… o všem, co vás zajímá

Sesterna

 1. Když se vám něco povede hned napoprvé, nikdo bohužel neocení, jak to bylo obtížné.
 2. Aby bylo možno jedno vyčistit, musí se něco jiného ušpinit.
 3. Je ovšem také možné ušpinit úplně všechno a nevyčistit nic.
 4. Pacient, který ochotně a rád spolupracuje, leží zásadně na pokoji s tím nejprotivnějším reptalem.
 5. Službu dostáváte zásadně s lékařem, kterého nesnášíte.
 6. Nikdy nedávejte lékaři najevo, že víte víc než on.                                                             Bat copyr
 7. Každý obvaz předem nastříhaný na potřebnou délku je příliš krátký.
 8. Jakmile je něco příliš krátké, dalším stříháním to neprodloužíš.
 9. Každý krok, pro nějž neexistuje logické vysvětlení, se považuje za „hospodářskou strategii nemocnice.“
 10. Nečekané chvilky klidu během pracovního vytížení vždy kolidují s nečekanými náhlými případy.

Tist„JE JIŽ DLOUHO ZNÁMO“ – Nezjistil jsem si původní pramen.

„PROJEVUJE SE TU URČITÝ TREND“ – Tyto údaje jsou v podstatě bezcennÉ.

„AČKOLIV NEBYLO MOŽNÉ PŘINÉST NA TYTO OTÁZKY JEDNOZNAČNOU ODPOVĚĎ“ – Pokus se nezdařil, ale i tak doufám, že jej budu moci publikovat.

„K PODROBNĚJŠÍMU STUDIU BYLY VYBRÁNY TŘI VZORKY“ – Ostatní výsledky nedávaly smysl.

„TYPICKÉ VÝSLEDKY JSOU ZOBRAZENY“ – Tenhle graf se mi obzvláště vyvedl.

„TYTO VÝSLEDKY BUDOU OBSAHEMPŘÍŠTÍ STUDIE“ – Jednou se snad od ní pustím, jestli mě k tomu někdo dokope/ poskytne finanční prostředky.

„Z VLASTNÍ ZKUŠENOSTI“ – Jednou.

„V ŘADĚ PŘÍPADŮ“ – Dvakrát.

„PANUJE NÁZOR“ – Já si myslím.

„PANUJE VŠEOBECNÝ NÁZOR“ – Pár kolegů si to myslí taky.

„PLATNÝ V ŘÁDU DANÝCH VELIČIN“ – Neplatný.

„PODLE STATISTICKÉHO PRŮZKUMU“ – Říká se.

„ STATISTICKY VYJÁDŘENÝ ODHAD VÝZNAMU TĚCHTO ZJIŠTĚNÍ“ – Pustý dohad.

„PEČLIVÁ ANALÝZA DOSAŽITELNÝCH ÚDAJŮ“ – Tři stránky poznámek se mi rozpily, když jsem na ně zvrhl pivo.

„JE JASNÉ, ŽE BUDE TŘEBA VYKONAT JEŠTĚ MNOHO DALŠÍ PRÁCE, NEŽ BUDEME SCHOPNIPOROZUMĚT TOMUTO JEVU V JEHO ÚPLNOSTI“ – Já mu nerozumím.

„PO NÁSLEDNÉ PRÁCI MÝCH KOLEGŮ“ – Ani oni mu nerozumí.

„NESMÍRNĚ VÝZNAMNÁ OBLAST VÝZKUMNÉ PRÁCE“ – Naprosto zbytečný úkol, který mi zadala komise.

„DOUFÁM, ŽE TATO STUDIE PODNÍTÍ DALŠÍ VÝZKUM V DANÉ OBLASTI“ – Já s tím končím.

