde-li k prasknutí tubo-ovariálního abscesu, pak celkový stav pacientky vzniká náhle za akutních příznaků peritoneálního dráždění
 • terapie – většinou konzervativní, permanentní infúzní léčba, ATB, analgetika, klid na lůžku

 

Peritonitis

 • vzniká při pozdní a nedostatečné léčbě infekce s adnex nebo z malé pánve, může být také jiného původu, nejenom gynekologického
 • příznaky – prudké bolesti břišní, opakované zvracení, teploty, meteorismus, peritoneální napětí stěny břišní, tachykardie, celková schvácenost, ileózní stav
 • terapie – klid na lůžku, ATB, analgetika, infúzní terapie, většinou připadá v úvahu včasné operativní řešení

 

Porodnictví – neodkladné stavy

 

 

Hlavním symptomem pro akutní stavy v porodnictví je krvácení. Pro krevní ztráty v porodnictví je charakteristické:

 • krevní ztráta je náhlá a velká
 • krevní ztrátu lze jen špatně odhadnout
 • je zvýšené riziko hemoragického šoku
 • možnost krvácení do retroperitonea, do malé pánve

 

Včasné rozpoznání a odhad krevní ztráty jsou základními předpoklady pro příznivé vyřešení situace. Rychlá substituce krevních ztrát sníží pravděpodobnost vzniku DIC. Porodnický tým musí co nejrychleji diagnostikovat a zastavit krvácení. Anesteziologický tým musí všemi prostředky resuscitovat oběh, zajistit tkáňovou oxygenaci. Důležité je také dostatečné vybavení pracoviště. Komplikace v těhotenství spojené s krvácením, nebo s přítomností EPH gestozy vedou k předčasnému ukončení těhotenství. Za předčasný porod je považováno ukončení těhotenství mezi 24-37. týdnem. Do 32. týdne těhotenství by mělo být ukončeno na pracovišti se specializovanou JIP pro novorozence. Mezi 32. -37. týdnem v zařízení s intermediální péčí pro novorozence¨.

 

Léčba hemoragického šoku

 • obnovení objemu cirkulující krve
 • obnova koncentrace hemoglobinu
 • léčba a prevence poruch koagulace
 • definitivní léčba vyvolávající příčiny

 

Akutní péče vyžaduje

 • zajištění dvou přístupů do periferního žilního řečiště silnými kanylami
 • katetrizace močového měchýře
 • laboratorní vyšetření
 • monitorování tlaku, tepu
 • oxygenoterapie
 • při závažných krevních ztrátách je třeba zavést centrální žilní katétr a doplňování objemu řídit podle hodnot centrálního žilního tlaku

 

Nejčastější příčiny krvácení před porodem

Abrupce placenty (předčasné odloučení placenty)

 • příčiny – krátký pupečník (během porodu), po úrazu
 • příznaky – abdominální bolest, krvácení, zvýšený děložní tonus, koagulopatie, tíseň plodu
 • terapie – indikace k císařskému řezu

Placenta praevia

 • při vývoji placenta praevia hraje roli poškození endometria záněty a opakovanými těhotenstvími, interrupce a kyretáž v anamnéze
 • diagnóza bývá většinou stanovena před klinickými příznaky ultrazvukem
 • může se projevit již ve třetím a čtvrtém měsíci
 • příznaky – krvácení, které způsobuje částečné odlučování placenty od stěny dělohy v dolním děložním segmentu, krvácení začíná záhy, není prudké, ale opakuje se, krev je červená čerstvá
 • malé krvácení ohrožuje plod, velké plod i ženu
 • terapie – indikace k císařskému řezu

Potrat

 • může proběhnout jednodobě – potratí se celé plodové vejce, nebo dvoudobě – kdy plodové vejce pukne, potratí se pouze plod sám nebo plod v amniovém obalu a zbytek plodového vejce je vypuzen druhotně
 • potrat probíhá ve třech dobách (po čtvrtém měsíci těhotenství)
 • probíhá jako porod s otevíráním hrdla, vypuzením plodu a nakonec vypuzením plodových obalů
 • časný potrat se ohlásí bolestmi a krvácením
 • potrat pozdní začíná bolestmi, pak odteče plodová voda
 • později je vypuzen plod a nakonec plodové obaly
 • hrozící potrat – hrdlo není zkrácené, zevní branka není pootevřená a hlavním příznakem je krvácení
 • začínající potrat – hrdlo zkrácené, zevní branka pootevřená, příznakem jsou bolesti, bylo-li již vypuzeno plodové vejce celé, je potrat kompletní, je-li část plodového vejce zadržena v dutině děložní, je potrat inkompletní
 • terapie – rychlá doprava na porodnické oddělení, v případě krvácení zajištění periferního žilního přístupu, ve stádiu hrozícího potratu a začínajícího potratu přísný klid na lůžku, u již probíhající potratu a silného krvácení je nutné těhotenství ukončit
 • je nutná revize dutiny děložní, podle velikosti krevní ztráty nutná substituce
 • komplikace potratu – zvýšené teploty až horečky jsou známky infekce, potrat je označován za febrilní, infekce zasahuje plodové vejce, obaly, po jejich vypuzení i děložní sliznici, tyto infekce jsou závažné, hrozí sepse, nutná aplikace ATB a revize dutiny děložní

