Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-content/plugins/sticky-front-page-categories-and-tags/home_cat.php on line 46 and defined in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1295
Aktuality zdravotnictví - Part 6

Portál nejen pro zdravotníky

… o všem, co vás zajímá

rsPorucha vidění, řeči, brnění, nejistá chůze, ztráta citlivosti rukou či nohou, únava, duševní nevyrovnanost. Jakmile rodiče uvidí tyto příznaky u svého potomka, měli by s ním vyrazit k neurologovi – může se jednat o první ataku roztroušené sklerózy (RS). Lékaři odhadují, že v České republice nyní žije 50 dětí s RS. Včasná diagnóza zásadně zlepšuje jejich naděje na plnohodnotný život. Dětské pacienty s RS v Česku mapuje Registr pacientů s roztroušenou sklerózou (ReMuS).

„Na roztroušenou sklerózu často pediatři ani rodiče v první chvíli nemyslí. Pediatři někdy obtížím přiřadí jinou diagnózu, například vývojové vady nebo je zamění za jiné neurologické onemocnění. Je třeba brát RS v potaz a poslat dítě na neurologii včas. Rychlá a správná diagnostika přímo určuje prognózu RS u dětí, a léčba je mnohem levnější v porovnání s pozdějšími náklady na léčbu komplikací,“ říká známý neurolog, docent Radomír Taláb. U dětí lékaři rozlišují formu infantilní (do 11 let) a juvenilní (do 18 let).

„U juvenilní, také adolescentní formy RS přijde velmi často druhá ataka do 12 měsíců od první, proto je třeba rychle nasadit léčbu. RS v dětském věku zasáhne nejenom malého pacienta, ale celou rodinu, je naprosto klíčové, aby rodina dítě „podržela“ a přizpůsobila chod domácnosti,“ doplňuje docent Taláb. RS ohrožuje více ženskou část populace, podle celosvětových statistik je riziko onemocnění děvčátek po šestém roce 1,5–2x vyšší než u chlapců a dospívajících mužů. „Jak ukazují údaje z ReMuSu, v dospělosti je rozložení podobné. V RS centrech se nyní léčí 72 % žen a 28 % mužů,“ upozorňuje Kateřina Bémová z Nadačního fondu IMPULS, který registr provozuje.

Dětem se věnuje ReMuS, který díky Nadačnímu fondu IMPULS funguje už 3 roky, a shromažďuje nejnovější data o nemoci a její léčbě. Registr u nás v současnosti eviduje 32 dětí a mladistvých – 8 z nich je mladších 15 let. Nejmladšímu pacientovi lékaři diagnostikovali nemoc už ve 3,5 letech.

„Příčiny, proč u dětí RS vzniká, se výrazně neliší od dospělých. Roli zde hraje i pasivní kouření. Výzkumy prokázaly, že v rodinách s pasivním kouřením je dvakrát vyšší výskyt dětí s RS než tam, kde se nekouří,“ doplnil docent Taláb. Podle profesorky Evy Havrdové, vedoucí největšího českého RS centra při Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, jsou výjimečné, agresivnější formy dětské RS částečně léčeny léky pro dospělé. „Pojišťovny léky většinou bez problémů hradí,“ doplnila profesorka Havrdová.

Jak uvedla odborná garantka ReMuSu, docentka Dana Horáková, registr přináší cenná data o nemoci a účinnosti léčby. Ta by se měla stát podkladem pro jednání o úhradách a zpřístupnění moderní léčby pacientům, kteří mohou z dané léčby nejvíce profitovat.

„Medicína jde mílovými kroky kupředu. Máme na výběr mezi řadou kvalitních léků, ale ne všechny se k pacientům dostanou. Toto řeší i řada jiných medicínských oborů – možnosti léčby versus její ceny. Naši pacienti jsou mladí, za svoji nemoc nemohou, neexistuje prevence, průběh nemoci sami neovlivní. Včasná vhodná léčba jim zachrání 20–30 let aktivního života,“ shodují se obě lékařky, profesorka Havrdová a docentka Horáková.

S roztroušenou sklerózou bojuje maminka i dcera

Zpětně si Vlasta (40) vybavuje, že se s roztroušenou sklerózou potýkala už od svých pětadvaceti let, jen nevěděla, že ji trápí právě tato nemoc. Ohlašovala se brněním, které však vždy po čase přešlo. Citelně o sobě dala nemoc vědět v jejich 31 letech, kdy procházela složitým rodinným obdobím, přítel odlétal na rok do Ameriky, Vlasta měnila práci a do toho se starala o dvě malé děti.

„Cítila jsem velkou bolest v boku, která nepřestávala. Obíhala jsem tři měsíce lékaře v Jindřichově Hradci, ale nikdo nevěděl, co se mnou. Zlom nastal, když mě hematolog poslal o patro níž na neurologii, kde poznali, že by mohlo jít o roztroušenou sklerózu. Poslali mě na punkci a MR, ale přestože vyšetření diagnózu potvrdily, poslali mě domů,“ vzpomíná Vlasta.

Postupně se jí k bolesti boku přidala necitlivost levé nohy. O necelých 5 let později paní Vlasta otěhotněla znovu a teprve tehdy ji neurolog poslal do RS centra v Českých Budějovicích.

