… o všem, co vás zajímá

Aktuality

Přinášíme vám nejnovější aktuality z oblasti zdravotnictví.

německo

České zdravotní sestry velmi často odcházejí do Německa za prací. Láká je tam nejen kratší pracovní doba a moderní vybavení nemocnic, ale také mnohonásobně vyšší platy. Opravdu se českým zdravotním sestrám vyplatí odejít za prací do Německa? A co všechno to obnáší?

 

“Po škole jsem nastoupila do krajské nemocnice. Tehdy jsem byla motivovaná a za takovou práci jsem byla vděčná. Po dvou letech jsem ale začala být unavená z dlouhých směn, neprofesionálnosti některých kolegů, a hlavně nedostatečným finančním ohodnocením,” říká Anna Zajíčková, zdravotní sestra, která pracuje již více než tři roky v německém Norimberku.

S demotivací zaměstnanců se české zdravotnictví potýká velmi často. Zdravotní sestry dosahují vysokého vzdělání, intenzivně se připravují na své budoucí povolání a po nástupu do zaměstnání velmi často přichází zklamání a záhy také únava.

Německé zdravotnictví patří mezi nejlepší v Evropě díky moderním přístrojům a vybavení klinik i nemocnic. Zdravotním sestrám to výrazně usnadňuje práci a více je to motivuje k dalšímu vzdělávání.

“Začala jsem hledat v různých diskuzích názory na práci v Německu. Co jsem se tam dočetla, mě povzbudilo v tom, abych to zkusila sama,” vzpomíná Anna. Hledat práci v Německu ale není vůbec jednoduché. “Věděla jsem, že to sama nezvládnu, tak jsem si našla společnost, která mi se vším pomohla,” vzpomíná zdravotní sestřička na své velké rozhodnutí.

“Našla jsem si web Zdravotní sestra v Německu a zeptala jsem se jich na pár dotazů. Potom se věci daly už rychle do pohybu,” říká Anna. Po necelém měsíci jí společnost smluvila tři pohovory v Německu a Anna se už jen rozhodla, do které kliniky chce nastoupit.

“Pracuji 20 hodin týdně a můj plat je dvakrát vyšší, než jsem měla v České republice,” pochvaluje si Anna a vzpomíná také na papírování, které tomu předcházelo: “Kdybych si nenašla společnost, která za mě všechno vyřídila, asi bych se v těch všech potvrzeních, formulářích a dokladech ještě teď nezorientovala.”

Anna není jedinou zdravotní sestrou, která za prací odešla do Německa. “Ročně se nám ozve kolem 100 českých zdravotních sester, které by chtěly pracovat v Německu. Úspěšně získat práci jim pomůžeme v 90 % případů,” hodnotí zájem o práci v Německu HR specialista z webu zdravotnisestranemecko.cz.

České zdravotnictví finančně podhodnocuje zdravotní sestry, pomocný personál i lékaře. Zájem o práce v zahraničí proto velmi roste a každoročně přichází Česká republika o stovky vysoce školených pracovníků. “Dokud mi v Čechách nenabídnout obdobný plat, jako mám teď v Německu, určitě se nevrátím,” uzavírá svoji životní zkušenost Anna Zajíčková.

Více na:  www.pflege24.cz 

 

lékař

Na území hl. m. Prahy se stále častěji vyskytují problémy s dodržováním ordinační doby lékařů v ambulantní sféře. Dochází k nim častěji v období kolem svátků a v pátečních odpoledních hodinách, kdy ambulantní lékaři nejsou v ordinacích a pouze informují pacienty o možnosti využít lékařské pohotovostní služby (LPS) nebo je nasměrují do nejbližší nemocnice, aniž by nemocnici předem informovali. V lůžkových zařízeních se pak hromadí pacienti s banálními zdravotními problémy, musejí na ošetření neúměrně dlouho čekat a zdravotníci v lůžkových zařízeních jsou neadekvátně zatěžováni ošetřováním pacientů, kteří by správně měli být ošetřeni v ambulancích.

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrová řízení podle zákona 48/1997 O veřejném zdravotním pojištění na poskytovatele zdravotních služeb, kteří chtějí poskytovat zdravotní služby hrazené ze zdravotního pojištění. Magistrát vyhlašuje tato výběrová řízení, zřizuje komisi pro tato výběrová řízení a jednání těchto komisí se aktivně účastní. Členy výběrových komisí jsou vedle zástupců magistrátu zástupci příslušné komory, zástupci zdravotní pojišťovny a odborníci – nejčastěji z příslušné odborné společnosti.

Proto byla usnesením Rady hl. města ze dne 15. 8. 2017 schválena nová závazná metodika výběrových řízení, podle které je nyní dodržování ordinačních hodin jednou z podmínek dle ustanovení § 51 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., jež musí poskytovatel zdravotních služeb, který chce poskytovat své služby v rámci všeobecného zdravotního pojištění, splnit. Souhlasné stanovisko zástupců magistrátu je v rámci této metodiky podmíněno tím, že bude posouzeno také hledisko dodržování ordinačních hodin.

