… o všem, co vás zajímá

Zdravotnictví

homolka

Ředitel Nemocnice Na Homolce v rozhovoru pro HN popsal průběh restrukturalizace vyhlášené pražské nemocnice. Loni při tržbách přes tři miliardy vydělala před zdaněním 22 milionů. Nebýt pokuty kvůli krokům Olivova předchůdce Vladimíra Dbalého, bylo by to 50 milionů.

 

Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.sestricka.com v rámci monitoringu médií.
Není redakčním textem. Zdroj média tohoto článku najdete na konci textu.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Zdroj:iHNed.cz

Ilustrační foto- zdroj:www.kodys.cz

„Jsem rád, že jsem se mohl sejít se zástupci tří klíčových asociací poskytovatelů lůžkové péče v České republice. Jednali jsme především o strategických krocích, které může Vláda ČR a Ministerstvo zdravotnictví realizovat do konce volebního období. Patří mezi ně snaha stabilizovat personál lůžkových zařízení a tím zajistit optimální počet lékařů a sester pro poskytování kvalitní péče,“ přibližuje obsah jednání ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček a dodává: „Jedním z kroků k řešení této situace je bezesporu desetiprocentní navýšení tarifních platů pro zdravotnické pracovníky. To závisí především na tom, aby vláda uvolnila dostatek finančních prostředků na zvýšení platby za státního pojištěnce. Minimální částka, která by zajistila nemocnicím dostatek zdrojů pro navýšení tarifních platů, je podle našich analýz 4 miliardy korun.“

Andrea Vrbovská z Asociace nemocnic ČR slova ministra potvrdila: „Pokud by navýšení plateb za státní pojištěnce nedosahovalo zmíněné částky 4 miliard korun, obávám se, že tarifní navýšení o 10 procent bychom zrealizovali, ale na úkor dalších motivačních složek platů a zaměstnanci by přestali být motivováni. Jednoznačně podporujeme plošné navýšení pro všechny poskytovatele zdravotních služeb.“

Zdroj: TZ MZ ČR

medikV Nemocnici Strakonice, a.s. se uskutečnil už druhý ročník soutěže Medik roku. Vyhrál tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Druhé a třetí místo pak vybojovali studenti 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

„Těší mě velký zájem studentů o tuto akci, jejich nadšení pro medicínu i schopnost týmové práce, kterou prokázali. Pro nemocnice je to zase skvělá příležitost setkat se s mladými kolegy a prezentovat jim současnou medicínu,“řekl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Celkem 75 studentů českých lékařských fakult si v rámci 11 disciplín ověřilo své odborné vědomosti, pohotovost i zručnost v práci s přístroji. Šlo například o práci s laparoskopickým či endoskopickým trenažérem, testování znalostí z řady medicínských oborů, ale také o orientaci v medicínsko-právním prostředí.

Na 1. místě se umístil tým z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Roman Kalista (kapitán), Tereza Cihlářová, Eva Fürstová, Kvido Štěpánek a Daniel Vích.

Na 2. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Kryštof Šídlo (kapitán), Jan Češka, Jiří Kornoušek, Jakub Pítr a Lukáš Wagner.

Na 3. místě se umístil tým z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve složení: Richard Schneedörfler (kapitán), Sandra Gálová, Lucie Pilíková, Barbora Řiháková a Dana Šmejkalová.

Vzhledem k úspěšnosti akce a vysokému zájmu mediků organizátoři počítají i s dalšími ročníky, které se budou konat postupně ve všech jihočeských nemocnicích.

„Touto i dalšími podobnými akcemi chceme budoucím lékařům vzkázat, že o ně jako o budoucí zaměstnance v našich nemocnicích máme zájem, chceme jim pomoci v profesním rozvoji a nabídnout jim zajímavou práci v příjemném kolektivu moderní nemocnice,“doplnil Michal Čarvaš, člen představenstva Jihočeských nemocnic, a. s.

