… o všem, co vás zajímá

játra

Játra jsou orgánem, který má nezastupitelnou úlohu v trávícím systému a hraje velkou roli při tvorbě bílkovin a dalších důležitých látek, které potřebuje náš organismus ke správnému fungování. Podílejí se na energetickém metabolismu a pomáhají udržet stálou koncentraci glukózy v krvi. Jejich základní funkce je ale detoxikační, likvidují totiž celou řadu škodlivin, které se v organismu hromadí.

Játra jsou jedním z nejvýznamnějších a největších orgánů v našem těle. Jjsou umístěná v břišní dutině, vpravo pod bránicí, váží až 1,5 kg.  I když jako jediná mají schopnost své poškozené části obnovovat a znovu drůstat – vzpomeňme na pověst o Prométheovi – nemůžeme se na to tak úplně spoléhat. Tato čistička je v provozu nepřetržitě po celý náš život a s naším špatným životním stylem si nemusí vždy poradit. Pokud neposloucháme varovné signály, můžeme časem dospět až k cirhóze. Cestu k ní mají otevřenou zejména ti, kdo holdují alkoholu.

Onemocnění?

I pouhých 20 % celého orgánu je schopno plnit základní funkce jater pro dostatečné pokrytí potřeb zbytku těla. Mají tedy významnou funkční rezervu a kromě ní i nezanedbatelnou schopnost regenerace. To znamená, že umí nahradit své poškozené buňky zdravými. V případě zvýšené zátěže je tento orgán schopen se do jisté míry přizpůsobit. Pokud však dojde k překročení únosné míry, buněčné pochody začnou selhávat.

K nejznámějším jaterním onemocněním patří žloutenka a cirhóza – tvrdnutí jater.

Často se ale vyskytují tzv. metabolické poruchy a také onemocnění, které souvisí s obezitou – ztukovatění jater.

Příznaky?

Hlavním a jedním z prvních příznaků postižení jater (nejen u žloutenky) je únava. Ta se dostaví náhle, nebo přijde pomalu a zůstává. Vůlí proti ní nic nezmůžeme. Postižený bojuje s únavou, ale v první řadě má myslet na přezkoumání funkce jater. I zapřisáhlí příznivci alternativní medicíny – nechť mi prominou – by si měli nechat udělat klasické jaterní testy u „normálního doktora“. Ne, že by se tím všechno řešilo, ale o prokazatelné poruše jaterní funkce by se každopádně mělo vědět. V případě, že jaterní testy jsou negativní a únava přetrvává, je na místě užití následujících postupů, už jako „neškodný pokus naslepo“. Za únavou stojí v naprosté většině případů lehce snížená a laboratorně (často) neprokazatelná, zhoršená očistná funkce jater. Její zlepšení přinese i to, čemu říkáme výkonnost a radost ze života. Už proto stojí za to se o játra a jejich odlehčení starat. Mezi další příznaky onemocnění jater se obecně řadí únava, úbytek hmotnosti, nevolnost, plynatost, zadržování tekutin, zvýšená krvácivost, změny na kůži, změny mozkových funkcí a další. V důsledku zadržování tekutin dochází k rozvoji otoků dolních končetin a k nahromadění tekutiny v břišní dutině, odborně ascitu.

Typy jaterního onemocnění?

Nemoci jater mohou být akutní či chronické. Akutní onemocnění často zmizí spontánně během několika dnů, ale nevýhodou je, že se zřídka objeví klinické příznaky, které by na onemocnění upozornily. Proto se ve většině případů jaterní onemocnění diagnostikuje až v chronických, závažnějších, stádiích.

Virové hepatitidy

Virová hepatitida je různými viry způsobené zánětlivé onemocnění jater. Rozlišujeme virovou hepatitidu typu A až G, ale nejčastějšími typy jsou hepatitidy A, B a C. Jejich výskyt je celosvětově velice vysoký.

  • Virová hepatitida A je nejméně závažným typem zánětu jater, jelikož probíhá pouze akutně a téměř vždy se spontánně vyléčí. Přenáší se špinavýma rukama, kontaminovanou potravou a vodou. V rámci léčby je potřeba dodržovat dietu, vyvarovat se alkoholu a tělesné aktivitě.
  • Virová hepatitidy B je závažnějším onemocněním, která může probíhat akutně i chronicky. Přenáší se krví, pohlavním stykem, slinami a kontaminovanými jehlami. Proto jsou ohroženou skupinou narkomani. Virová hepatitida typu B často vzniká přechodem z neléčené akutní formy a její nebezpečí tkví v tom, že přechází v jaterní cirhózu, na jejímž terénu často vzniká zhoubný nádor jater.
  • Virová hepatitida C se přenáší krví, pohlavním stykem a přenosem z matky na plod. Může probíhat v akutní, bezpříznakové formě, ale udává se, že až 85 % případů je ve formě chronické. Často přechází v jaterní cirhózu a karcinom jater.