Na základě opakovaného jednání s vedením Regionálního pracoviště VZP pro Prahu a Středočeský kraj bylo dohodnuto, že v období kolem svátků (např. Velikonoce, vánoční svátky) udělá VZP ČR vše pro zajištění maximalizace dostupnosti ambulantních služeb ve svých smluvních zařízeních, které budou zajišťovat akutní ambulantní služby v době řádné ordinační doby. Lékaři, kteří budou chtít čerpat v tomto období dovolenou, budou pacienty informovat, na kterou blízkou ambulantní ordinaci se mohou obrátit, a nebudou odkazovat pacienty do nejbližších nemocnic.

“Spolu s VZP ČR předpokládáme, že tato opatření zlepší situaci v dodržování ordinačních hodin ambulantních lékařů na území hlavního města, přispějí ke zlepšení provozních podmínek pražských lůžkových zařízení a povedou k větší spokojenosti pražských občanů ve vztahu k dostupnosti zdravotní péče,” uvedl předkladatel návrhu, radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví a bydlení Radek Lacko.

 

tz

doktor-prohlidka Lékař je lékem sám o sobě – musí se umět dávkovat a znát svoje nežádoucí účinky. Toto bude jedna z vět, kterou uslyší 1500 lékařů a sester na Kongresu primární péče od psychiatra Radkina Honzáka. V rámci své přednášky Psychopati mezi námi a Humor a smích v životě a v medicíně, zkusí praktické lékaře přimět k využívání humoru. Na dvoudenní akci se do Prahy sjedou lékaři pro dospělé, děti a dorost a zdravotní sestry z celé republiky už tento pátek. Kongres jim nabídne znalosti ze světa kardiologie, akutní medicíny, neurologie a řady dalších oborů.

Akci odstartuje vášnivá debata u kulatého stolu, kam se kromě zástupců praktických lékařů pro dospělé a pro děti a dorost posadí zástupce vedení ministerstva zdravotnictví a ředitelé VZP a Svazu zdravotních pojišťoven. Cílem diskuze je shodnout se na podobě praktického lékařství v nejbližších 15ti letech. „Problémy primární péče připomínají zauzlovanou šňůru, kterou je třeba začít rozplétat ze správného konce. To, co na kulatém stolu zazní, by se mělo stát podkladem pro pracovní skupinu pro změny v primární péči při ministerstvu zdravotnictví, která začala fungovat v únoru tohoto roku a má připravit změny ve financování primární péče, posílit její roli a rozšíření kompetencí praktických lékařů. Oceňujeme, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyslyšel naše volání a zabývá se vážně problémy primární péče a jejím postavením v českém zdravotnictví.,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů MUDr. Petr Šonka. Na kulatý stůl plynule naváží desítky přednášek.

Psychiatr MUDr. Radkin Honzák, CSc. upozorní na léčebný efekt smíchu. „Desetiminutový hurónský smích vyvolá dvouhodinový protibolestivý efekt, povzbudí zažívání, aktivuje krevní oběh, působí jako prevence infarktu, podporuje imunitu. Lékař, který umí zvládnout humor, má v rukou mocný nástroj, který mu pomůže s léčbou. Kromě toho smysl pro humor lékaře v očích pacienta zlidšťuje a usnadňuje komunikaci, jež je podstatnou a, bohužel, podceňovanou součástí každé terapie,“ prozrazuje část přednášky psychiatr. Čeští lékaři si podle něj dosud zakládají více na svém umění léčit než na vřelosti. „Přitom právě to druhé pacienti nejvíce vnímají a oceňují, zájem okolí člověka pozvedá a pomáhá v uzdravení,“ doplňuje MUDr. Honzák. Ve druhé části své přednášky se zaměří na rozeznání psychopatů v ordinaci lékařů a nastíní, jak s takovými lidmi jednat.

Další z aktuálních témat – Role praktického lékaře v péči o pacienty s demencí – otevře uznávaná gerontoložka doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. „Lidí s různými formami demence přibývá a praktičtí lékaři jsou první, kteří mohou odhalit počínající příznaky choroby u svých pacientů,“ říká doc. Holmerová. „Přibližně třetina lidí se tuto diagnózu dozví se zpožděním. Někdy má okolí i lékař tendence u mladších seniorů přisuzovat občasnou zmatenost stresu, u starších zase věku. Existuje řada testů, jak počínající demenci odhalit. Tím nejjednodušším je nechat nakreslit pacienta hodiny a zakreslit konkrétní čas. Tak lze odhalit kognitivní poruchu, například počínající Alzheimerovu nemoc,“ říká doc. Holmerová. V rámci této přednášky se účastníci dozvědí, co je a není demence, a jaké příznaky by neměli u svých pacientů podceňovat. „Praktický lékař by měl částečně řešit i sociální aspekty, poradit příbuzným, co dál. Měl by také vědět, kam se obrátit pro radu – například do specializované ordinace či poradny, kontaktního místa České alzheimerovské společnosti,“ dodává doc. Holmerová. Demence se většinou projevuje u starších lidí a těch neustále přibývá. Odhady hovoří o 10 % populace starších 80ti let do poloviny tohoto století.

