Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-content/plugins/sticky-front-page-categories-and-tags/home_cat.php on line 46 and defined in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1295
Aktuality zdravotnictví - Part 84

Portál nejen pro zdravotníky

… o všem, co vás zajímá

Vláda se asi postaví proti novele opoziční ČSSD, která ruší stokorunovou platbu za denní pobyt v nemocnicích pro děti do 18 let věku. Se záměrem ale kabinet podle předběžného stanoviska pro čtvrteční zasedání souhlasí a přichystá vlastní normu.

index Ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) ji avizoval již dříve.Předloze skupiny sociálnědemokratických poslanců vláda vytkne legislativní nedostatky. Nebude také souhlasit s tvrzením autorů o neústavnosti regulačních poplatků. O normě ale rozhodne Parlament.

Současný stav, kdy za pobyt v nemocnicích musejí platit i děti, označují autoři předlohy za ekonomickou bariéru při přístupu dětí ke zdravotní péči. Právě tento poplatek pokládají podle důvodové zprávy „za hrubě protiústavní a nejvíce asociální a nemorální“. Předkladatelé poukazují i na to, že poplatky za pobyt v nemocnici se nezahrnují do ročního ochranného limitu, který činí v případě dětí 2500 korun ročně.

ČSSD v důvodové zprávě už avizuje, že pokud uspěje v příštích sněmovních volbách, navrhne zrušení všech regulačních poplatků a zavede časově omezený příspěvek na stravu v nemocnicích. Byl by 60 korun za den, pacient by jej hradil nejvýše za 30 dnů hospitalizace v jednom roce.

Sociální demokraté navrhovali úplné zrušení regulačních poplatků v minulosti už několikrát, nikdy neuspěli. Poplatky byly zavedeny za vlády Mirka Topolánka (ODS). V nynějším volebním období doznaly některých změn. Poplatek za den v nemocnici vzrostl ze 60 na 100 korun. Místo třicetikorunového poplatku za položku na receptu se platí 30 korun za celý recept.

ČTK

Zhruba sto pacientů v celé ČR je trvale na umělé plicní ventilaci. Většina je v nemocnici, přestože to je pro zdravotní pojišťovny měsíčně o 200 tisíc korun dražší, než kdyby jim byla umožněna umělá plicní ventilace doma.

umělá plicní ventilace ČTK to řekl Petr Břinčil z občanského sdružení Dech života, které usiluje o to, aby v ČR vznikla síť stacionářů a koordinátorů péče a byly vytvořeny jednotné standardy, podle nichž budou pojišťovny domácí léčbu hradit.“Se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (VZP) není problém, hradí, co je potřeba, ale u menších pojišťoven se liší pohled na to, co hradit a co ne,“ řekl Břinčil. Sdružení chce podle něj dosáhnout také toho, aby vedle vybavení pro plicní ventilaci byla z veřejných peněz hrazena také následná péče, která zahrnuje sociální práci a činnost terénních pracovníků.Na celou ČR je zatím jediný terénní pracovník a není žádný stacionář, kam by mohly rodiny dát na krátký čas pacienta závislého na plicní ventilaci, než si zařídí své věci, nebo si chvíli od každodenní čtyřiadvacetihodinové péče odpočinou a naberou sil.

„Naším cílem je, aby všech sto pacientů bylo v domácí péči,“ řekl Břinčil. K tomu je podle něj potřeba nejen to, aby pojišťovny péči doma a potřebné pomůcky plně hradily, ale také aby stacionáře na pomoc pečujícím rodinám byly v každém regionu, stejně jako koordinátoři péče.
Na problémy s úhradou dlouhodobé ventilace poukazují také lékaři v nemocnicích. V systému plateb za ukončený případ může podle nich trvat roky, než nemocnice peníze dostane.
Změny ve struktuře intenzivní péče řeší pracovní skupina na ministerstvu zdravotnictví. VZP v ní podle mluvčího Oldřicha Tichého prosazuje názor, že pacienti napojení dlouhodobě na umělou ventilaci mají být po určité době přeloženi na lůžka následné intenzivní péče. Legislativa tyto překlady umožňuje. Péče na těchto lůžkách se účtuje měsíčně, takže nemocnice nemusejí na peníze několik let čekat.
ČTK

Nejstarší oční léčebna v Kroměříži, která pomáhala školákům s vadami očí, skončila. Pojišťovny totiž přestaly platit na tamní lůžka. V zařízení se každoročně vystřídala stovka dětí mezi čtyřmi až 15 lety. V nejistotě zůstává i druhá léčebna tohoto druhu v republice.

oční léčebna

Nejstarší oční léčebna v Kroměříži, která pomáhala školákům s vadami očí, skončila. Pojišťovny totiž přestaly platit na tamní lůžka.