 

Nejčastější příčiny krvácení během porodu

Ruptura dělohy

 • bývá méně častá, většinou u porodů po předchozím císařském řezu, může nastat i urgentní stav se smrti plodu, je pravděpodobný vznik hemoragického šoku
 • k ruptuře může dojít i v těhotenství, příčinou je zvýšený intrauterinní tlak
 • příznaky – neurčitý tlak, bodnutí v břiše, plod se může dostat částečně do dutiny břišní – jeho části mohou být hmatné pod břišní stěnou (mimo dělohu)
 • ruptura děložní během porodu vzniká v důsledku zvýšeného intrauterinního tlaku za kontrakční činnosti, vyskytne-li se překážka postupu naléhající části (zúžená pánev a kefalopelvický nepoměr)
 • nejčastějším místem ruptury je roztažený a ztenčený dolní segment
 • trhlina obvykle vzniká na boku a je podélná (podél hran děložních), příčné trhliny bývají vzácné

 

Nejčastější příčiny krvácení po porodu

Poporodní krvácení

 • ztráta vyšší než 500 ml krve – patologická ztráta
 • ztráta vyšší než 100 ml krve – ztráta život ohrožující
 • příčiny krvácení – krvácení na základě atonie děložní

– krvácení z porodních cest

– krvácení při špatně se odlučující placentě

– krvácení z poruchy koagulace (DIC)

 • prognóza a úspěšná léčba závisí na včasné diagnóze

Atonické krvácení

 • dochází k němu na konci třetí doby porodní a v poporodním období
 • po odloučení lůžka nedochází k následnému stahování dělohy
 • stěna děložní je chabá, při zatlačení na fundus dochází ke krvácení a odchodu koagul
 • terapie – intravenózní podání oxytocinu, aplikace methylergometrinu, lehká a šetrná masáž dělohy, operační řešení

Poruchy odlučování placenty

 • pokud se placenta neodloučí i přes aplikaci uterotonik do jedné hodiny po porodu, jedná se o poruchu odlučovacího mechanismu placenty
 • terapie – manuální vybavení placenty

Placenta accreta, increta, percreta

 • diagnóza – nebývá stanovena před porodem, při pokusech o vybavení placenty accreta dochází k velké krevní ztrátě, protože placenta vzrůstá do myometria
 • manuální vybavení není možné, správným postupem je v tomto případě hysterektomie

Pozdní poporodní krvácení

 • nad 24 hodin po porodu, důvodem jsou placentární residua v dutině děložní, někdy se projeví až po propuštění z porodnice, krvácení může být velmi silné
 • terapie – rychlý převoz na gyn.-por. oddělení, zajištění žilního přístupu, revize dutiny děložní

 

U každého gynekologického a porodnického krvácení je nutné: řádně odebrat anamnézu, zajistit žilní přístup, hradit krevní ztráty, sledovat krevní tlak, puls, rychlý převoz do nemocnice.

 

EPH gestóza

 • většinou se vyskytuje po 20. týdnu těhotenství u primigravidid
 • 3 příznaky – E-edém, P-protienurie, H-hypertenze

 

U těžké preeklampsie, kdy krevní tlak přesahuje hodnoty 160/110 jsou časté bolesti hlavy a poruchy vidění. Jsou přítomné otoky obličeje, dolních a dolních končetin

 

Eklampsie

 • záchvatovitý konvulzivní stav, který vzniká jako následek neléčené nebo špatně léčené těžké preeklampsie
 • k emplamptickému záchvatu může dojít i 24 hodin po porodu
 • eklampsie vzniká náhle, výrazně zhoršuje riziko pro matku i plod a mizí s ukončením těhotenství
 • terapie preeklampsie – sedativa, infuzní terapie, MgSO4 – antikonvulzivní účinek, antihypertenziva
 • terapie eklamptického záchvatu – udržet volné cesty dýchací, oxygenoterapie, zamezit poranění matky, léčba křečí (sedativa, MgSO4), nutné ukončení těhotenství

 

Gynekologie – neodkladné stavy
3 (60%) 1 vote

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...