V části věnované kazuistikám, tedy konkrétním příkladům z praxe, čeká lékaře dokonce herecké vystoupení. Ke své kazuistice s názvem Je nějak divnej … si je objednala MUDr. Leonora Gregorová. „My lékaři, obzvláště pak pediatři, máme pocit, že musíme své malé pacienty léčit za každou cenu a odhalovat příčiny obtíží. A pořád se trápíme, když se nám pacient nezdá v normě. Někdy je nutné se zamyslet i nad tím, zda naše pomoc život pacienta zlepší anebo jestli je lépe ho nechat žít tak, jak je, šťastně a spokojeně. Mně moc pomohl v mém trápení Oskar – hlavní hrdina novely Erica Schmitta Oskar a růžová paní, který svému lékaři uštědřil lekci pokory. O tento zážitek se podělím s kolegy s pomocí Vladimíra Hausera herce Divadla Husa na provázku,“ říká lékařka.

 

Kongres primární péče končí v sobotu odpoledne. Více informací je na http://ahou.cz/kongres/.

 

TZ

 

Sedavé zaměstnání výrazně oslabuje erekci a sexuální kondici. Jak si pomoct?

PR článekSpousta lidí je nucena kvůli výkonu zaměstnání sedět. To nepřispívá tělesné ani duševní pohodě. U každého se dříve nebo později ozve tělo samo a volá o pomoc, protože něco děláme špatně. Toto volání se v čase promění na zdravotní problém.

Pro někoho “vysněná” práce za počítačem není vůbec tak příjemná a bezproblémová, jako by se mohlo zdát

Sedavé zaměstnání a špatná strava oslabují erekci

Muži se sedavým způsobem práce hazardují i se svým sexuálním zdravím. Mohou u nich nastat velmi vážné problémy s erekcí. Sexuologové zkoumali stovky mužů pracujících v kancelářských firmách.

Zjistili, že za zhoršenou erekcí stojí nejen velké množství hodin na židli, ale také nevyhovující stravovací návyky. Muži do sebe cpou velké množství rafinovaných sacharidů v nevhodnou dobu. Přes oběd téměř nic nejedí a večer to dohání masivním množstvím jídla. Po celodenním půstu je to absolutní nesmysl.

Tyto nezdravé návyky ovlivňují zdraví mužů. Zejména oběhový systém, který úzce souvisí s fungujícím penisem a dobrou erekcí.

Dlouhé sezení zvyšuje míru stresu a celkové nepohodlí. Tyto faktory hrají významnou roli ve správném fungování erekce. Ohroženi jsou všichni pracovníci, kteří během výkonu své činnost tráví většinu času v sedě. Do této skupiny spadají například:

 • pracovníci v kancelářích
 • řidiči
 • lidé na vrátnicích
 • pracovníci na jeřábech
 • piloti mezinárodních letů
 • plavčíci
 • a všichni ti, které práce přikovala k židli

Dlouhodobé sezení se podepíše na erekci a celkovém zdraví

Pevná erekce vždy závisí od důkladného prokrvení penisu a okolí. Dlouhodobé sezení přiškrcuje cévy a snižuje jejich průchodnost.

Časem se krev nedostává do všech tkání penisu a výsledkem je ochablá a “měkká” erekce. Čím více let na židli strávíte, tím rychleji pevnost erekce zmizí.

Kvůli sezení trpí i varlata, prostata a další orgány. Můžete si tak zadělat na:

 • poruchu produkce spermií
 • záněty a bolesti varlat
 • zvětšení a záněty prostaty
 • hemoroidy

TIP: Jako velice vhodná a příjemná prevence funguje masáž prostaty. Klikněte a naučte se ji.

Kromě erekce utrpí i záda

Dlouhé sezení má vliv nejen na erekci. Dopady jsou podobné jako při kouření. Poškozením trpí nejen přímo postižený sedací aparát a páteř, ale celý organismus.

U dlouhodobě sedících se zvyšuje se výskyt kardiovaskulárních onemocnění. Těmi jsou infarkt myokardu, nebo mozková příhoda.

Tráví li člověk sezením více jak 15 hodin denně, hrozí mu i předčasná smrt. Dle WHO je nečinnost čtvrtým největším zabijákem dospělých.

Pasivní poloha narušuje oběh lipázy. Ta pomáhá štěpit tuky v těle. Sezení tedy výrazně přispívá ke vzniku obezity a nabírání váhy. Mimochodem. Víte jak na sex při nadváze?

Vliv sezení a nečinnosti na svaly a páteř

Dlouhodobé sezení v jedné poloze vede k únavě kosterního svalstva. To má na starost správnou pozici páteře. Postiženy jsou i břišní svaly, které se zkracují. Dochází k atrofii hlubokých zádových svalů. Hrozí tak bolavá záda a další deformace.

V jaké kondici máte svá záda, zjistíte například pomocí Thomayerova testu pružnosti páteře. Čím lépe testování dopadne, tím lépe pro vaše zdraví i sexuální výkonnost.

Jídelníček pro sedavé zaměstnání

To co do svého těla dostáváme, velmi výrazně ovlivňuje celkovou kondici organismu. To se týká i zdraví vašeho penisu. Jaké jídlo tedy pro sedavé zaměstnání zvolit?

1.Ořechy

Jsou bohaté na omega 3 mastné kyseliny. Ty pomáhají bojovat se záněty. Navíc obsahují mononenasycené tuky, které pomáhají udržet váhu a brání vzniku pivního pupku.