„Tam mě vyšetřili znovu a prohlásili, že léčba RS byla velmi zanedbaná. Po porodu mi nasadili biologickou léčbu, při níž si píchám injekce. Kromě jedné poporodní ataky jsem v pořádku, ale nemoc byla tak zanedbaná, že mám částečný invalidní důchod. Naštěstí se mi podařilo sehnat na částečný úvazek práci pokladní v prodejně se zahradní technikou, a jsem za to opravdu ráda. Kolegové jsou milí a pomáhají mi, když je třeba,“ říká Vlasta, která má částečně ochrnutou levou nohu a hůř chodí.

dcera paní VyhnalíkovéKromě nejmladšího chlapce má paní Vlasta dvě starší holčičky. „Když bylo Adélce 15 let, stěžovala si, že ji bolí oko a že je necitlivé. Okamžitě jsme vyrazili k dětské lékařce a hned poté na neurologii. Tam diagnózu potvrdili a dcera dostala biologickou léčbu. Ta bohužel nezabrala tak dobře jako u mě, proto lékaři zkouší už třetí lék. Od té doby prodělala dcera druhou ataku, kdy jí znecitlivěla levá ruka. Přišla za mnou, že se nemůže pořádně ani učesat,“ popisuje paní Vlasta. „Dcera studuje střední školu a obě máme rády koně. Ty nás vždy pozitivně naladí, a proto na nich jezdíme pravidelně.“

 

Start nemoci popisuje sama i dcera Adélka – „Začalo to jak naprosto obyčejný den. Ovšem při večerní procházce, kdy jsem přestala zničehonic cítit levé oko a jeho okolí se vše rázem změnilo. Den ode dne byly projevy agresivnější: křeče po celém těle, koukání do strany okem mě bolelo.

dcera kun6Od začátku jsem tušila, že by mohlo jít o RS, ale porad jsem doufala. Avšak moje naděje byla doktory předem zničena, když ještě předtím, než mi nemoc diagnostikovali, mě nazývali „tou co má eresku“. Od té doby jsem byla v nemocnici jako doma. S nemocí jsem  se vyrovnala, ale moc mi nepomohlo, když si ze mne začali utahovat spolužáci na základní škole. Další silnou ataku jsem dostala při přijímacích zkouškách na střední školu a i při nástupu do prvního ročníku, kdy mi ochrnuly prsty na levé ruce.

Naštěstí ve spolužácích na SŠ mam oporu a se vším mi pomáhají a učitelé jsou také ohleduplní. Ano je to těžké, když Vám ve 14 letech oznámí, že mate zatím nevyléčitelnou nemoc. Ale proč se tím užírat? Nejlepší je dělat to, co Vás baví, dokud to jde a tělo Vás ještě poslouchá!“

CO JE ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA?

Jazykem lékařů je roztroušená skleróza chronické zánětlivé onemocnění centrálního nervového systému. Při roztroušené skleróze je poškozován ochranný myelin pokrývající nervová vlákna, což způsobuje poškození pochvy nervových vláken i vláken samotných. Poškozená nervová vlákna přestávají správně přenášet signály v nervovém systému a objevují se příznaky RS.

RS KOMPAS POMÁHÁ A PŘINÁŠÍ INFORMACE

Cílem Programu RS Kompas je pomáhat pacientům s roztroušenou sklerózou (RS) být aktivními protihráči této nemoci. Poskytujeme informace, jak aktivně žít s RS, jak řešit různé situace spojené právě s tímto onemocněním, rady od uznávaných odborníků na léčbu.

Více informací na www.rskompas.cz

 

 

sestřičkaPřípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků má své výhrady k novele Zákona č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Tvrdí, že připravované změny v pregraduální i postgraduální přípravě zdravotnických profesí jsou hrubou a zásadní chybou s nedozírnými následky.

OFICIÁLNÍ STANOVISKO PVČKZP K NOVELE ZÁKONA 96/2004 Sb.

Přípravný výbor České komory zdravotnických pracovníků (PVČKZP) se na svém jednání dne 10.května 2016 zabýval podobou novely Zákona č.96/2004 SB. a konstatuje, že:

1) Novela zákona nebyla v současném znění projednána s profesními sdruženími.

2) Novela rezignuje na soulad české legislativy s legislativou Evropské unie i na doporučení mezinárodních organizací zdravotnických pracovníků.

3) Zrušením registru ze zákona i navrhované přenesení registru ze zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (96/2004 Sb.) do zákona o specifických zdravotních službách (373/2011 Sb.), a to nově bez vazby na celoživotní vzdělávání, ztratí stát dohled na kvalitu zdravotnických pracovníků.

4) Zrušení veřejného náhledu znemožní správním úřadům kontrolovat kvalifikace zdravotnických pracovníků při vydávání registrace poskytovatelům zdravotnických služeb.

5) Navrhovaná novela vzdělávání zdravotníků jde jak proti mezinárodním trendům, tak proti rozvoji českého zdravotnictví. Dle názoru PVČKZP tato změna navíc nedostatek zdravotníků vůbec neřeší.

6) Vzdělávání zdravotní sestry jiné, než terciární, není obvyklé a v EU je v současnosti pouze v Německu.

7) Mladé lidi přitahují k těmto povoláním odborné činnosti zdravotnických pracovníků všech profesí. Pokud ale budou zdravotničtí pracovníci vykonávat práci nad a mimo rámec jejich pracovní náplně (například suplovat činnost ošetřovatelek a ošetřovatelů, sanitářek a sanitářů, či se zabývat sobě nepříslušnou administrativou), mladé lidi tyto profese lákat nebudou. Je všeobecně známo, že povolání zdravotnických pracovníků je náročné fyzicky i psychicky. I proto považujeme za důležité průběžně zvyšovat prestiž zdravotnických pracovníků ve společnosti.

8) PVČKZP nabízí spolupráci při tvorbě novely Zákona č.96/2004 SB

Za PV ČKZP:

Mgr. Tomáš Komínek, předseda představenstva
Mgr. Petr Máca, místopředseda představenstva
Ing. Lenka Janečková – Petýrková, jednatelka

TZ

 

Man carrying woman on his backPři výběru nejvhodnější antikoncepce mají ženy k dispozici spoustu způsobů, jak se chránit před neplánovaným otěhotněním, včetně nepříliš spolehlivé metody výpočtu neplodných dnů či klasického, po staletí používaného kondomu. Hormonální antikoncepce je využívána od 60. let 20. století, masově se rozšířila a trendem posledních let je v této oblasti antikoncepční náplast, kterou si uživatelka jednou týdně nalepí, a hormony se začnou vstřebávat přes pokožku.

„Transdermální antikoncepce je určená pro aktivní ženy, které chtějí být spolehlivě chráněny po celý týden, kdy mají náplast aplikovanou. Výhodou této metody je, že hormony jsou dávkovány rovnoměrně a organismus není vystavován výkyvům. Putují rovnou do krve, proto je tato metoda mnohem šetrnější k trávicímu traktu, je vhodná i pro osoby s intolerancí laktózy a vstřebávání neohrozí případné zažívací potíže,“ popsala princip fungování gynekoložka MUDr. Kamila Nouzová.