Léčebna v kroměřížské nemocnici byla jednou ze dvou léčeben v republice a jediná na Moravě, která pomáhala při tupozrakosti a šilhání.

Pojišťovny se podle mluvčího VZP Oldřicha Tichého dohodly, že lůžka, na kterých děti spaly, už nebudou proplácet. V těchto případech totiž považují pobyt v nemocnici za hotelovou službu, kterou pacienti potřebovali kvůli vzdálenosti a nemohli se každý den vracet domů.

V nejistotě zůstává i druhá léčebna tohoto druhu v zemi ve Dvoře Králové, kde se každoročně léčí přes 200 dětí. V červnu jim totiž končí smlouva, podle tamního primáře jim však zatím nikdo nenaznačil, že by mělo zařízení skončit.

Kroměřížská léčebna byla založena hned po druhé světové válce a s malými přestávkami nebo obměnami vydržela až do tohoto roku. Dětem nabízela takzvanou ortodontickou péči v míře, která jinde možná nebyla. Tedy nepřetržitý pobyt v nemocnici v délce třeba pěti týdnů, spojený s provozem mateřské i základní školy.

Jen loni se dětí s vadami očí v Kroměřížské nemocnici vystřídalo dohromady 108. Byly pod stálým lékařským dohledem a oči cvičily mnohem častěji než doma. Navíc používaly speciální přístroje, se kterými odborníci umí pracovat.

ČTK

Na informovanost o prevenci a léčbě této diagnózy, případně, jak s touto diagnózou žít, se zaměřilo občanské sdružení Onkomaják, které již čtvrtým rokem putuje po České republice v rámci osvětové kampaně Střevotour 2013. Letos tato kampaň odstartuje v rámci II. Evropských dnů kolorektálního karcinomu v Brně, které se konají 26. –27. 4. 2013.

majak V ČR žije přes 50 000 lidí, kteří tuto rakovinu měli nebo mají. Z nově zjištěných onkologických onemocnění tvoří rakovina tlustého střeva a konečníku v ČR 14,4 procenta, v EU 13,1 procent a v USA 11 procent. Češi se tak řadí mezi národy, které zbytečně na tuto rakovinu umírají. Toto zákeřné onemocnění připomenul také letošní ročník Světového dne proti rakovině a prevence nádorů tlustého střeva bude i tématem českého dne proti rakovině, známého jako „květinový den“.

„Pro úspěšnou léčbu rakoviny tlustého střeva je včasná prevence nejdůležitější. Putováním s maketou chceme proto nadále připomínat tuto nejjednodušší cestu, jak onemocnění předcházet. Letos se více zaměříme i na to, aby lidé věděli, že ani odhalená nemoc nemusí znamenat konec. Existují u nás komplexní onkologická centra, která díky vysoce specializované péči nabízí cílenou a vysoce efektivní léčbu. Informace nejen o nich chceme i touto formou k lidem dostat. Tato nemoc je opravdu zákeřná, věříme, že i díky tomu, že se letos stala hlavním tématem světového i českého dne proti rakovině, tak společně přispějeme k větší informovanosti a další osvětě,“ říká Pavla Freij, ředitelka občanského sdružení Onkomaják, které Střevotour pořádá.

Střevotour začne letos v rámci celoevropského setkání lékařů, pacientů a dalších evropských i českých odborníků na II. Evropských dnech kolorektálního karcinomu v Brně.