2.Bobule

Maliny, ostružiny, borůvky, brusinky a další. Jsou považovány za superpotraviny. Obsahují flavonoidy, které pomáhají odhánět záněty a bojují proti volným radikálům. Jsou nabité vitamíny a minerály, které vytíženým lidem chybí.

3.Olivový olej

Konzumace velkého množství tohoto tuku je skvělý způsob ochrany zdraví. Brání vzniku srdeční choroby, které je se při sezení zvyšuje. Stejně jako ořechy je olivový olej bohatý na mononenasycené mastné kyseliny. Ty chrání srdce a zvyšují šance na dlouhý život. Také redukují záněty.

4. Česnek

Obsahuje účinnou látku zvanou alicin. Je to antioxidant, který působí proti vzniku srdeční choroby, snižuje cholesterol, bojuje se záněty a dokonce zlepšuje stav kostí

5. Avokádo

Nejen že je zdravé, ale také extrémně výživné. Obsahuje kyseliny bojující se záněty. Spolu se správnými tuky pomáhají udržovat zdravou váhu a udržet vás pas štíhlý a bez tuku.

Cvičení při sedavém zaměstnání

Ideální jsou cviky na posílení středu těla, která jsou skvělé pro zlepšení kondice svalů kosterního svalstva a získání celkové pohody. Pokud se bude muže ve svém těle dobře cítit, je daleko větší šance, že bez problému dosáhne erekce a spokojeného sexu. Mimoto bude mít v posteli daleko lepší kondici a vydrží déle. Dobrou inspirací na posílení středu těla lze najít v různých cvičebních programech (Pilates, workouty pro muže).

VIDEO: Posílení středu těla

Cviky na posílení pánevního dna

Fyzické cvičení je pouze jedním z faktorů pro lepší funkci erekce a penisu. Pokud je muž vystaven sedavému zaměstnání, ochabují také svaly pánevního dna. Ty mají na svědomí správnou funkci ejakulace, prožívání orgasmu také kvalitu erekce.

ČTĚTE TAKÉ: Podrobný návod Kegelova cvičení pro silné svaly pánevního dna.

Posila pevné erekce i u sedavé práce

Uvedené tipy jednoznačně pomohou podpořit správnou erekci. Nesejde na tom, zda má muž sedavou práci či nikoliv. Pro pojištění a záruku skvělé erekce je dobré kromě správné stravy zařadit i vhodné doplňky, aby penisu a varlatům nic důležité nechybělo.

Ty nejsilnější najdete v seznamu TOP 10 nejsilnějších prášku na erekci, kde se umístil i nový český doplněk PROERECTA.

 

ilustrace sestra

Jednoho dne jsem se objevila v roli ležící pacientky na nemocničním lůžku. No a proč ne? Věk na to mám, chorobu také. Vtip je v tom, že jsem vždy stála na té druhé straně. Moje povolání je zdravotní sestra. Být pacientkou se teprve učím. Co čert nechtěl, přihodila se mi opravdu nepříjemná nehoda, kterou nehodlám rozebírat.

 

Slyším: “ Babi, no to snad není pravda,vy si myslíte,že tady mám jenom vás?“

Ježíšmarjá, to už fakt tak špatně vypadám? Nu asi ano. Kus odrostlých šedivějících vlasů prosvítá pod barvenými . Moje tvář je bledá, unavená. Make-up se sem nehodí, nehty jsem odlakovala. Nevzdám se však mé oblíbené, jemné avonové vůně. Omlouvám se, omlouvám, a přitom přemýšlím, zda mne obsluhuje pomocný personál, nebo je to DIS, nebo snad Bc, anebo snad dokonce je to Mgr?

Nevím, již ani nezjistím, protože začínám upadat do příjemného snění po aplikaci intramuskulární injekce. Najednou mám v hlavě kolotoč útržků z mého života, objevují se lidé, na které jsem dávno zapomněla. Třeba paní profesorka, která nám již v prvním ročníku kladla na srdce, že nesmíme oslovovat pacienty- babi, dědo. Nejsme přece jejich vnoučata a pro nás má být každý člověk osobnost.

Maturita, kdy pro nás bylo nejdůležitější dobře odmaturovat a neméně důležité získat dobré místo. Zlatá šedesátá, jak se o nich stále mluví. V Americe zvolen John Fitzgerald Kennedy, mladý třiačtyřicetiletý muž, který vnáší do politiky nový vítr.Je objeven laser, vynalezena počítačová myš, počítače se zdokonalují. U nás milujeme Sovětský svaz, který je náš vzor i s prvním kosmonautem J. Gagarinem, jemuž se podařilo obletět zeměkouli. O pár let později stanul na Měsíci americký kosmonaut Neil Armstrong, ale u nás se této události příliš pozornosti nevěnovalo. Přichází Miloš Forman se svými filmy, Jiří Suchý s divadlem Semafor, milujeme Bardotku a Belmonda, ale největší bombou je anglická skupina Beatles. Věra Čáslavská přiváží zlaté medaile ve sportovní gymnastice a nová móda minisukní, natupírovaných vlasů i černých očních linek je nepřehlédnutelná.