Slečna Jana, která používá náplast už více než rok, se svěřila se svými zkušenostmi: „Nedařilo se mi vzpomenout si každý den ve správný čas na pilulku, a tak jsem po konzultaci s gynekologem přešla na náplast, která se vyměňuje jen jednou za týden.“ Její zkušenosti potvrzují statistická čísla. Podle studie provedené v rámci projektu predikce spotřeby a potřeby perorálních kombinovaných hormonálních kontraceptiv v období let 2015 – 2030 firmou Infopharm v roce 2014 bylo zaznamenáno o 40 % nižší riziko, že uživatelky transdermální antikoncepce opomenou nebo zpozdí datum výměny ve srovnání s jinými antikoncepčními formami. Pokud přece jen dojde k tomu, že si uživatelka náplast zapomene vyměnit po 7 dnech, funguje ochrana ještě dalších 48 hodin, kdy může svou zapomnětlivost napravit.

„Spolehlivá ochrana umožní ženám mít ze sexu větší požitek a má velký význam pro jejich sebevědomí a celkový přístup k partnerským vztahům,“ dodává Doc. PhDr. Dr. phil. Laura Janáčková, CSc., docentka klinické psychologie Sexuologického ústavu VFN v Praze a 1. LF UK.

Výše uvedená studie také ukázala, že mezi důvody, proč ženy užívají hormonální antikoncepci, patří také omezení premenstruačních syndromů, zlepšení kvality pleti nebo udržení tělesné hmotnosti. Takovéto pozitivní vedlejší efekty mohou uživatelky očekávat i od antikoncepce ve formě náplasti. Pokud se používá náplast správně, nehrozí její odlepení. Na druhou stranu, pokud se žena rozhodne otěhotnět, jednoduše s aplikací přestane a může začít zkoušet štěstí okamžitě.

TZ

 

Když máte chuť slavit, důvod se vždycky najde. Kalendář je přímo protkaný všemožnými svátky a významnými dny, o kterých často nemáme ani ponětí. Od Světového dne toalet (19. listopadu), přes Mezinárodní den ptačího zpěvu (2. května), až po Mezinárodní den objetí zdarma (5. července). Nyní nás čeká další absurdní svátek: Mezinárodní den bez kalhotek.

Attractive Smiling Woman with skirt sitting on the floorTen připadá na 22. června. Slavit se začal roku 2012, kdy na sociálních sítích vznikla početná skupina fanoušků chození „na ostro“. Na letošek tak vychází pátý ročník těchto polonahých oslav a dočkat se nemohou zástupci obou pohlaví. Dámy se nebudou cítit svázané konvencemi ani prádlem, pánové budou mít oči na stopkách.

Psycholog doporučuje, urolog varuje!

Samozřejmě, jedná se o recesi. Ale svůj názor k ní zaujímají i odborníci.

Co se týká pozitivního vlivu na psychiku, může to podle mého názoru některým ženám přinést osvobozující pocit volnosti a pohodlí,“ říká klinický psycholog Mgr. Petr Křenek. Opatrnější jsou ale například urologové.

Spodní prádlo má svůj význam. Je totiž rozdíl mezi chozením nahý, jako např. na nuda pláži, a chozením takzvaně na ostro. Chodit nahý může být do jisté míry zdraví prospěšné, ale domnívám se, že při nošení kalhot bez spodního prádla se zvyšuje možnost eventuelní infekce dolních močových cest, protože kalhoty přeci jen neměníme tak často, jako spodní prádlo,“ přemítá MUDr. Josef Stolz, primář urologické kliniky Uroklinikum.

Nutné zavést do kalendáře!

Tímto svátkem se u nás vracíme do dob Rakouska-Uherska, kdy byly v módě delší sukně, a ženy v létě z hygienických i z praktických důvodů kalhotky nenosily: jednak v té době bylo na trhu spodních kalhotek poměrně málo, a za druhé se ženy v teplých dnech cítily pohodlně a příjemně. Chození bez kalhotek pamatují ženy, kterým je dnes přes osmdesát let,“ vysvětluje Mgr. Petr Křenek a uvažuje: „Osobně pochybuji, že ženy v Čechách vůbec vědí, že takový svátek existuje. Obecně jsou ženy i muži o různých tématech málo informováni. Má-li být tenhle svátek funkční, měl by být podle mého názoru jasně označen v kalendáři… Pak to teprve začne všechny zajímat, a pokud to bude spojené s oslavou, jako například na MDŽ, může to stejně jako v minulosti přispět k populační explozi.“

TZ

Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranti, radiologičtí asistenti, farmaceutičtí asistenti, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, zdravotně-sociální pracovníci a zdravotničtí asistenti zaměstnaní v nemocnicích Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje dostanou od července 2016 přidáno dalších 5 % tarifní části mzdy.

sestřička„Zaměstnancům v nelékařských zdravotnických profesích tak v letošním roce zvyšujeme mzdu už podruhé,“ připomíná Jana Třešňáková, radní Královéhradeckého kraje pro oblast zdravotnictví, a doplňuje: „S vedením holdingu a všech našich nemocnic se shodujeme, že je třeba přiblížit výši příjmů našeho nelékařského zdravotnického personálu příjmům zaměstnanců státních a příspěvkových organizací.“

V odměňování uvedených kategorií zaměstnanců existují totiž v obou sférách poměrně výrazné rozdíly v neprospěch zaměstnanců akciových společností. Stabilizace personálu je pro krajské nemocnice prioritou, a proto chtějí tento nepoměr odstranit. „Vedení kraje další navýšení mezd zdravotním sestrám jednoznačně podporuje. V lidech pracujících s obětavostí a pečlivostí v našich nemocnicích máme to nejcennější a rozhodně je nechceme ztrácet,“ potvrzuje Lubomír Franc, hejtman Královéhradeckého kraje.