TZ

Ilustrační foto- zdroj: www.hc-institute.org

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Národní komise pro zdraví a rodinné plánování Čínské lidové republiky (NHFPC) podepsaly Memorandum o porozumění, které podpoří zřízení Asociace pro spolupráci ve zdravotnictví mezi Čínou a zeměmi střední a východní Evropy.

podpis2„Podporujeme zřízení Asociace jako významného nástroje pro rozvoj vzájemně prospěšného partnerství mezi zdravotnickými institucemi Číny a zemí regionu střední a východní Evropy. Bude mi ctí přijmout nominaci na jedno z prezidentských míst,“ uvedl po podpisu Memoranda ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. Asociace bude hrát důležitou roli v následujících oblastech:

1. Prohlubování vztahů mezi ČLR a zemí SVE, včetně České republiky
2. Podpora zdravotnických institucí, včetně ČR, v aktivní účasti na kooperačních iniciativách v rámci spolupráce ČLR a zemí SVE zakotvené v Bukurešťském a Suzhouském akčním plánu
3. Přispívání k rozvoji zdravotnické spolupráce, včetně vědy a výzkumu, spolupráce ve veřejném zdraví, výměny dobré praxe a obchodní spolupráci ve zdravotnictví
4. Organizace setkání představitelů v oblasti zdravotnictví ve spolupráci s hostitelskou zemí tak, aby se takové setkání konalo každý rok

Asociace přijme model předsednictví „2+1“, konkrétně bude jeden prezident z ČR, jeden z ČLR a třetí z jedné z dalších 15 zemí SVE. MZČR a NHFPC nominují na pozice prvních prezidentů Asociace Svatopluka Němečka, ministra zdravotnictví ČR, a LI Bin, předsedkyni Národní komise pro zdraví a rodinné plánování ČLR. Další prezident bude nominován formou konzultací s ostatními 15 zeměmi SVE.
Jedním ze zdrojů financování Asociace budou dobrovolné příspěvky jejích členů.

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ilustrační foto- zdroj: www.chytryodberatel.cz

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, který zastřešuje krajská zdravotnická zařízení, zřizuje pozici veřejného ochránce práv pacientů. Tato bezplatná služba je nově k dispozici klientům všech nemocnic holdingu – v Náchodě, Jičíně, Trutnově a Dvoře Králové nad Labem.

ot„Vysoká kvalita poskytovaných zdravotnických služeb a zdravotní péče v našem regionu patří mezi naše jasně definované priority a činnost nezávislého ombudsmana k ní může přispět,“ říká PharmDr. Jana Třešňáková, radní kraje pro oblast zdravotnictví. „Ombudsman bude řešit podněty pacientů či jejich blízkých a jeho závěry budou pro naše nemocnice cennou zpětnou vazbou,“ dodává.

Ombudsman bude provádět vlastní nestranná šetření a bude napomáhat zlepšení komunikace a vztahů mezi pacienty a poskytovatelem zdravotní péče v rámci zdravotnického holdingu. Klienti krajských zdravotnických zařízení u něho také budou moci získat informace o svých právech zakotvených v platné české legislativě a v Etickém kodexu „Práva pacientů“.

V roli holdingového ombudsmana bude působit MUDr. Libor Seneta, který současně zastává pozici zdravotnického náměstka ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a je zkušeným lékařem s dvacetiletou praxí v různých typech zdravotnických zařízení. „Pro práci zdravotnického ombudsmana jsou podle mne podstatné nejen medicínské znalosti, ale i znalosti právní úpravy práv pacientů ve vztahu k poskytování zdravotních služeb,“ říká MUDr. Seneta a dodává: „Věřím, že jsem i v této oblasti díky své pestré praxi dobře připraven. Navíc se už pět let v rámci své práce u ZZS KHK zabývám i stížnostní agendou a své znalosti zdravotnického práva si průběžně rozšiřuji na řadě seminářů a kurzů.“

Některé z krajských nemocnic již mají své nemocniční ombudsmany. Ti jsou pacientům samozřejmě k dispozici i nadále. Ombudsman společná pro celý holding by měl být další nestrannou a dostatečně erudovanou autoritou, na kterou se mohou pacienti obrátit.