Doba byla typická tím, že se nikdy nic neponechalo náhodě. Člověk se nemohl příliš sám rozhodovat a všechno bylo naplánované. Do třídy s osmadvaceti absolventkami, přišel i stejný počet umístěnek. Ano. Zbývalo se jen domluvit, která chce kam nastoupit. O práci ve fakultní nemocnici bylo zájemkyň více než dost. Nakonec se vše řešilo pomocí prospěchu a já to místo dostala. Je to tak. Učit se někdy i vyplatí.

V červenci jsem už s čerstvým diplomem zdravotní sestry seděla ve vlaku ujíždějícím do krajského města. Po cestě jsme přibrali mou věrnou spolužačku Inku a ve svých devatenácti letech jeli vstříc novému životu a velkému světu.

Přidělili nás na chirurgický pavilon. Inku na oddělení klasické chirurgie, mě na oddělení urologie. První dny jsem byla trochu vyplašená. Znamenalo to mít oči otevřené, nasávat do sebe nové informace a poznávat běh oddělení v průběhu dvaceti čtyř hodin. Pracovala jsem stále pod dohledem a po čase mi byla svěřena první samostatná noční služba. Tam už člověk musí spoléhat jen sám na sebe. Mít na starost několik desítek lidí, většinou po operacích, je velká zodpovědnost. Základní povinnosti jsem znala. Vyplnit, doplnit, zapsat. Napsat hlášení, jak proběhla moje služba a zda se přihodilo něco mimořádného. O půlnoci se některým pacientům podávají antibiotika, měří krevní tlak a spousta jiných úkonů po celou noc. I tak jsem chodila nakukovat do pokojů, jestli pacienti dýchají a jsou v pořádku. Stále dokola jsem leštila dózy, rovnala léky ve skříni podle abecedy, aby mi nikdo nemohl nic vytknout. Jedním uchem jsem naslouchala, jestli neslyším pod okny sanitku nebo vozík na chodbě. Pokud by to byl akutní případ, třeba pacient s ledvinovou kolikou, musela bych okamžitě volat lékaře, pacienta uložit, uklidnit jeho i příbuzné a rychle přichystat injekce, o kterých jsem věděla, že se budou aplikovat.

Na první noční službu se prostě nezapomíná. Člověk si na všechno velmi rychle zvykne. Pokud dělá práci, která ho i baví, no tak to je úplná paráda. Nemohla a nesměla jsem stydlivě klopit oči při výměně obvazů pacientovi, a ne starému, po urologické operaci. Prostřikovat katétry, které vedou z intimních míst a raději se bavit o počasí, to byla nejlepší varianta. Chovat se profesionálně a přitom lidsky. Tak, jak nás to učili v psychologii.

Bydlely jsme s Inkou v hezkém dvoupokojovém bytě nemocničního internátu a na tehdejší dobu opravdu na úrovni. Která z nás měla volno nebo po noční službě, uvařila večeři.

Každá začínající sestra mohla tenkrát samostatně pracovat, ale přesto nad ní z povzdálí bdělo oko starší zkušené sestry. Tomuto ročnímu období se říkalo- nástupní praxe. Plnily se úkoly a následovaly zkoušky a pohovory před komisí. Byla to taková druhá maturita. Jednou z povinností mimo jiné bylo, udělat pro pacienty přednášku, osvětu. Já měla ještě ze školy zpracované téma: „Škodlivost kouření a jak se tohoto zlozvyku zbavit“. Trochu jsem je oprášila a jednoho dne na pokoji u ležících pacientů se sešli i „choďáci“, a já začala. Najednou se otevřely dveře a vešla vrchní sestra našeho oddělení. V závěsu za ní hlavní sestra celé fakultní nemocnice. Na moji přednášku. No nazdar! Pozorně poslouchaly a musím říci, že to dopadlo velmi dobře. Tak moc jsem tenkrát ohromila hlavní sestru svým výkonem, že již při odchodu prohlásila: „Tato sestra má nástupní praxi hotovou“. Možná zapracovala moje herecká průprava nebo paní Hlavní byla kuřačka a po mé přednášce se rozhodla s tím seknout, nevím, ale prostě se jednou zadařilo.

Čas strašně rychle běží. Někdy osud dokáže zasadit i krutou ránu v okamžiku, kdy se to nejméně čeká. Moje milá přítelkyně Inka umírá v tom nejkrásnějším středním věku. Byla již tehdy staniční sestrou chirurgie, zapálená pro svou práci. Slzy v očích mám vždy, když si vzpomenu.

Pracovat „u lůžka“ ve třísměnném provozu se nedá dlouho. Skloubit tuto práci s rodinou je velmi obtížné a vždycky je to na úkor něčeho. V naší nemocnici se zřizovalo oddělení nukleární medicíny a já neváhala ani chviličku. Když se mi pak dostala do rukou učebnice radiologické fyziky, trochu mi zatrnulo. Zvládnu to? Učit se tolik nových věcí! Jenomže, když se chce, všechno jde, říká staré dobré přísloví. A já chtěla.