Na uvedené 5% navýšení v celé druhé polovině roku 2016 bude v rámci ZH KHK potřebná částka zhruba 15 mil. Kč. „Zvýšené osobní náklady by měly být pokryty z očekávaných kladných hospodářských výsledků jednotlivých nemocnic. Vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o výši úhrad za rok 2015 probíhají velmi korektně a už nyní můžeme předpokládat, že navýšení mezd zásadním způsobem výsledky hospodaření nenaruší,“ vysvětluje předseda představenstva ZH KHK a.s. Miroslav Procházka a dodává:

„S přidáním dalších deseti procent všem našim zaměstnancům předběžně počítáme od ledna příštího roku, pokud nám to dovolí úhrady zdravotní péče za rok 2016 a 2017. Snažíme se dělat maximum, aby se o pacienty v našich nemocnicích starali adekvátně ocenění a motivovaní lidé.“

Holding se významnou měrou podílí i na přípravě motivačního stipendijního programu Královéhradeckého kraje pro čerstvé absolventy nelékařských zdravotnických oborů. Ten by měl podpořit nábor nelékařského personálu do zdravotnických zařízení v kraji a jeho vyhlášení se předpokládá na podzim tohoto roku.

TZ- Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Ilustrační foto- zdroj: www.prochlapy.cz

AeskuLab Patologie_foto1

Laboratoře DIAGNOZA s. r. o. a CENTROLAB s.r.o. nově spadají pod laboratorní skupinu AeskuLab. Tyto akviziční změny jsou součástí nové strategie AeskuLab, jejímž cílem je rozšiřování dostupnosti a odbornosti laboratoří po celé České republice.

Společnost DIAGNOZA s. r. o. působí na českém trhu již více než 20 let. Vedoucí lékař laboratoře, MUDr. Jan Šťastný, MBA, který i nadále bude zastávat tuto pozici, vnímá začlenění Diagnozy do holdingu AeskuLab jako správný krok pro její další rozvoj.

„Jsme si vědomi dobrého jména a vysoké kvalitativní úrovně laboratoří Diagnoza a CentroLab, které jsme nově převzali pod naše křídla. Uděláme vše pro to, abychom jejich potenciál i nadále rozvíjeli,“ říká Kamil Doležel, generální ředitel AeskuLab Holding, a.s.

O AeskuLab

AeskuLab Holding, a. s. je v současné době s více než 25 laboratořemi, 80 odběrovými místy a 1 200 zaměstnanci největším poskytovatelem laboratorních služeb v České republice. Celá skupina generuje více než 21 milionů vyšetření ročně.

TZ

Cukrovka patří mezi nejčastější civilizační onemocnění. V Česku jí trpí necelých 900 000 lidí. Jejich počet rok od roku – přibližně o 30 000 – roste. V roce 2017 začne fungovat Národní diabetologický registr. Ten podrobně zmapuje situaci u obou typů diabetu, „jedničkového“ a „dvojkového“.

cukrovkaBude sledovat, kde je v tuzemsku nejvíce lidí s diabetem, jak jsou staří, jak se léčí a zda jim léčba zabírá. Jestli trpí následnými komplikacemi, a jakými. Zmapuje, kolik peněz stojí léčba v jednotlivých krajích. Data pomohou státu, pojišťovnám a lékařům poskytnout diabetikům co nejlepší péči. Jak uvádí prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, prezident Diabetické Asociace České republiky (DAČR), registr mimo jiné přesně ukáže, kde se léčí nejvíce pacientů s následnými komplikacemi diabetu, jako jsou poškození sítnice, ledvin, choroby srdce a cév, syndrom diabetické nohy.

 

„Nyní víme, že nejvíce pacientů s komplikacemi diabetu je na severu Čech. Nevíme ale, co je to za pacienty, jak se léčí, kolik je jim let, co dostávají za léky. Pokud nám registr vždy po třech měsících přesně srovná data o léčbě a komplikacích v jednotlivých regionech, budeme vědět, kam zacílit odborné semináře, či preventivní programy. Vypadnou nám přesná data o plýtvání léky. Už nyní tušíme, že část pacientů užívá některá léčiva duplicitně,“ říká prof. Kvapil.

Registr diabetiků našel oporu v novele zákona 372 – O zdravotnických službách, spravovat jej bude Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). „Bez kvalitních dat nejsme schopni zhodnotit stav péče o pacienty a náklady s ní spojené. Data z nového registru nám pomohou sledovat dostupnost léčby v regionech, umožní nám předpovědět kolik péče a kde bude za několik let třeba. Zdravotnický systém se na diabetické pacienty může lépe připravit, posílit dostupnost v místech, kde chybí. Díky registru budeme umět naplánovat preventivní programy a dobře je vyhodnotit,“ vypočítává výhody doc. RNDr. Ladislav Dušek, PhD., ředitel ÚZIS. Statistiky, které má stát nyní k dispozici, podle Duška nestačí. Mapují pouze celkové počty pacientů s diabetem, ale už ne to, jak putují po zdravotním systému. Neukazují dostupnost péče, nezkoumají pacienty podle toho, jak u nich nemoc pokročila, nevidí jejich další nemoci, které s diabetem souvisí.

Data do registru budou dodávat nemocnice a zdravotní pojišťovny. Získají tak cenné informace o rozsahu a výsledcích léčby, kterou svým klientům zaplatily. Diabetologům registr přinese zpětnou vazbu o tom, jak jejich léčba pacientům pomáhá, odborné lékařské společnosti zase mohou na základě dat kontrolovat, zda lékaři dodržují platné postupy. „Registr odhalí slabá místa v systému. Neměl by zásadně navýšit administrativní zátěž odborného personálu nemocnic,“ doplnil doc. Dušek.

