… o všem, co vás zajímá

Chceme dále pracovat na dostupnosti zdravotnického personálu a na spravedlivých

odměnách pro zdravotníky:

 • Návrh novely zákona č. 95/2004 Sb.
 • Hlavní cíle novely
  • zlepšení postavení mladých lékařů v ČR
  • horizontální prostupnost mezi jednotlivými obory
  • Návrh byl předložen k projednání Legislativní radě vlády, která MZ vyzvala k zapracování připomínek.
  • Předpokládaná účinnost novely zákona č. 95/2004 Sb. je v průběhu roku 2016.
  • Zajištění dostatečného počtu všeobecných sester a fyzioterapeutů – Zákon č. 96/2004 Sb.

Nedostatek sester je nutné řešit systémově. Novela zákona zvažuje zkrácení přípravy na výkon základních ošetřovatelských a odborných činností sestry ze 7 let na 4 nebo 5 let. Možné varianty nového vzdělávání se nyní aktivně projednávají s MŠMT.

Předpokládáme, že návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., bude vládě předložen k projednání a ke schválení v dubnu 2016.

Samozřejmě je nutné docílit dalšího zlepšení finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků a zabývat se i pracovními podmínkami zdravotnických pracovních.

 • Pravidelná valorizace platby pojistného za státní pojištěnce
 • V roce 2016 předložíme návrh zákona, který zavede pravidelnou valorizaci plateb za státní pojištěnce.
 • Cílem je přinést další finanční prostředky do zdravotnictví, aby mohlo být maximálně zrychleno tempo růstu platů a mezd ve zdravotnictví
 • „Protikuřácký zákon“ – Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Včera (15. 12. 2015) prošel prvním čtením a udělám vše proto, aby se v průběhu projednávání v parlamentu nestal zákon bezzubým a chránil zdraví obyvatel ČR.
 • Pokračování projektu DRG restart a novela zákona č. 372/2011 Sb. (zákon o zdravotních službách)

Tento zákon je velice důležitý pro prosazování dlouhodobého cíle přenastavit systém úhrad lůžkové péče, známý jako projekt DRG restart (více viz prezentaci ředitele L. Duška).

 • Mezi cíle patří jasně pojmenovaná pozice, kompetence a odpovědnost správce NZIS a dat v systému hodnocení indikátorů kvality a bezpečnosti zdravotních služeb.
 • V PS před 2. čtením
 • Podpora preventivních programů HIV/AIDS a dalších screeningů, tato prevence zachraňuje životy

Pro rok 2016 se v dotačním programu podařilo zajistit 11 916 000 Kč a pro Národní program řešení problematiky HIV/AIDS pak 10 945 000 Kč. Dotační programy se tak stávají opět klíčovými nástroji podpory zdraví v ČR.

Prevence HIV/AIDS byla v posledních letech podceňována, proto ministerstvo zdravotnictví pracuje na nápravě této situace a věnuje prevenci maximální pozornost. Navyšujeme jak dotace pro přímo řízené organizace, které pracují na programech souvisejících s problematikou HIV, tak pro široké spektrum organizací pracujících ve veřejném prostoru, včetně neziskových. Celkem jsme tedy proti stavu v minulých letech, kdy na prevenci šly jen necelé 3 miliony korun, ještě pro letošní rok uvolnili na aktivity proti šíření HIV více než 11 milionů korun a pro rok příští už půjde o téměř 19 milionů korun.

Proběhne ještě jednání o navýšení finanční podpory.

Snažíme se dále opravovat nemocnice, aby pacientům nespadly na hlavu

 • Plán investičních výdajů 2016
 • plánované výdaje na financování programů reprodukce majetku činí 1,4 mld. Kč, což představuje cca 20 % z celkových výdajů kapitoly Ministerstva zdravotnictví
 • k hlavním prioritám MZ v této oblasti patří:
 • zahájení realizace strategických investic (zejména přípravné a projektové práce) v objemu cca 500 mil. Kč;
 • další prioritou je ve zbývajícím objemu pokračovat v podpoře akcí zaměřených na obnovu zdravotní infrastruktury a přístrojového vybavení zdravotnických zařízení
 • ukončení realizace současných 10 programů reprodukce majetku do 31. 12. 2016 a s tím související úspěšné ukončení investičních akcí zahájených v letošním roce.
 • jedná se podporu strategický investičních akcí schválených Usnesením vlády ze dne 20. srpna 2015 č. 672 k Záměru Ministerstva zdravotnictví v oblasti strategických investic do roku 2020

plany2016

V průběhu roku 2016 bude pokračovat odborná debata o návrhu zákona o neziskových zdravotnických organizacích – zabráníme privatizaci krajských nemocnic

Cílem novely je upravit novou právní formu právnické osoby – neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. VV rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice, které vzniknou přeměnou stávajících fakultních nemocnic.

Norma počítá také s tím, že hlavní činností neziskové zdravotnické organizace nebude podnikání a bude považována za službu obecného hospodářského zájmu. Příjmy neziskové zdravotnické organizace bude možné využít pouze na úhradu výdajů spojených s její činností. Zdravotní pojišťovny budou mít povinnost uzavřít s neziskovou zdravotnickou organizací smlouvu o poskytování a úhradě hrazených zdravotních služeb za podmínek stanovených právními předpisy o veřejném zdravotním pojištění.

 

Pro více informací kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, tel.: 224 972 604

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, www.mzcr.cz

Čeho chceme dosáhnout v roce 2016
Rate this post

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Sep 2019 >>
PÚSČPSN
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Nová akce
 • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...