Zdroj: Murphyho zákony

otazníkyVážená pojišťovno,

odepisuji na Váš dopis, ve kterém jste mě žádali o upřesnění mého úrazu. Do oznámení úrazu jsem uvedl, že jsem si úraz způsobil sám. Jsem zaměstnán jako zedník a zmíněný den jsem pracoval zcela sám na stavbě domu. Po dokončení mi zbylo asi 250 kg cihel na střeše. Sešel jsem tedy dolů, tam jsem přes kladku vytáhl nahoru po laně prázdný sud, do něhož jsem hodlal uložit zbývající cihly. Lano jsem dole pevně zabezpečil a šel jsem na střechu naložit cihly do sudu. Po naložení všech cihel jsem sešel opět dolů, abych spustil sud s cihlami. Ve smlouvě máte uvedeno, ze vážím pouze 75 kg. V momentě, když jsem lano odvázal a držel jen v ruce, jsem se ujistil o působení gravitace. Výše jsem napsal, že sud, který sám o sobě váží 25 kg, byl naložen 250 kg cihel. Jak si jistě domyslíte sami, moje váha 75 kg nemohla udržet tak těžký sud a než jsem si to uvědomil, byl jsem v prudkém pohybu vzhůru a sud, který byl na úrovni střechy, naopak v prudkém pohybu dolů. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se setkal s proti pohybujícím se sudem, což vysvětluje to naražení hlavy a zlomeniny krku a lícní kosti. Dále jsem pokračoval směrem vzhůru, až jsem se zastavil s prsty v kladce. I přes velkou bolest jsem se však držel lana. V tom samém momentě sud s cihlami dopadl na zem a rozbilo se mu dno. Výše jsem napsal, že sud sám o sobě váží 25 kg a já, jak máte uvedeno ve smlouvě, 75 kg. Působení gravitace pokračovalo dále a jak si jistě domyslíte, situace, kdy já se 75 kg jsem nahoře a sud vážící pouze 25kg dole, nemohla setrvat. A tak jsem se v mžiku ocitl v prudkém pohybu dolů a prázdný sud v prudkém pohybu naopak nahoru. Zhruba na úrovni třetího patra jsem se opět setkal se sudem, tentokrát prázdným. To vysvětluje zlomeniny obou kotníků. Dále jsem pokračoval směrem dolů, kde jsem prudce narazil na zem, což vysvětluje ta rozdrcená kolena a sedací kloub. V bolestech a bez vůle jsem pustil lano, na jehož druhém konci přes kladku visel prázdný sud beze dna. Působením gravitace se ocitl v prudkém pohybu dolů, přesně do míst, kde jsem bezvládně ležel. To vysvětluje ta tři zlomená žebra. Doufám, že jsem vám poskytl všechny Vámi požadované informace.

Na další zajímavou spolupráci se těší…..

Váš klient

Zdroj: internet

Ilustrační foto- zdroj: www.eduin.cz

Až vás postihne srdeční infarkt, vaše šance na přežití bude záviset na zkušenosti a rychlosti těch, kteří vás budou léčit. Rychlý převoz na správné místo, promptní a přesné nalezení příčiny vašich obtíží, okamžité podání léků, zavedení jemné hadičky přes větší tepnu na končetině až do tenké tepny vašeho srdce a rozšíření postiženého místa v ní vysoce specializovaným výkonem vám může zachránit život. To za předpokladu, že se vše stihne v několika desítkách minut a všichni, které budete potřebovat, budou na svých místech.

BettyBoopwithmedicineMezi těmi, na kterých bude váš osud záviset nejvíce, budou zdravotní sestry. Budou to ony, kdo vás k výkonu připraví. Budou muset odměřit dávky léků a infusních roztoků, pod tlakem času, ale přesto klidně a velmi přesně. Bez jejich práce lékař nebude moci výkon provést. Pokud se sestra splete, může vás to stát život.

Sestra bude pozorovat údaje na přístrojích, sledujících vaše k životu nezbytné funkce. Musí jim přesně rozumět a na poruchy přiměřeně reagovat či včas zavolat lékaře. V průběhu dne stejně jako ve dvě hodiny ráno. Nikdo jiný než sestra u vás trvale nebude, pokud nezareaguje sestra, neudělá to nikdo.

Na americkém internetovém serveru yahoo jsme si před časem mohli přečíst tipy, ve kterých povoláních, kromě lékařů a právníků, u kterých je to v USA samozřejmé, je možno dosáhnout platu nad 100 tisíc dolarů ročně, který více než třikrát převyšuje průměr v zemi. Vedle špičkových programátorů a zubařů jde také o sestry v intenzívní péči.