Podle prof. Kvapila by registr mohl přinést i argumenty pro širší zavedení nové terapie diabetu. Mezi moderní antidiabetika patří gliptiny – léčivé přípravky zvyšující přirozenou cestou produkci inzulinu u diabetiků a glifloziny, při kterých diabetici vylučují přebytečný cukr močí. „Randomizované studie sice ukázaly přínos a bezpečnost této léčby, ale takto by se její efekt ukázal i v široké praxi,“ dodal prof. Kvapil.  Náklady na léčbu diabetu v ČR tvoří podle odborníků minimálně 10 % celkových nákladů na zdravotní péči. Většina peněz směřuje na léčbu komplikací diabetu. Více než 100 600 českých diabetiků má kvůli své nemoci postižený zrak, infarkt myokardu je u lidí s cukrovkou až pětinásobně vyšší než v běžné populaci. Přes 97 000 českých diabetiků má chronicky postižené ledviny a přes 40 000 trpí syndromem diabetické nohy. Mezi první projevy cukrovky patří neuhasitelná žízeň, malátnost, únava, časté nucení na toaletu, zamlžené vidění.

O diabetu

Cukrovka, tedy odborně Diabetes mellitus (zkratka DM), je název pro skupinu chronických onemocnění, která se projevují poruchou metabolismu cukrů (sacharidů). Jsou dva základní typy diabetu, které se označují jako diabetes I. typu a diabetes II. typu. Oba typy nemoci mají podobné příznaky, ale různé příčiny vzniku. Hlavním projevem diabetu zvýšená koncentrace glukózy v krvi (glykemie) a nedostatek energie. Cukrovka souvisí inzulinem. Diabetes I. typu (absolutní nedostatek inzulinu) vzniká tak, že vlastní imunitní systém člověka ničí buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin. Řadí se tedy mezi tzv. autoimunitní choroby. Jedná se o geneticky podmíněnou poruchu. Diabetes II. typu (relativní nedostatek inzulinu) je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu. Léčí se perorálními antidiabetiky, které zvyšují citlivost k inzulinu. Tento typ diabetu je označován jako cukrovka dospělých, protože se projevuje zpravidla po 40. roce života pacienta. Lze kvalifikovaně odhadnout, že průběžně je v ČR přibližně 250 000 osob, které jsou již diabetiky 2. typu, ale o své nemoci ještě nevědí. Ve světě trpí cukrovkou přes 382 milionů lidí.

O DAČR

Diabetická asociace České republiky vznikla v roce 2006. Jejím cílem je integrovaný přístup ke zlepšení péče o diabetiky prosazováním a naplňováním jejich zájmů a potřeb. To vše v součinnosti s orgány státní správy a samosprávy v ČR i s mezinárodními institucemi. Rostoucí počty diabetiků v naší republice jsou dokladem toho, že je třeba řešit podle nejnovějších vědeckých poznatků všechny problémy, které toto celoživotní onemocnění přináší. Nepostihuje totiž jenom samotné diabetiky, ale dotýká se úzce jejich rodin, zdravotnické komunity a má závažné dopady sociální a ekonomické. Pozdní diabetické komplikace ohrožují život diabetiků, především však snižují kvalitu jejich života, což při chronickém onemocnění není zanedbatelné. Asociace je místem, kde jsou tyto otázky diskutovány mezi představiteli České diabetologické společnosti, Obezitologické společnosti, obou organizací diabetiků, zdravotních pojišťoven, ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na této široké platformě je analyzován stav péče a současně jsou ujednocovány názory na možnosti jejího dalšího zkvalitnění. Více informací na www.diabetickaasociace.cz.

TZ

Ilstarční foto- zdroj: zeny.e15.cz

 

úvodO zdravotních sestřičkách se často říká, že jsou to andělé. BATIST Nej sestřička je tedy soutěž těch nejlepších andělů českých zdravotnických a sociálních zařízení. Cílem je vybrat nejlepší zdravotní sestru z odborného hlediska i z pohledu lidského.

V Hotelu Majestic Plaza bylo připraveno setkání finalistek jmenované soutěže. Zdravotní sestřičky, které se do finále probojovaly, přijely z celé České republiky a mezi ně dorazila i řada osobností.

Do soutěže se letos přihlásilo celkem 511 sestřiček z různých nemocnic po celé České republice.

„Jsem rád, že tato akce, která má za cíl poděkovat zdravotním sestřičkám za jejich práci, má čím dál větší oblibu. Letos jsme do finále vybrali i zdravotní sestru- muže. Pánové se do soutěže přihlašovali čím dál více a proč jim upřít možnost soutěžit, když pro zdravotní sestru jako muže nemáme žádný výraz,“ uvedl pořadatel soutěže David Novotný.

Mezi první osobností dorazila krásná a hubená Marcela Holanová, která je vděčná za práci zdravotních sestřiček, protože ví, že jsou to andílkové.

Česká Miss World Andrea Kalousová má ke zdravotním sestřičkám velmi blízko, protože vystudovala zdravotnickou školu a jak prozradila, jednou by se k povolání zdravotní sestry zase ráda vrátila. „To bych si nechal velmi líbit,“ žertoval Jiří Krampol. Který jednou byl v nemocnici se zápalem plic, a vedle něj se dva pacienti dávili kašlem, že se sestřičky smilovaly a převezly do jiného pokoje. Jinak prozradil, že není snad kost a orgán, který by nebolel jeho manželku Haničku.

V novém sestřihu dorazila i Míša Nosková. „Jsem v jednom kole, ale zítra odjíždím na dovolenou a těším se! Už jsem opravdu unavená a vyčerpaná,“ dodala Nosková. Málem ji hrozí kolaps únavou, proto se rozhodla, že pojede sama a nabere síly.

Eva Hrušková a Jan Přeučil prozradili, že zdravotní sestřička je důležitá osoba a musíme si ji hýčkat. Přeučil před nimi smeká jeho pověstný elegantní klobouk. „ Počkej, dnes si budeme hrát na sestřičku a pacienta, budu ti dělat umělé dýchání,“ laškovala se svým manželem Eva.

Hlavní hvězda muzikálu Fantom Opery Michaela Gemrotová přišla se svým pejskem. „Nechtěla být sama a kňučela, tak jsem ji musela vzít sebou musela. Ona je paní domu nikoliv já, co si umane, tak musí být po ní. Chce jít na procházku a já musím hned s ní, spíše ona cvičí mě, než já ji,“ smála se Míša, která dorazila s tajemným italským mladým doprovodem.