V sedmdesátých letech, kdy u nás nikdo nevěděl ,co to je CT, ba ani ultrazvuk to byla úplná bomba. Naše oddělení bylo tehdy vybaveno špičkovými přístroji. Prováděly se statické scintigrafie a funkční vyšetření jednotlivých orgánů. Nejvíce jsme se však chlubili vyhodnocovacím systémem Clincom od firmy Nuclear Chicago. Tam bylo možné provádět i dynamické studie. Celý vyšetřovací postup se nahrával do paměti přístroje a poté vyhodnocoval v různých projekcích a řezech zpětným přehráváním na obrazovku přístroje.

My se museli stále vzdělávat, učit se nové vyšetřovací metody, znát základy dozimetrie, radiační ochrany i likvidace radioaktivního odpadu. Existovala velmi přísná opatření a pracovat s otevřenými zářiči vyžadovalo velkou zodpovědnost. Na lékařské fakultě se konaly krajské semináře. Všichni, lékaři, inženýři, magistři farmacie, kteří v laboratoři připravovali radiofarmaka k aplikaci, sestry, laborantky, jsme se navzájem znali a hrdě si říkali „nukleárčíci“.

Z dřímoty mě vytrhává a z dálky zaznívá směsice hlasů. Kde to jsem? Jdu po horách a pořád nemohu dojít nahoru, jezdím výtahem vzhůru dolů, bloudím krásnými velkými domy a nikdo mne nevidí Sny, které se mi rády opakují.

Ne, ne, jsem tady a teď. Sklání se nade mnou obličej a usmívající se šedé oči s drobnými vějířky vrásek kolem. Když uslyším milý hlas a cítím v něm opravdovost, vstřícnost a empatii, hned bych skočila do pohorek a vyběhla si hodně vysoko. A myslím si, že to co nejdříve udělám. Ještě nějakou chviličku se tady pozdržím, a pak hurá na to.

Libuše MÜNSTEROVÁ

Ilustrační foto- zdroj: Thinkstockphotos

Jste zdravotní sestra, zdravotnický pracovník nebo pečovatel, hodláte pracovat v Německu a rádi byste se informovali na Vaše kariérní možnosti?

Doctors and NursesPak jste srdeční zváni na naši akci s jedinečným konceptem a atmosférou. Přijďte se zeptat na vše, co Vás o práci v Německu zajímá. Žádné otázky nezůstanou bez odpovědi.

Vedení zastoupených nemocnic Vás dokáže pro práci v zahraničí nadchnout. Kromě atraktivního platu se zájemci o práci v Německu mohou těšit na celou řadu dalších výhod:

– rozpis služeb, který si můžete v rámci týmu sestavit sami, nebo práce v takzvaném „flexibilním poolu“ (práce na různých stanicích, podle potřeby buď ranní nebo pozdní směny)

– pracovní poměr na dobu neurčitou na hlavní nebo částečný poměr s pracovní dobou přizpůsobenou potřebám rodinného života

– podnikové penzijní připojištění se spoluúčastí zaměstnavatele

– nepeněžitá plnění zaměstnavatele

– moderně vybavené pracoviště

– odměna podle pozice a kvalifikace plus příplatky

– široká nabídka kurzů dalšího vzdělávání

– minimálně 28 dní dovolené za kalendářní rok

– příspěvek nad rámec tarifu ve výši 200 € až 450 € měsíčně

– individuální zaškolení s asistencí mentora

– dětská školka v areálu nemocnice

– asistence s hledáním bydlení

Na job days se samozřejmě můžete dostavit v doprovodu Vašeho přítele, přítelkyně, manžela či manželky, neboť rozhodnutí o budoucí kariéře bývá dobré činit společně.

Další informace naleznete na facebooku Lékařství a zdraví

Pořadatel:

Agentura RTK International Praha

www.agentura-rtk.cz

Místo konání:

Hotel NH Prague City

Mozartova 261/1

150 00 – Praha 5

Stanice metra: Anděl
Otevírací doba:

Pátek: 20.10.2017

10.30 – 18.00 hodin

Sobota: 21.10.2017

10.00 – 16.00 hodin

Vstup zdarma !

České zdravotnictví letos přijde asi o 100 mladých praktických lékařů. Termín, kdy se čerství absolventi mohli zařadit do oboru a na základě toho přihlásit do rezidenčního programu, skončil dříve, než vůbec dostali diplomy. Bez rezidenčního programu, který jim zajistí potřebné vzdělání a atestaci, nemohou vykonávat praxi. Děje se tak kvůli novele zákona o specializačním vzdělávání Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR).

2-nespokojeni_lekariAbsolventi dostávají diplomy při promocích v průběhu července. Termín pro přihlášení do programu ale vypršel už 30. 6. O této podmínce nikdo nevěděl, protože ji MZČR zveřejnilo až na konci července.

„Rezidenční místa jsou jedinou šancí absolventů, jak se stát praktickými lékaři. Dotace na toto místo alespoň zčásti kryje tříletou povinnou specializační přípravu. Bez ní to zkrátka nejde. Program rezidenčních míst vyhlašuje MZČR vždy počátkem roku, kde tato podmínka nebyla. Není tedy možné splnit novou podmínku MZČR, že tak mohou učinit jen ti, kteří se přihlásí do oboru do 30. 6.,” říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, předseda Společnosti všeobecného lékařství (SVL). Například absolventi lékařské fakulty v Hradci Králové promovali 13. a 14. 7.