V České republice jsme svědky měsíce trvajících příprav na zvýšení platových tarifů sester o 15 procent. Z médií je možno nabýt dojmu, že jde o málem průlomové opatření, které zabrání odlivu zdravotních sester z nemocnic.

Při pohledu na čísla v nově vydané tabulce platových tarifů zjišťujeme, že začínající sestra se po této revoluční změně může těšit na plat 12 – 13 tisíc korun měsíčně, sestra s deseti lety praxe může dosáhnout snad 20 tisíc.

Srovnání platů sester se zaměstnanci v jiných odvětvích, například finančnictví, je tak (už dvacet let) více než zarážející. Opravdu si někdo myslí, že práce bankovního finančního poradce je dvakrát obtížnější či zodpovědnější, než práce zdravotní sestry? Opravdu někdo věří tomu, že za těchto podmínek bude v českých nemocnicích trvalý dostatek schopných, kvalifikovaných a usměvavých sestřiček?

Platy sester by měly, stejně jako v jiných vyspělých zemích, začínat někde okolo průměrného platu a s lety praxe a rostoucí kvalifikací by se měly postupně šplhat alespoň k dvojnásobku. Pokud by některá vláda dokázala říci, že najde peníze na to, aby se platy sester zvýšily o 15 procent pětkrát za sebou v pěti po sobě následujících letech, bylo by možno hovořit o průlomu. Takto jde jen o jakousi předvolební šarádu či almužnu.

Zdravotnické profese jsou už od roku 1989 decimovány nerovnými podmínkami vůči jiným zaměstnáním. Několik generací zdravotních sester přišlo do praxe ze zdravotních škol a z univerzit s ideály a chutí dělat smysluplnou práci, aby ji po několika letech zklamaně opustily. Pro ženu, která založí rodinu, se kombinace nízkého platu, nočních služeb a přesčasů často stává nepřekonatelnou překážkou.

Výsledky léčby infarktu (a nejen ony) v České republice jsou zatím výborné. Péče je dobře zorganizována do center a šance na přežití je stejně dobrá jako v nejvyspělejších zemích.

Až ale na koronární jednotku přivezou vás, nebuďte příliš překvapeni, jestli sester ve směně nebude plný počet. Kde jsou? Možností je řada. Možná někde někomu počítají procenta hypotéky, pomáhají farmaceutické firmě prodat její výrobky, staly se recepčními anebo už prostě pracují v Německu.

Autor: MUDr. Ivan Peychl

sestřička Evička

 1. Nikdy, ale opravdu nikdy si nic neplánuj – minimálně na nejbližších 24 hodin!
 2. Nejdůležitější pracovní nástroj je propiska tří barev a RAZÍTKO! Nemáš razítko? Pak to není HOTOVÉ!
 3. Potřebuješ léky? Tak si je sežeň!
 4. Když si nevíš rady – usměj se! Důležité je neztratit hlavu a   RAZÍTKO!
 5. Časté změny služeb – nepravidelný a těžko odhadnutelný pracovní režim!
 6. Tvá kapacita močového měchýře je minimálně 2 litry!
 7. Splnila jsi ordinace a nemáš něco zapsané? Pak to není hotové!
 8. To co neuděláš, je vždy důležitější než to, co jsi udělala!
 9. Přežíváš celý den za pomocí dvou hrnků studené kávy!
 10. Nikdy, opravdu nikdy, nezapomeň nic zapsat!

Bat copyr

 • Jsme velmi často nazývány anděly. Zjevujeme se v životech druhých, při jejich těžkostech i radostech.
 • Jsme světlem, inspirací, vzorem, podporou a pomocnou rukou.
 • Buďme i jiskrou, která v ostatních zapálí oheň k dodání potřebné síly k převzetí odpovědnosti za svůj život.
 • Pomozme druhým k jejich představám a snům.
 • Vykonáváme jedno z nejnáročnějších povolání. Jsme vzdělané, laskavé, moudré a ochotné druhým pomoci.
 • Važme si sebe a ukažme světu, jakou pro něj máme hodnotu. Dejme mu možnost, ať nás ocení.
 • Naučme se starat o své zdraví a život tak, abychom vytvořily šťastný svět.
 • Osvojme si všechny dostupné možnosti, nespokojujme se s málem, nedělejme žádné kompromisy!