Mirek Šimůnek chtěl být původně doktorem a rád vzpomíná na seriál Nemocnice na kraji města, byl to můj oblíbený seriál. Princ Mirek Šimůnek si vyzkoušel obvazování s Českou Miss World Andreou Kalousovou, zda to nezapomněl ze školy první pomoci.

Kateřina Kornová prozradila, že by chtěla být zubařkou a zkusit někomu vytrhnout zub. „Brousili mně několik zubů a já jsem málem omdlela, chtěla bych být v roli toho druhého a zkusit někoho ošetřit.“

Je hezké, že si jejich práce váží

Obchodní ředitel BATIST Medical a.s. Jaroslav Franc poděkoval všem přítomnýmfranc sestřičkám za jejich obětavou práci slovy: „Jste ve zdravotnictví opravdu důležité, jste prvním článkem mezi pacientem a osobou, která je ošetřuje, a zasloužíte si obdiv.“

Mgr. Soňa Marková, místopředsedkyně zdravotního výboru Poslanecké sněmovny zdůraznila, že je v jejím zájmu, aby docházelo ke zvyšování počtu zdravotních sester ve zdravotnictví. Aby bylo dostatek personálu v nemocnicích a pacienti měli dobrou a kvalitní péči. „Jsem ráda, že zdravotní sestřičky mají svou soutěž, kde je to hlavně o sympatiích, vím, že Vaše práce je velmi náročná a není příliš ohodnocena“ dodala Soňa.

Jsou to opravdové profesionálky

Sestřičky, které se do tohoto klání hlásí, jsou také čím dál tím vzdělanější, příjemnější na pacienty a finalistky si soutěž dokážou opravdu užívat. Při disciplínách, jakými je například otázka od porotců, splnění zdravotnického úkolu na Muži roku či promenáda ve zdravotnickém oblečení od firmy Zdravtex Olomouc, dokazují, že jsou dámami, které se krom zodpovědné profese dokážou také dobře bavit. Celkem je tedy letos patnáct soutěžících.

A přestože vyhrát by si zasloužily všechny, titul BATIST Nej sestřička však může získat jen jedna z nich. Která to bude? Tak to se dozvíme již na podzim. Generální partneři jsou Batist Medical a Královéhradecká lékárna.

Finálový večer BATIST Nej sestřička se bude konat v sále Městského divadla Dr. Josefa Čížka v Náchodě v sobotu 8. října 2016.

Finalistky:

 1. Jana Vyoralová

54 let, Městská nemocnice Privamed Plzeň, vrchní sestra neurologické oddělení,

 1. Jana Zelenková

56 let, Fakultní nemocnice Motol, vrchní sestra pneumologické kliniky,

 1. Ivana Vykročilová

48 let, GEMINI oční klinika a.s. Zlín, hlavní sestra,

 1. Dagmar Koldová

42 let, Všeobecná fakultní nemocnice Praha, III. interní klinika, staniční sestra lůžkového oddělení

 1. Jakub Šesták

28 let, Fakultní nemocnice Brno, Klinika anestezie a resuscitační medicíny – program Domácí plícní ventilace,

 1. Hana Zrubecká

41 let, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, staniční sestra JIP Urologická klinika,

 1. Jarmila Ryvová

45 let, Nemocnice Sokolov, vrchní sestra ortopedického oddělení,

 1. Jitka Vařáková

51 let, Nemocnice Nové Město na Moravě, vrchní sestra gynekologicko-porodnického oddělení,

 1. Andrea Matysková

48 let, Oblastní nemocnice Náchod, ORL operační sál,

 1. Marcela Murasová

40 let, Městská nemocnice Ostrava, vrchní sestra neurochirurgického oddělení,

 1. Renata Grymová

40 let, Nemocnice Bulovka, vrchní sestra na Urologickém oddělení,

 1. Iveta Drábková

48 let, Nemocnice České Budějovice a.s., staniční sestra interního oddělení JIP

 

TZ

 

lékárnaTradiční akce České lékárnické komory – Den lékáren, připadá každoročně na třetí červnový čtvrtek. V letošním roce se uskuteční 16. června. Pro pacienty je v lékárnách připraveno rozšířené poradenství týkající se ošetřování poranění – drobných i větších. Hojení ran je závislé na mnoha faktorech, nejdůležitější je však jejich správné ošetření.

Poranění mohou být různá – odřeniny, popáleniny, řezné rány, puchýře, kůže spálená od sluníčka, ale i další typy. V letních měsících bývá poranění i úrazů statisticky víc – v této době většina lidí tráví svůj volný čas aktivně – sportem na dovolené nebo sezónními pracemi doma a na zahrádce. K poranění často dojde nečekaně a situace samotná poraněného i jeho okolí zaskočí. Mnoho lidí si přitom nechce volné chvíle znepříjemňovat cestou k lékaři a snaží se ošetřit svá zranění sama. Většinou zároveň vyhledají lékárnu, kde žádají vhodné prostředky k ošetření i radu.

Každé poranění vyžaduje ošetření, některé stačí ošetřit náplastí, jiná vyžadují složitější postup a některá patří do rukou lékaře. „Lékárnici pomohou pacientům nejen radou, jak poranění ošetřit, ale i jak vybavit svou domácí nebo cestovní lékárničku pro případ úrazu. Jenom náplast v ní totiž nestačí,“ vysvětluje Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Někdy při poranění lidé používají netradiční nebo dokonce nevhodné metody. Může to být naléhavostí dané situace i pouhou nepřipraveností. Lékárníci proto připravili na Den lékáren pro své pacienty nejen letáčky s radami, ale také mnoho článků o jednotlivých typech poranění a způsobu jejich ošetření ve zvláštní sekci pacientského webu www.lekarnickekapky.cz/denlekaren.

Do letošního Dne lékáren se zapojilo 658 lékáren, všechny lze vyhledat v mobilní aplikaci Lékárny v ČR, která je pro všechny k dispozici zdarma ke stažení.