Kontaktní údaje ombudsmana spolu s pokyny pro podání podnětu jsou zveřejněny na webových stránkách holdingu www.zhkhk.cz/ombudsman.

Zdroj: TZ ZHKHK

Ilustrační foto- zdroj: www.floorcoveringsinstalled.com

VymazalNáměstek ministerstva zdravotnictví pro zdravotní péči profesor Josef Vymazal (ANO) je delší dobu na zdravotní dovolené a zřejmě příští týden rezignuje právě ze zdravotních důvodů. O této možnosti se na ministerstvu spekuluje již několik dní. Nevyloučil ji ani sám profesor Vymazal v krátkém telefonátu se Zdravotnickým deníkem. Náměstkovo jméno se v poslední době opakovaně objevilo v souvislosti s výběrovým řízením na leteckou záchrannou službu. Byl totiž odpovědný za zadání posudku expertům dopravní fakulty ČVUT, na základě kterého pak chtělo ministerstvo zdravotnictví tendr připravit, včetně cenových podmínek. Tento posudek ovšem rozčílil jeho stranického šéfa ministra financí Andreje Babiše, protože došel ke zcela jiným částkám, než posudek policie, s nímž Babiš proti tendru argumentoval. Josef Vymazal se tak ocitl mezi dvěma ministry jako mlýnskými kameny.

Profesor Josef Vymazal připravoval kromě tendru na leteckou záchranku také důležité zákony o vzdělávání jak pro lékaře a farmaceuty, tak pro nelékařská zdravotnická povolání. Na podzim vzdělávací zákon hájil i na sjezdu lékařské komory.

Upozornění: Následující článek vybírá redakce www.sestricka.com v rámci monitoringu médií.
Není redakčním textem. Zdroj média tohoto článku najdete v záhlaví nebo na konci textu.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

Ilustrační foto- zdroj:  video.aktualne.cz

Nové Centrum fotonové terapie, které nabízí pacientům ozařovny vybavené dvěma nejmodernějšími lineárními urychlovači, otevřel včera (23. 2. 2016) v Masarykově onkologickém ústavu v Brně ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček. „Zlepšení onkologické prevence a péče je jednou z hlavních priorit resortu zdravotnictví. Jedním z nástrojů pro posouvání samotné onkologické péče je modernizace přístrojového vybavení center, která umožňují stále kvalitnější, rychlejší a bezpečnější léčbu dospělých i dětských pacientů v co nejširším spektru diagnóz,“ řekl při otevření centra ministr Němeček.

masarykův onkologický ústavJednomu ze tří Čechů je během jeho života diagnostikována rakovina a jeden ze čtyř na ni zemře. Celkem mezi námi žije a onkologickou péči potřebuje více než půl milionu pacientů. „Lze-li v rámci této problematiky hovořit o radosti, pak nad tím, že se nám díky podpoře a rozvoji screeningových programů podařilo zvýšit povědomí lidí o potřebě pravidelné prevence i počty včas zachycených nádorů. Jen za jeden rok se díky adresnému zvaní podařilo včas zachytit 600 nově nemocných a dát jim tak nejlepší možnou šanci na vyléčení. I proto budou pojišťovny nadále doručovat adresné pozvánky na screeningy do schránek svých klientů,“ vysvětlil Svatopluk Němeček.

Nově pořízené lineární urychlovače jsou v současnosti nejmodernějšími v České republice. Jedinečnost a potřebnost těchto přístrojů spočívá v jejich na milimetry přesné schopnosti ozářit nádor a zároveň minimalizovat ozáření tkání a orgánů mimo nádorové ložisko. To radikálně zvyšuje bezpečnost léčby. Urychlovače umějí například také automaticky přizpůsobit techniku ozařování podle dýchacích pohybů pacienta. Schopnosti těchto přístrojů významně posouvají kvalitu a šetrnost péče a dovolují vysoce konformně ozařovat i dětské pacienty s minimalizací vedlejších účinků radioterapie.