„Letos bude konference zaměřena na boj s tímto onemocněním v době tzv. EU CRC Guidelines (Pokyny pro zaručení kvalitního screeningu a diagnostiky rakoviny tlustého střeva a konečníku), vysoce odborného materiálu Evropské komise, který doporučuje, jak úspěšně provádět screening kolorektálního karcinomu v jednotlivých zemích,“ uvádí poslanec Evropského parlamentu RNDr. Pavel Poc, jeden ze zakladatelů Evropských dnů kolorektálního karcinomu v Brně a dodává: „Moc bych si přál, aby se Brno postupně stalo jakýmsi evropským centrem screeningu a prevence rakoviny‘. Potenciál na to rozhodně má. Loňský úspěch konference nám to potvrdil. Nastartovali jsme celorepublikový program cíleného zvaní občanů na preventivní vyšetření kolorektálního karcinomu, který je krátce před spuštěním a přispěli ke vzájemné výměně informací a zkušeností a především nacházení společných řešení.“

Putování s maketou tlustého střeva je jen jednou z aktivit Onkomajáku. Další informační kampaň o nemoci tlustého střeva připravuje sdružení ve spolupráci s hercem Miroslavem Etzlerem, který se stal jeho tváří.

TZ

Poskytovatelé zdravotní péče v Česku, Maďarsku, Polsku a na Slovensku se potýkají s nedostatkem peněz na svou činnost. Výsledkem je rostoucí zadlužení zdravotnictví za současného vykazování zisků části firem podnikajících v tomto odvětví.

Shodli se na tom představitelé lékařských odborů zemí visegrádské čtyřky na setkání v Bratislavě. Upozornili také na údajně netransparentní podmínky ve zdravotnictví, Odbory vybídly vlády, aby situaci začaly řešit.

nedostatek peněz ve zdravotnictví „Nic z toho, co se nazývá reformami, nespěje k tomu, aby se odstranily chyby v zdravotním systému. Fungující věci spíše rozvracejí, cílem je rozvrátit síť veřejných nemocnic a dokázat, že stát není dobrým správcem,“ řekl k situaci v Česku předseda Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů Martin Engel.

Dodal, že „volby nemají skoro žádnou cenu a že finanční skupiny si koupí vítěze a pak se realizují jejich představy“.

Zástupci lékařských odborů zemí V4 poukázali i na to, že zdravotní pojišťovny nemají povinnost uhradit zdravotnickým zařízením skutečné náklady za poskytnutou zdravotní péči. Projevuje se to prý také tak, že výdaje na zdravotní péči v přepočtu na obyvatele jsou v těchto státech mnohem nižší než jen průměr EU.

Čeští odboráři dříve v letošním roce neúspěšně požadovali změnu úhradové vyhlášky tak, aby nemocnice dostaly více peněz. Podle Engela uspořádání stávky lékařů k prosazení svých požadavků ovšem není řešením, protože péče o pacienty musí být zajištěna. Dodal, že protestní akce má větší dopad například na firmy podnikající ve výrobních odvětvích než ve zdravotnictví.

Odborové organizace by uvítaly stanovení rozsahu základní zdravotní péče, která by byla kryta z veřejného zdravotního pojištění, a nadstandardních úkonů placených z komerčního připojištění. Tvrdily rovněž, že vlády v Česku a na Slovensku si neplní závazky, ke kterým se přihlásily v souvislosti s protestními akcemi lékařů.

Podle odborů nenastalo slíbené zvýšení platů doktorů. Se svými požadavky se zástupci lékařů zemí V4 chtějí obrátit na poslance Evropského parlamentu.

ČTK

 

Pětašedesáti let se v sobotu 20. dubna dožil významný český kardiochirurg Jan Pirk.

Je přednostou kardiocentra v Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) v Praze. Za svůj život provedl přes 7000 operací srdce a několik stovek úspěšných transplantací. V dubnu 2012 provedl se svým lékařským týmem unikátní zákrok, při kterém se jim jako prvním na světě podařilo úspěšně odoperovat pacientovi srdce se zhoubným nádorem a nahradit ho dvěma speciálními čerpadly na baterie.