TZ ČLnK

lustrační foto- zdroj: www.lekarnauhute-ostrava.cz

Hrozí kolaps zdravotnictví kvůli nedostatku lékařů a sester, jak varuje například Česká asociace sester? Jak situaci řešit? Pomohlo by navýšení plateb za státní pojištěnce, jak chce ministr zdravotnictví nebo je slovy ministra financí zdravotnictví černou dírou?

svátaMichael ROZSYPAL, moderátor: Zeptám se ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka z ČSSD. Dobrý den, pane ministře. Svatopluk NĚMEČEK, ministr zdravotnictví /ČSSD/: Dobrý den. moderátor: Pane ministře, o kolik vzrostou platy ve zdravotnictví příští rok?

Svatopluk NĚMEČEK: Tak tak, jak jsme již avizovali a vzhledem k tomu, že vláda schválila navýšení plateb za státní pojištěnce, které to umožní pokrýt finančně, tak budeme navrhovat růst platových tarifů o 10 %, což v tom celkovém platu samozřejmě závisí, jak který zaměstnanec má velké ty nenárokové složky, ale může to být někdy mezi 7-8 % z celkového platu.

moderátor: A koho se to bude týkat? Všechny pracovníků ve zdravotnictví nebo jenom lékařů a sester?

Svatopluk NĚMEČEK: Bude se to týkat všech zdravotníků v nemocnicích.

moderátor: Vláda koncem května rozhodla, že platby za státní pojištěnce by měly stoupnout o 3,5 miliardy. Bude to ale stačit, protože Česká lékařská komora uvedla, že na 10% zvýšení platů by bylo zapotřebí 7,5 miliard. Vy jste původně požadoval růst odvodů o téměř 10 miliard, bude to navýšení stačit?

Svatopluk NĚMEČEK: Bude to stačit, protože není to jediný zdroj navýšení zdrojů, navýšení peněz pro veřejné zdravotní pojištění. Tu nejvýraznější částku dá autonomní růst pojistného, to znamená, tak, jak nám rostou platy zaměstnanců, kteří jsou plátci zdravotního pojištění a tam čekáme, že to bude mezi 8 a 9 miliardami, celkem ta suma tedy určitě na navýšení bude stačit.

moderátor: Prezident České lékařské komory Milan Kubek řekl, cituji: „Ministr Němeček udělal obrovskou politickou chybu tím, že od původní částky ustoupil, znevěrohodnil tím své výpočty, pak už nešlo o seriózní jednání, ale handl jako na perském trhu,“ konec citace Milana Kubka. Proč jste tedy od té původní částky 10 miliard korun navýšení plateb za státní pojištěnce ustoupil?

Svatopluk NĚMEČEK: Protože o tom navýšení nerozhoduju já, ale rozhoduje o tom celá vláda a samozřejmě do toho výrazně promlouvá ministerstvo financí, takže samozřejmě jedna věc je vstupní částka do jednání, kdy si vytváříte nějaký prostor proto, co bude hratelné a druhá věc je ta konečná částka, nicméně já říkám, že to, co potřebujeme, aby nám pokrylo, tak nám pokryje, a to je to 10% navýšení tarifů.

moderátor: Nepotvrzují se ale tímto slova ministra financí Andreje Babiše, který dlouhodobě odmítá navyšovat platby za státní pojištěnce a mluví o tom, že ve zdravotnictví je dost peněz i díky tomu, že se vybírá více na zdravotním pojištění a že tedy není potřeba zvyšovat ty odvody, že je důležitější lépe hospodařit?

Svatopluk NĚMEČEK: A tomu úplně nerozumím, v čem by to mělo potvrzovat.

moderátor: No, když jste chtěl původně 10 miliard a pak jste se spokojil s 3,5 miliardami, tak, jestli nemá vlastně ministr financí pravdu, že kdyby se lépe hospodařilo, že by takováto vysoká navyšování nebyla potřeba.

Svatopluk NĚMEČEK: Tak rozdělme celkové potřeby zdravotnictví, potřeby nových technologií, nových léků, i to, že je tady nějaký výrazný vnitřní dluh z doby let 2012-2013, kdy zdravotnictví bylo těžce postiženo a kdy z něho bylo formou zvýšené DPH vysáto poměrně velké množství peněz. Tady k tomu jsem byl vyzván tripartitou, to znamená, jak zaměstnavateli, tak odboráři, aby toto bylo kompenzováno a to je ten požadavek na těch 10 miliard. A druhá věc je potřebné prostředky na to 10% navýšení tarifů a tak, jak už jsem vysvětloval, tak tady to postačuje.

moderátor: Takže vy můžete garantovat, že od příštího roku platy pracovníkům v nemocnicích stoupnou o 10 %, na tom už by se nic měnit nemělo?

Svatopluk NĚMEČEK: Platové tarify stoupnou o 10 %, ano.

moderátor: Ministr financí Andrej Babiš minulý týden tweetoval článek Aktuálně.cz, kde se píše, a teď cituji: „Druhý přístroj CyberKnife v Česku v nejbližší době nebude, protože komise ministerstva zdravotnictví zamítla žádost pražské Ústřední vojenské nemocnice, která si chtěla CyberKnife pořídit. V dokumentaci uvedla, že by si přístroj pořídila o zhruba 60 milionů levněji, než si ho dříve koupila ostravská nemocnice během éry dnešního ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.“ A ministr financí se vás v tom Tweetu ptá: „Pane ministře Němečku, nevíte, kde je těch 60 mega? Docela by se hodily na platy lékařů a sester.“ Tak, jaká je vaše odpověď na tento tweet?

Svatopluk NĚMEČEK: Moje odpověď je, že jsem rád, že je neodnesli čápi a že jsem rád, že slouží českým pacientům a vážně nemocným pacientům se závažnými diagnózami a že stovkám a stovkám pacientů už zachránily život, a to si myslím, že je podstatné. Myslím si, že skoro je zbytečné reagovat na plácání na Twitteru a že by bylo dobré se věnovat věcným otázkám, takže já bych byl rád tu věcnou otázku, jestli mi můžete položit.

moderátor: A bavili jste se o tom s ministrem financí, vyříkávali jste si to osobně?