tz Ministerstva zdravotnictví

Ilustraní foto- zdroj: www.mou.cz

 

 

Rozšířené jednání sekce nemocnic, psychiatrických nemocnic/léčeben a fakultních nemocnic se uskutečnilo 8. února v Praze. Akce se účastnilo vedení Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče, výbor sekce a pozvaní hosté: náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS ČR) RNDr. Ladislav Dušek a Ing. Markéta Bartůňková také z ÚZIS ČR.

nemocniceJasně zaznělo, že i přes lednové zvýšení platu, personál dosud chybí ve všech nemocnicích. Sestry, které tam pracují, jsou proto dále přetěžovány, narůstá administrativní zátěž, personál je stresovaný a mnohdy odchází mimo zdravotnictví. Absolventi zdravotnických škol do nemocnic nastupují minimálně, většinou pokračují ve studiu na vysoké škole a po jejím absolvování jdou pracovat rovněž mimo zdravotnictví.

Stále je velký finanční rozdíl mezi odměňováním platem a mzdou – řádově i pět až šest tisíc korun v základu. Ten by se dal smazat tím, kdyby byli všichni zdravotníci odměňováni platem.

Místopředseda Lubomír Francl podal informace k návrhu novely zákona č. 96/2004, Sb., o podmínkách a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání, což by mělo být legislativní opatření pro zajištění personální stabilizace zdravotnictví.

Proč Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR požaduje platy pro zaměstnance všech nemocnic?

Z nemocnic obchodních společností se opět potvrzuje, že zvýšení mezd je velmi problematické, mnohde se nedaří dohodnout zvýšení o 5 %, nemocnice obvykle zvyšují základní mzdy zaměstnancům s minimální mzdou, případně velmi nedostatkovým sestrám.

Opakuje se zkušenost z loňského roku, že je v odměnách za práci diskriminována téměř jedna třetina zaměstnanců nemocnic. K avizovanému zvýšení mezd dochází v lepším případě se zpožděním, v horším dostane zaměstnanec méně a v nejhorším nedostane zaměstnanec žádné zvýšení.

 • Cílem změny odměňování zaměstnanců nemocnic, kterou prosazují odbory, je sjednocení systému jejich odměňování na odměňování platem.
 • V současné době existují neodůvodněné rozdíly v odměňování zaměstnanců nemocnic, neboť příspěvkové organizace odměňují zaměstnance platem, ale ostatní právní formy poskytovatelů lůžkové péče vyplácejí zaměstnancům mzdu, a to přesto, že výdaje na odměňování jsou kryty z příjmů veřejného zdravotního pojištění, tedy z veřejného systému.
 • Rozdíly způsobené nerovným odměňováním zaměstnanců nemocnic se významně projevily zejména v uplynulých dvou letech.

Zástupci odborů, zaměstnavatelů, krajů a Ministerstva zdravotnictví se shodli na nárůstu platů a mezd všech zaměstnanců ve zdravotnictví od 1. 1. 2015 a od 1. 1. 2016 a Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo, že toto zvýšení bude finančně pokryto prostředky z veřejného zdravotního pojištění.

Přesto toto dojednané a finančně pokryté zvýšení mezd v několika krajích a většině soukromých nemocnic nebylo realizováno. Pokud zaměstnanci dostali přidáno, bylo to většinou daleko méně než u kolegů odměňovaných platem.

 • Rozdíly mezi odměnami zaměstnanců podle právní formy nemocnic jsou obrovské. Zaměstnanci odměňovaní mzdou berou měsíčně řádově o 5 000 Kč méně než zaměstnanci odměňováni platem.
 • Zdravotnictví je regulovanou veřejnou službou a je z drtivé většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Proto není sebemenší důvod, aby část zaměstnanců nemocnic byla nadále nepřípustně diskriminována jen proto, že existují různé právní formy lůžkových zdravotnických zařízení, které za stejnou práci ve stejném zdravotním systému odměňují zaměstnance různě.
 • Pokud jde o zdravotnické zařízení fungující zcela mimo systém veřejného zdravotního pojištění, je požadavek na zachování mezd oprávněný a odborový svaz proti němu nic nenamítá. Pokud jeho zaměstnanci budou členy odborů, bude odborový svaz o jejich mzdách vyjednávat standardním způsobem obvyklým v obchodních společnostech.
 • Sjednocení systému odměňování pod platový systém zajistí u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče transparentní vynakládání finančních prostředků z veřejného systému zdravotního pojištění a rovné pracovní podmínky pro všechny zaměstnance.
 • Zvýšení mezd zaměstnanců nemocnic bude současně významným stabilizačním prvkem, který zajistí udržení zdravotníků v českých nemocnicích, a tím vysokou kvalitu poskytované zdravotní péče všem občanům České republiky.