Máme možnost ……….

Sestřička BatZdravotní sestra je nejen člověk, který odebírá krev, převazuje rány a podává léky. Je to i osoba, která je úředníkem, pečovatelkou, psychologem, sanitárkou, uklízečkou, sekretářkou, vrátným, telefonistkou, zásobovačkou, šatnářkou, ale pro mnohé i přítelem a tím, komu se pacient může svěřit se svými pocity a obavami.

Jsou důležitým pojítkem mezi nemocným a lékařem, často jejich práce není vidět, není doceněná a občas si na nich někdo „zchladí žáhu“. Jsou to ale profesionálové – většinou jsou vidět s úsměvem na tváři.

Jejich pozice je nezastupitelná, ať už se jedná o ambulanci nebo nemocniční oddělení.

Čím jsou pro Vás? Jak postavu zdravotní sestry vnímáte?

Očíslována a seřazena podle důležitosti:

Bat1. Prsa jsou od toho, aby se na ně koukalo, a proto to také děláme. Nesnaž se to změnit.
1. Nauč se pracovat s toaletním prkénkem – jsi velká holka, ty to zvládneš. Pokud je zvednuté, sklop si ho. My ho potřebujeme nahoře a ty dole. My si taky nestěžujeme, že ho necháváš dole.
1. Sobota = sport. Je to jako úplněk nebo přiliv a odliv. Prostě to tak je.
1. Nakupování NENÍ sport a nikdy to tak brát nebudeme.
1. Pláč je vydírání.
1. Požádej nás o co chceš. Musíme si ale ujasnit následující: – Jemný náznak nefunguje! – Nápadný náznak nefunguje! – Jasný náznak nefunguje! – PROSTĚ TO ŘEKNI!
1. „Ano“ a „Ne“ jsou jednoznačně akceptovatelné odpovědi skoro na všechny otázky.
1. Přijď za námi s problémem pouze tehdy, když chceš problém vyřešit. To uděláme. Na sympatie máš kamarádky.
1. Bolest hlavy, která trvá 17 měsíců, je problém. Jdi k doktorovi.
1. Všecko, co jsme řekli před půl rokem, je nepřijatelné jako argument v hádce. Ve skutečnosti jsou všechny poznámky skartovány za 7 dní.
1. Pokud si myslíš, že jsi tlustá, tak pravděpodobně jsi. Nás se na to neptej.
1. Pokud se dá něco, co jsme řekli, interpretovat dvěma způsoby a jeden z nich tě rozzuří nebo zklame, tak jsme mysleli ten druhý způsob.
1. Můžeš nás o něco požádat, nebo nám říct, jak to chceš udělat Ne obojí Pokud už víš jak to nejlépe udělat, tak to prostě udělej sama.
1. Kdykoliv je to možné, prosíme, řekni cokoliv, co máš na mysli, během reklamy.
1. Kryštof Kolumbus nepotřeboval pokyny a my je taky nepotřebujeme.
1. VŠICHNI muži vidí v 16 barvách, jako je defaultní nastavení Windows. Broskvová je například šťáva a ne barva. Dýňová to samé Netušíme, co je lila.
1. Když to svědí, tak to podrbeme. To děláme.
1. Pokud se zeptáme, co se děje, a ty odpovíš „nic“, budeme se chovat, jako že nic není v nepořádku. Samozřejmě víme, že lžeš, ale prostě to za tu hádku nestojí.
1. Pokud se zeptáš na otázku, na kterou nechceš odpověď, očekávej odpověď, kterou nechceš slyšet.
1. Pokud někam máme jít, absolutně všechno, co máš na sobě, je fajn. Opravdu.
1. Neptej se nás, na co myslíme, pokud se nebudeš chtít bavit o – Sexu, Sportu, Autech a motorkách.
1. Máš dost oblečení.
1. Máš příliš bot.
1. Jsme ve formě. Forma je i kulatá.

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Nov 2019 >>
PÚSČPSN
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...