… o všem, co vás zajímá
Anatomické postavení zaujímá tělo stojící ve stoji spatném se vzpřímenou hlavou a končetinami Tistspuštěnými podél těla a dlaně jsou obráceny dopředu.

1. Roviny těla

· Rovina podélná, rozdělující dělo na dvě zrcadlové poloviny – rovina mediánní
· Roviny souběžné s mediánní ( jdou zepředu dozadu) – roviny sagitální
· Roviny procházející tělem napříč k podélné ose – roviny transversální
· Roviny jdoucí zleva doprava (souběžně s čelem) – roviny frontální
2. Směry – directio
  • směr k hlavě – cranialis, superior
  • směr k dolnímu konci trupu – caudalis, inferior
  • dozadu – dorsalis, posterior
  • dopředu – ventralis, anterior
  • směr k mediánní rovině – medialis
  • směr zevně – lateralis
  • doprava – dexter
  • doleva – sinister

směry na končetinách:

· směr k trupu – proximalis
· směr k prstům – distalis
· palcový okraj na horní končetině – radialis
· malíkový okraj na horní končetině – ulnaris
· dlaňová strana ruky – palmaris
· hřbetní strana ruky – dorsalis
· palcový okraj na dolní končetině – tibialis ( medialis)
· malíkový okraj na dolní končetině – fibularis ( lateralis)
· hřbetní strana nohy – dorsalis
· ploska nohy – plantaris

hloubka:

· povrchový – superficialis
· hluboký – profundus
· zevní – externus
· vnitřní – internus

3. Pohyby

· přitažení – addukce
· odtažení – abdukce
· pokrčení – flexe
· natažení – extenze
· předpažení, přednožení – ventrální flexe
· zapažení, zanožení – dorsální flexe
· předklon anteflexe
· záklon – retroflexe
· úklon – lateroflexe
· otáčení, rotace – torse
· pohyby v loketní kloubu, palec jde směrem dolů – pronace
· pohyby v loketním kloubu, palec jde směrem nahoru – supinace
Anatomické názvosloví aneb orientace na lidském těle
5 (100%) 2 votes

Napsat komentář

forinel
facebook google forum_ikona
Kalendář akcí
<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Nová akce
  • žádné události
Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...