Zdroj: www.oszsp.cz

Ilustrační foto- zdroj:praha.idnes.cz

 

zákonZměna zákona č. 96/2004 Sb., (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů je v připomínkovém řízení. Návrh zákona přináší změny např. v oblasti získávání registrace sester, radiologických asistentů, fyzioterapeutů a v oblasti akreditace vzdělávacích programů a specializačního vzdělávání. Jaké změny tedy čekají na sestry a zdravotnické asistenty? Sestřička.com přináší krátký přehled těch nejdůležitějších změn.

Asistenty nahradí praktické sestry

Pokud bude novela zákona schválena, zdravotnické asistenty čekají dvě hlavní změny:

 1. Zdravotničtí asistenti se stávají praktickou sestrou. Odborná způsobilost k výkonu povolání praktické sestry se získává mj. absolvováním střední zdravotnické školy v oboru praktická sestra, nebo střední zdravotnické školy v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019.
 2. Zdravotničtí asistenti (a také zdravotničtí záchranáři, porodní asistentky nebo určitá část dětských sester) mohou získat vzdělání všeobecné sestry ve zkráceném studiu na VOŠ (uchazeč byl v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., – školský zákon, přijat do vyššího ročníku než prvního).

V praxi znamená:

 • Od školního roku 2019/2020 se budou na SZŠ vzdělávat praktické sestry a všichni, kdo do té doby získali kvalifikaci zdravotnického asistenta, se automaticky stanou praktickou sestrou nebo praktickým ošetřovatelem, v případě mužů.

–          Stejně jako zdravotnický asistent pracuje pod odborným dohledem- „Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.“

Změna v odborném dohledu

„Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady, pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis – vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.“

V praxi znamená:

Praktická sestra bude stejně jako zdravotnický asistent pod odborným dohledem a podle pokynů dohlížejícího pracovníka může vykonávat činnosti určené vyhláškou.

Zkrácené kvalifikační studium všeobecných sester na VOŠ

Vzdělání sester zůstává stejné, nadále je nutné pro pozici všeobecné setry vystudovat VOŠ/VŠ a způsobilost mají samozřejmě nadále i sestry vzdělané podle dřívějších předpisů.

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním:

– „Studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijat do vyššího ročníku než prvního.“

V praxi znamená:

Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ- Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ- praktická sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, dětská sestra, která vystudovala bakalářský stupeň VŠ nebo VOŠ v oboru dětská sestra, která vystuduje na VOŠ obor všeobecná sestra, aniž by absolvovala celou VOŠ – může být přijata do ročníku vyššího než prvého (tzn. do ročníku druhého či třetího), podle podmínek stanovených školským zákonem.

Školský zákon stanoví pro přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole tyto podmínky:

–          „Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.“

–          „V případě zdravotnických oborů může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.“

 

Zdroj: Návrh změny zákona č. 96/2004 Sb.,

 

 

Galerie obsahuje pouze 1 obrázek.

Chceme dále pracovat na dostupnosti zdravotnického personálu a na spravedlivých

odměnách pro zdravotníky:

 • Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb.
 • Hlavní cíle novely
  • zlepšení postavení mladých lékařů v ČR
  • horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory
  • Návrh byl předložen k projednání Legislativní radě vlády, která MZ vyzvala k zapracování připomínek.
  • Předpokládaná účinnost novely zákona č. 95/2004 Sb. je v průběhu roku 2016.
  • Zajištění dostatečného počtu všeobecných sester a fyzioterapeutů – Zákon č. 96/2004 Sb.