Cirhóza jater

K rozvoji jaterní cirhózy dochází po dlouhodobém poškozování jejich tkáně, nejčastěji buď vlivem přítomnosti právě výše zmíněných virů, nebo dlouhotrvající nepřiměřenou konzumací alkoholu. Vzniku cirhózy většinou předchází „ztukovatění“ jater, které má za příčinu poruchu metabolismu jaterní buňky. Tento stav je oproti cirhóze ještě vratný. Cirhóza jater znamená přestavbu jaterní tkáně, kdy odumírají jaterní buňky a jsou nahrazovány vazivem, které neumí nahradit funkci buněk jater. Tak dochází k postupnému selhávání funkcí jater. Na terénu jaterní cirhózy často vzniká i zhoubný nádor jater.

Dědičné onemocnění jater 

Některé dědičně podmíněné onemocnění jater, při nichž je porušen metabolismus bilirubinu uvnitř jaterních buněk, vedou ke skutečně výraznému zvýšení hladiny této látky v krvi. Jejich závažnost je však velice rozdílná. Patří sem např. Gilbertův, Criglerův-Najjarův či Dubinův-Johnsonův syndrom. Nepříliš dobrou prognózu mají onemocnění střádavá, jako je hemochromatóza a Wilsonova choroba. V prvním případě je ve tkáních těla, a samozřejmě i v játrech, ukládáno nadměrné množství železa, v případě druhém se hromadí měď. Tyto látky mají nepříznivý vliv na jaterní funkce, jelikož jsou pro játra škodlivé.

Nádory jater

Nádory jater nejsou bohužel nijak výjimečné. Zhoubné, maligní, nádory dokonce obsazují páté místo mezi všemi malignitami na celém světě. Zhoubný nádor jater, odborně hepatocelulární karcinom, vzniká až z 80 % na podkladě jaterní cirhózy. V jaterních buňkách dochází ke změnám genetické informace a tím i ke změnám jejich chování. Nádorové buňky se začnou nekontrolovatelně množit a růst, a tím zabíjí buňky zdravé. Bohužel se na něj příjde až při příznacích jaterního selhání, ascitu, žloutenky či anémie (chudokrevnosti). Prognóza tohoto onemocnění je velice špatná, udává se přežití řadově několik měsíců.

Léčba?

Velká většina jaterních onemocnění se dá léčit a některým se dá i předcházet. Patří sem například právě žloutenka, proti které existuje účinné očkování a dodržování preventivních hygienických opatření.

V poslední době věda pokročila i v oblasti zhoubných nádorů jater a v některých případech vážných onemocnění pomůže transplantace.

I když je velká část jaterních chorob léčitelná, jedná se vždy o velmi náročnou, dlouhodobou a drahou léčbu, která odčerpává ze zdravotního systému značné prostředky. Neplatí také vždy to, že se onemocnění podaří vyléčit. V celosvětovém měřítku je hepatocelulární karcinom třetí nejčastější příčinou úmrtí u nádorových chorob.

Prognoza?

Nejzávažnějším problémem, ve který mohou nemoci jater vyústit, je jaterní selhání. To je chorobný stav, při němž dochází k významnému snížení jaterních funkcí, především pak tvorby krevních bílkovin, srážecích faktorů a odstraňování jedovatých látek z organismu. V některých případech může selhání vzniknout velice rychle, kdežto jindy je jeho rozvoj spíše pozvolný. Všechna jaterní onemocnění je tedy potřeba velice důsledně léčit již od samého počátku a snažit se tak selhání předejít. Léčba totiž ani v dnešní době nemusí být vždy úspěšná. Nejhorší prognózu má zhoubný nádor jater.

To je také důvodem, proč bychom měli být na svá játra opatrní a neměli bychom je přetěžovat špatnými stravovacími návyky a hlavně alkoholem. Je i tak dost příčin, kvůli kterým se nám do těla dostávají toxiny a které nemůžeme tolik ovlivnit.

Játra jsou chemickou továrnou našeho těla, která by měla mít dobrý management a neměla by nikdy zkrachovat.

Chemická čistička lidského těla
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Feb 2020 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...