Jan Pirk Pirk začal po studiích na lékařské fakultě UK v Praze pracovat v nemocnici v Nymburce. Od roku 1974 pracuje v IKEM, kde se v roce 1991 stal přednostou. V současné době patří mezi špičku operatérů srdcí ve světě.
V dubnu 2003 tým lékařů pod jeho vedením poprvé v postkomunistické Evropě použil pro záchranu pacienta mechanické srdce. Unikátní zákrok byl výsledkem programu „umělého srdce“, přesněji mechanické srdeční podpory. Ta je určena pro pacienty, pro které není vhodné srdce právě k dispozici, jako přechodná podpora do transplantace.

V dubnu 2012 nahradil jeho tým těžce nemocnému sedmatřicetiletému hasičovi Jakubu Halíkovi srdce dvěma speciálními čerpadly na baterie. Tuto metodu před Pirkem zkusili jen lékaři v americkém Houstonu, kde je jedno z nejlepších kardiocenter na světě. Američtí specialisté nebyli příliš úspěšní, pacient za deset dní po zákroku zemřel. Čeští lékaři postup zdokonalili. Halík přežil s unikátní pumpou v těle zhruba 200 dní a poté zemřel na infekční onemocnění.

V nedávné době se Pirk zapojil do prezidentské volební kampaně, když se stal šéfem volebního výboru neúspěšného kandidáta Jana Fischera.

ČTK

V Brně by měla podle záměru ministerstva financí vzniknout jedna mamutí fakultní nemocnice.

Sloučíme dvě brněnské fakultní nemocnice – v Bohunicích a u sv. Anny – do jednoho kolosu. A přidáme k nim Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH), které sídlí v areálu sv. Anny. S takovým plánem přišel ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09) a Masarykova univerzita v Brně ho v záměru podpořila. Zdůrazňují tím úspory, zlepšení finanční situace zadlužené sv. Anny či konec rozporů překrývajících se pracovišť dvou nemocnic.

Nyní však proti této myšlence začínají protestovat někteří věhlasní brněnští odborníci. Podle nich se tím zásadně zhorší péče. Nejnověji se proti plánu ohradili lékaři právě z CKTCH a řada těchto špičkových lékařů zvažuje odchod. Ústav je brněnskou obdobou pražského Ikemu a ročně zde vykonají největší počet operací srdce z celé republiky. Jenže sloučení s kriticky zadluženou fakultní nemocnicí by podle jeho lékařů mohlo udusit nákladnou péči o pacienty i rozvoj tohoto zařízení.

„Kardiochirurgie i transplantační chirurgie patří k nejdražším lékařským oborům. Třeba transplantace jater stojí asi půl milionu korun. Po sloučení by se naše úspory a zisky přelévaly tam, kde by peníze chyběly. Bojím se, že my bychom pak pacientům vysoce specializovanou, a tedy značně drahou zdravotní péči nemohli poskytovat,“ uvedl kardiochirurg Jan Černý.

Uznávaný odborník a někdejší dlouholetý vedoucí CKTCH zdaleka není s takovým názorem sám. Vysátí rozpočtu vydělávajícího ústavu ve prospěch zadlužené sv. Anny se obává celá řada dalších tamních lékařů, například vedoucí odborů ústavu Tomáš Ostřížek. Celkové závazky nemocnice totiž přesahují miliardu korun. Z toho je více než polovina po splatnosti. Projekt sloučení nemocnic do jednoho obřího zařízení přitom není novinkou. Objevil se už za vlády ministra zdravotnictví Davida Ratha a jeho náměstka a někdejšího poslaneckého přeběhlíka Michala Pohanky v roce 2006. Ministerstvo se k němu se speciálním slučovacím zákonem nyní vrací. Záměrem je ušetřit zhruba 60 milionů korun

Ředitel sv. Anny Roman Kraus takový scénář důrazně odmítá. „CKTCH je špičkové pracoviště a bylo by protismyslné, abychom zdejší odborníky nutili pracovat méně. Mohou se maximálně obávat toho, že přijdou o vlastní fondy třeba na obnovu nábytku,“ řekl Kraus, který zároveň řediteluje i bohunické nemocnici.

Kraus byl do čela zařízení u sv. Anny jmenován po náhlé výpovědi bývalého ředitele Petra Košky letos v lednu. Hladký chod nemocnice je přitom o to důležitější, že její součástí je i nákladně budovaná vědecká instituce ICRC. Její případný krach by i kvůli spolupráci s americkou klinikou Mayo znamenal mezinárodní ostudu.