Nedostatek sester je nutné řešit systémově. Novela zákona zvažuje zkrácení přípravy na výkon základních ošetřovatelských a odborných činností sestry ze 7 let na 4 nebo 5 let. Možné varianty nového vzdělávání se nyní aktivně projednávají s MŠMT.

Předpokládáme, že návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., bude vládě předložen k projednání a ke schválení v dubnu 2016.

Samozřejmě je nutné docílit dalšího zlepšení finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků a zabývat se i pracovními podmínkami zdravotnických pracovních.

 • Pravidelná valorizace platby pojistného za státní pojištěnce
 • V roce 2016 předložíme návrh zákona, který zavede pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Cílem je přinést další finanční prostředky do zdravotnictví, aby mohlo být maximálně zrychleno tempo růstu platů a mezd ve zdravotnictví
 • „Protikuřácký zákon“ – Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Včera (15. 12. 2015) prošel prvním čtením a udělám vše proto, aby se v průběhu projednávání v parlamentu nestal zákon bezzubým a chránil zdraví obyvatel ČR.
 • Pokračování projektu DRG restart a novela zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)

Tento zákon je velice důležitý pro prosazování dlouhodobého cíle přenastavit systém úhrad lůžkové péče, známý jako projekt DRG restart (více viz prezentaci ředitele L. Duška).

 • Mezi cíle patří jasně pojmenovaná pozice, kompetence a odpovědnost správce NZIS a dat v systému hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb.
 • V PS před 2. čtením
 • Podpora preventivních programů HIV/AIDS a dalších screeningů, tato prevence zachraňuje životy

Pro rok 2016 se v dotačním programu podařilo zajistit 11 916 000 Kč a pro Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pak 10 945 000 Kč. Dotační programy se tak stávají opět klíčovými nástroji podpory zdraví v ČR.

Prevence HIV/AIDS byla v posledních letech podceňována, proto ministerstvo zdravotnictví pracuje na nápravě této situace a věnuje prevenci maximální pozornost. Navyšujeme jak dotace pro přímo řízené organizace, které pracují na programech souvisejících s problematikou HIV, tak pro široké spektrum organizací pracujících ve veřejném prostoru, včetně neziskových. Celkem jsme tedy proti stavu v minulých letech, kdy na prevenci šly jen necelé 3 miliony korun, ještě pro letošní rok uvolnili na aktivity proti šíření HIV více než 11 milionů korun a pro rok příští už půjde o téměř 19 milionů korun.

Proběhne ještě jednání o navýšení finanční podpory.

Snažíme se dále opravovat nemocnice, aby pacientům nespadly na hlavu

 • Plán investičních výdajů 2016
 • plánované výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 1,4 mld. Kč, což představuje cca 20 % z celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví
 • k hlavním prioritám MZ v této oblasti patří:
 • zahájení realizace strategických investic (zejména přípravné a projektové práce) v objemu cca 500 mil. Kč;
 • další prioritou je ve zbývajícím objemu pokračovat v podpoře akcí zaměřených na obnovu zdravotní infrastruktury a přístrojového vybavení zdravotnických zařízení
 • ukončení realizace současných 10 programů reprodukce majetku do 31. 12. 2016 a s tím související úspěšné ukončení investičních akcí zahájených v letošním roce.
 • jedná se podporu strategický investičních akcí schválených Usnesením vlády ze dne 20. srpna 2015 č. 672 k Záměru Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020

plany2016

V průběhu roku 2016 bude pokračovat odborná debata o návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích – zabráníme privatizaci krajských nemocnic

Cílem novely je upravit novou právní formu právnické osoby – neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. VV rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, které vzniknou přeměnou stávajících fakultních nemocnic.

Norma počítá také s tím, že hlavní činností neziskové zdravotnické organizace nebude podnikání a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Příjmy neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností. Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek stanovených právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...