„Je neskutečné, že na jednu stranu MZČR tvrdí, jak nám chybí mladí praktičtí lékaři a na druhou stranu odstaví od této profese zájemce z celého jednoho ročníku absolventů lékařských fakult v ČR, doplňuje.

Podle SVL a Mladých praktiků nebyla ještě na začátku letošního roku nikde zmínka, že letošní absolventy něco takového čeká. Samotnou informaci zveřejnilo ministerstvo na portále IPVZ až 21. 7., tedy zcela po termínu.

„Zájemci o obor všeobecného praktického lékařství se nemohou jít specializovat v oboru jen do nemocnice, tam totiž akreditovaní praktici nejsou. Nemocnice, pokud jsou zařazeni do oboru jako praktičtí lékaři, je ani nepřijmou a naopak po nich žádají zaplatit příslušné stáže. Nyní hrozí, že si budou muset zvolit pokud nebudou chtít být nezaměstnaní nebo odejít do zahraničí — jiný obor a my tak v době řídnoucích řad mladých lékařů ztrácíme další stovku,” vysvětluje doc. Býma.

Jak říká předsedkyně Mladých praktiků MUDr. Markéta Pfeiferová, příprava rezidentů je složitá, administrativně náročná a pro rezidenty i školitele nedobře placená. „Přesto je zde obrovská snaha se mladým věnovat a doplňovat tak počty praktických lékařů, kteří odcházejí do důchodu,“ říká MUDr. Pfeiferová.

„To, co se nyní děje je diskriminace a je to absolutně nefér vůči letošním absolventům. Řadu z nich znám osobně, jsou to nadšení lidé, o obor se aktivně zajímali už během studií a teď to vypadá, že se namísto praxe v ordinacích půjdou zaregistrovat na úřady práce, než ministerstvo vydá k celé věci jasné stanovisko.“

Kritická situace se dotkla i MUDr. Pavla Feilhauera, který absolvoval lékařskou fakultu na 1. LF Univerzity Karlovy v Praze. „Rozhodnutí stát se praktickým lékařem u mě padlo zhruba ve 3. ročníku. Začal jsem navštěvovat odborné konference, které se oboru týkají, chodil jsme na dobrovolnou praxi do ordinace, kde bych chtěl v budoucnu pracovat. Teď nevím, co dělat. Nechci se stát chirurgem či začínat s jiným oborem. Nevím, jestli si mám hledat místo na interně,” říká Pavel Feilhauer.

SVL se ihned po zjištění problému obrátila na ministerstvo zdravotnictví s žádostí o nápravu — k té však nedošlo. „Oficiální zdůvodnění je, že ve specializační přípravě došlo vzhledem k novele zákona 95/2004 Sb. ke změnám. V oboru Všeobecné praktické lékařství se ale na rozdíl od jiných specializací nemění její název, nemění se ani výše dotace nebo její struktura,” dodává doc. Býma.

Kritickou situaci by podle praktiků řešila výjimka, podle níž by se do rezidenčního programu mohli přihlásit čerství absolventi, kteří si požádali o zařazení po 30. 6. Tedy tak jako v minulých letech. Letos dostalo všeobecné praktické lékařství celkem 100 rezidenčních míst. Dotace na jedno místo po dobu 3 let činí 1 440 000 Kč.

O SVL ČLS JEP

Odborná společnost vznikla v roce 1979. V současnosti se SVL podílí na tvorbě doporučených léčebných postupů, aktualizuje koncepci oboru, je partnerem pro jednání v dohodovacích řízeních jak o kompetencích praktického lékaře, tak o ceně jeho práce. Odborní zástupci společnosti jsou zváni ke koncepcím řady preventivních programů. V současnosti např. k programu celoplošného screeningu rakoviny tlustého střeva a konečníku a aktivitám v oblasti prevence karcinomu prsu. Řada praktiků se podílela na výzkumu odhalování karcinomu prostaty nebo např. na významné epidemiologické studii prevalence Helicobacter pylori a na dalších. SVL pořádá vzdělávací semináře pro praktické lékaře v systému celoživotního vzdělávání. Společnost vydává časopis Practicus, který vychází 10x ročně. Více informací: www.svl.cz

tz

Ilustrační foto- zdroj:shutterstock

Už v pořadí třetí medobraní se dnes konalo v Nemocnici Nový Jičín, která je členem skupiny AGEL. Již v roce 2014 zřídila nemocnice ve svém areálu dva včelí úly, které se časem rozrostly na současné tři. Po letošní sezóně se podařilo sklidit 30 kilogramů medu.

medobraní v Nemocnici Nový JičínOproti loňsku byla sklizeň o 20 kilogramů nižší. „Letošní sezóna a její dlouhá sucha včelstvu moc nepřála. Jedno včelstvo dokonce zimu nepřečkalo, a tak máme sice tři úly, ale včelstva dvě. I přesto hodnotím sklizeň za úspěšnou,“ uvedl vedoucí oddělení léčebné výživy Nemocnice Nový Jičín a dlouholetý včelař Tomáš Staněk, který před třemi lety přišel s nápadem pořídit do nemocnice včelí úly.