V případě brněnského slučování by přitom vznikla největší nemocnice v republice se třemi tisíci lůžky. Původně přitom rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek hovořil i o začlenění Masarykova onkologického ústavu. Ten nakonec z finálního návrhu zákona vypadl. Předcházela tomu smršť kritických hlasů z odborné sféry.

„Jsem naprosto přesvědčen, že by se jednalo o krok zcela chybný, který by byl v příkrém rozporu se zájmy onkologicky nemocných,“ reagoval už dříve ředitel ústavu Petr Vorlíček.

Obavy ze sloučení ale zaznívají také od řadových doktorů a šéfů jednotlivých oddělení obou fakultních nemocnic. Uznávaní odborníci si totiž mnohdy nedovedou představit, že by se jejich pracoviště mělo sloučit s konkurencí z druhé nemocnice. Jeden z dosavadních primářů by tak zřejmě musel šéfovat tomu druhému.

Řada špičkových lékařů proto zvažuje odchod. Slučovací zákon by v létě mohl projednat parlament. K samotnému slučování by mělo dojít od prosince.

ČTK

Elektronická vidlička, která začne vibrovat, když člověk jí příliš rychle, ve středu zamířila na trh prostřednictvím projektu Kickstarter. Její francouzští tvůrci věří, že vidlička může pomoci v boji proti obezitě a problémům se zažíváním, napsala agentura AFP.

Ti, kdo projektu přispějí částkou alespoň 89 dolarů (asi 1800 korun), dostanou vidličku HAPIfork v modré, zelené nebo růžové barvě ještě před jejím plánovaným zavedením do prodeje v USA a Evropě během letošního roku.

Celý příspěvek

Na letošní sezónu Muzeum řemesel v Letohradě připravilo pro návštěvníky unikátní expozici. Od května si lidé mohou prohlédnout dvě stomatologické ordinace, rentgen, ojedinělou gynekologickou ordinaci z roku 1924 a operační sál z roku 1960.

V první části se návštěvníci ocitnou u zubaře v měšťanském bytě dentisty. Nechybí zde například jedna z prvních vrtaček, poháněná šlapáním na pedál. Zubařský zákrok nebyl tehdy zdaleka tak příjemný jako dnes, vrtání trvalo mnohem déle a o nějakém chlazení vodou nebyla ani řeč. Druhá ordinace dentisty je z let 1940 – 1960, její součástí je například i funkční vrtačka poháněná elektromotorem, která byla do Čech přivezena z Ameriky v rámci tzv. Marshallova plánu evropské obnovy po 2. sv. válce. Odvážný návštěvník si zde tak může nechat od průvodce vyvrtat i zub.

Celý příspěvek

Polovina starších žáků bere léky, hlavně na bolest a alergie, ale i na hubnutí nebo úzkost. Ukázal to průzkum Českého zdravotnického fóra. Vysoká míra užívání ibuprofenu a paracetamolu je v krajích Ústeckém, Moravskoslezském a Vysočina.

„Míra užívání léků je u žáků druhého stupně vysoká. Pravidelně bere léky 15 procent dívek a 14 procent chlapců. Jen 47 procent dívek a 57 procent chlapců uvedlo, že léky neberou,“ řekl dnes novinářům výkonný ředitel neziskové organizace ČZF Michael Vích.
Dívky neobvykle často drží diety. Ve vyšších ročnících přibývá žáků, kteří v hodinách tělocviku cvičí jen občas nebo vůbec a stále víc hodin tráví u počítače.
Ukázal to průzkum Českého zdravotnického fóra (ČZF). Od prosince 2012 do února 2013 v něm odpovídalo 3398 žáků druhého stupně základní školy.

Celý příspěvek


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-content/plugins/sticky-front-page-categories-and-tags/home_cat.php on line 46 and defined in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1295

forinel
facebook google forum_ikona

Kalendář akcí

<< Jun 2019 >>
PÚSČPSN
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Nová akce

  • žádné události

Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...

Nejčtenější články