 

Původním záměrem bylo nabídnout nemocniční med pacientům, kteří by tak na snídani mohli dostat k pečivu například medomáslo či jinou medovou pochoutku. Vzhledem k letošnímu nižšímu výnosu a složitému administrativnímu procesu však nemocnice med využije jako netradiční propagační předmět.

Ačkoliv je letošní stáčení medu u konce a s ním i včelařská sezóna, Tomáš Staněk rozhodně nepodceňuje přípravu na další rok a s ním i spojenou přípravu včel na zimu.

„Včelstva musíme ošetřit kyselinou mravenčí, abychom omezili co nejvíce nebezpečí varroázy, což je nemoc způsobující úhyn včel. Musíme také včelám doplnit zásoby na zimu, takže jim budeme podávat cukerný roztok,“ sdělil Tomáš Staněk.

Úly jsou v areálu nemocnice umístěny v bezpečné vzdálenosti od lůžkových a ambulantních částí nemocnice. Lidé tak nemusejí mít obavy ze žihadla nebo z útoku rojem. Nejrizikovější je zhruba pět metrů okolo včelína, ve větší vzdálenosti se včely rozptýlí. Proto jsou úly oplocené, a to ještě ve větší vzdálenosti než je doporučovaných pět metrů. Nikdo tak nemá šanci se k nim dostat. Riziko žihadla je v areálu úplně stejné jako kdekoliv jinde v otevřených prostorech, například v parku.

tz

9. Mezinárodní JOB DAYS lékařství a zdraví v Praze 20.-21.10.2017

9. Mezinárodní job days lékařství a zdraví, které se uskuteční v Praze ve dnech 20.-21.10.2017, nabízí studentům a absolventům lékařských fakult stejně jako začínajícím lékařům i lékařům s atestací jedinečnou šanci dalšího kariérního plánování. Návštěvníci akce se mohou o všem, co je na práci v zahraničí zajímá, informovat přímo u TOP managerů zastoupených německých a rakouských zdravotnických zařízení stejně jako jejich hlavních a vedoucích lékařů a českých lékařů, kteří v Německu a Rakousku již pracují. Stejně tak je možné se přímo na job days ucházet o některou z nabízených volných pozic napříč všemi odbornostmi.

Studenti lékařských fakult od 3. ročníku si v rámci své návštěvy mohou dále sjednat hospitace či praxe v nemocnicích. Studenti 5. ročníků se již nyní mohou domlouvat na budoucí kariéře. Tato akce se díky svému jedinečnému konceptu již 9. rokem řadí mezi nejúspěšnější náborové akce lékařů. Veškeré rozhovory s nemocnicemi se každoročně konají ve velmi přátelské atmosféře, charakteristické pro celou dobu konání job days. Ačkoli se jedná o odborně zaměřený veletrh, jsou srdečně zváni i nejbližší osoby návštěvníků jako jsou rodiče, manželka, manžel či přítelkyně nebo přítel. V rámci doprovodného programu se uskuteční velká tombola o pobytové vouchery a další věcné a finanční výhry v celkové hodnotě 150 000 Kč. Na akci bude zastoupeno celkově 34 předních německých a rakouských zdravotnických zařízení včetně svého managementu.

Místo konání: NH HOTEL PRAGUE CITY, Mozartova 261/1, Praha 5-Smíchov

Otevírací doba:

Pátek dne 20.10.2017 od 10:30-18:00 hod.

Sobota dne 21.10.2017 od 10:00-16:00 hod.

RTK_Sestricka

„Plním slib, že ještě letos zdravotním sestrám přidáme. Peníze dostane každý samostatně pracující nelékařský pracovník v třísměnném nebo nepřetržitém provozu u lůžka. Nemocnice samozřejmě neomezujeme v tom, kolik přidají svým pracovníkům. Mohou přidat i více, ale na ony slíbené 2000 měsíčně jim poskytneme dotace,“ řekl ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík na dnešní tiskové konferenci s tím, že zvýšení platu se bude týkat přibližně 43 tisíc zdravotnických pracovníků.

Nedostatek zdravotních sester v lůžkových zdravotnických zařízeních je jedním z nejpalčivějších problémů zdravotnictví. Dle odhadů chybí v českých zdravotnických zařízeních až tři tisíce zdravotních sester.

Fakultní nemocnice se do dotačního programu hlásit nemusejí, peníze pro přidání peněz dostanou formou příspěvku na provoz. Ostatní nemocnice mohou žádat prostřednictvím svých krajů či hlavního města Prahy. Formuláře a návody jsou již nyní k nalezení na webových stránkách ministerstva zdravotnictví. Posouzení žádosti bude trvat přibližně 15 dnů, dotace je poskytována na druhé pololetí tohoto roku. Od ledna 2018 bude navýšení mezd zajištěno příslušným navýšením úhrad ze zdravotního pojištění.

„Je pravda, že zvýšení platů si zaslouží veškerý zdravotnický personál. V tuto chvíli řešíme pouze akutní nedostatek sester u lůžek. Platí, že na konci roku budou všem pracovníkům ve zdravotnictví zvýšeny tarify o 10 procent,“ doplnil ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík.

TZ MZČR

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Srp 2018 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...