Svatopluk NĚMEČEK: Ne, pan ministr financí zásadně nic osobně neřeší. On jeho prostřednictvím sociálních sítí a svých médií pomlouvá všechny kolem, ale osobně to neřeší nikdy, to není jeho styl.

moderátor: A to podezření nebo tu pochybnost, že vaše nemocnice nebo Fakultní nemocnice v Ostravě nakoupila ten nůž o 60 milionů dráž, to odmítáte?

Svatopluk NĚMEČEK: A počkejte, a teď mi zkuste vy položit, zkusme se bavit na co vy se ptáte, ne, co říká pan Babiš. Takže otázka je, jestli to, že teď nemocnice ústřední vojenská chtěla koupit pro léčbu tumorů mozku přístroj, který slouží jenom čistě na léčbu tumoru mozku, má poloviční vybavení proti tomu, co je v Ostravě, které léčí celé tělo a chybí tam drtivá většina toho nejdražšího vybavení, to koneckonců už v médiích zaznělo. Doporučuju vám článek ve Zdravotnickém deníku, kde je to rozebráno poměrně pečlivě a myslím si, že už jsme se o tom bavili v rámci, v rámci jakýchsi veřejných debat mnoho mnohokrát a ta slova byla mnohokrát, mnohokrát vyvrácena, takže mně teď úplně není jasné, kam ta otázka směřuje.

moderátor: Jestli toto, co jste teď zmínil, podle vašeho názoru vyvrací podezření ministra financí Andreje Babiše, že CyberKnife v Ostravě byl o 60 milionů dražší.

Svatopluk NĚMEČEK: Ani nechci na podezření ministra financí reagovat. Pan ministr financí má tolik másla na hlavě a měl by vysvětlovat věci, které se kolem něho dějí a ne útočit na ostatní a snažit se je nějakým způsobem zpochybnit. Myslím si, že té práce, které tady máme, to znamená, pomoci pacientům, zajistit dostatek prostředků pro fungování zdravotnictví je spousta a já opravdu nemám čas a nemám chuť ani se věnovat takovým malichernostem, o kterých teď hovoříte, které kolem sebe šíří pan ministr financí. Já mám práce dost.

moderátor: A obecně, pane ministře, je problém v českém zdravotnictví nakupování předražených přístrojů?

Svatopluk NĚMEČEK: No, já o něm nevím, o tom problému. Vy o něm víte?

moderátor: No, já se vás na to ptám, jestli se v českých nemocnicích …

Svatopluk NĚMEČEK: Já se ptám, z čeho pochází ta otázka, takže zkuste mi uvést příklad, zkuste mi uvést fakta, čísla a bavme se, co je předražené.

moderátor: Ministr financí dlouhodobě mluví o tom, že zdravotnictví je černá díra.

Svatopluk NĚMEČEK: Ne, já se nechci bavit o ministru financí, o blábolech typu černé díry. Zkuste mi dát otázku, co je předraženo a fakta a čísla a já vám na ni odpovím.

moderátor: A já se vás ptám, pane ministře, jestli vy tvrdíte, že v českém zdravotnictví není problém, že by se někde něco kupovalo zbytečně draho, podle vás v tomto problém není?

Svatopluk NĚMEČEK: Ale samozřejmě všude se něco koupí dráž, než je potřeba. Je třeba brát také v úvahu, že ve zdravotnictví je třeba v prvé řadě hledět na kvalitu, na to, co potřebuje pacient. Já, když se vás zeptám, jestli jste si jistý, že v Českém rozhlase se něco nekupuje dráž, než je potřeba, asi mi také neodpovíte, že tomu tak není. To prostě nemůžete nikdy ze 100 % vyvrátit nebo je tomu tak?

moderátor: A jak se s tím dá obecně tedy bojovat? Jak se to dá řešit, aby se těch případů dělo co nejméně?

Svatopluk NĚMEČEK: Tak nevím, jak to řešíte v Českém rozhlase, v oblasti zdravotnictví samozřejmě existuje, existují zřizovatelé, existují majitelé nemocnic, ti by primárně toto měli hlídat. Ministerstvo zdravotnictví má své příjmové organizace, přímo řízené organizace nastaven poměrně přísný postup hodnocení, kde si musí obhájit veškeré záležitosti týkající se nákupu a nemáme teď nějaké zásadní indicie, že to by bylo základním problémem zdravotnictví. Říkám, toto můžete říct v každém resortu, můžete to říct o dopravě, o obraně, o Českém rozhlase, ale je třeba se bavit o konkrétních věcech a konkrétních záležitostech a dát na stůl čísla a srovnávat srovnatelné.

moderátor: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, jak krom navyšování platů zabránit odchodům lékařů a sester do zahraničí?

Svatopluk NĚMEČEK: My vidíme dvě základní cestu, tu první jste zmínil, dobře zaměstnance zaplatit, a to jak sestry, tak lékaře. Samozřejmě se nebudeme moci dlouho jaksi srovnávat například s tak bohatým státem jako je Německo, nicméně pokoušet se o to musíme. Druhá věc je, a ta trápí české zdravotníky hodně, systém postgraduálního vzdělávání, který je velmi komplikovaný, složitý, ne úplně přátelský k těm lékařům z menších nemocnic, a to se teď snažíme měnit poměrně rozsáhlou reformou vzdělávání. Zákon, který tu změnu přinese, je po prvním čtení v Poslanecké sněmovně a zabývá se jím zdravotní výbor, předpokládám, že ještě do prázdnin projde druhým čtením.

moderátor: A platí tedy ten návrh, aby 5 let po atestaci museli mladí lékaři působit v českém zdravotnictví a pokud tak neučiní, tak budou muset vrátit peníze, kterými stát dotoval jejich předešlou šestiletou praxi v nemocnicích, což by mělo být zhruba milion korun?

Svatopluk NĚMEČEK: Pane redaktore, já zase musím konstatovat, že máte špatné informace. Žádný takový návrh v našem, v našem zákoně není.

moderátor: A jak to tedy je, jak by mělo být řešeno vzdělávání lékařů?

Svatopluk NĚMEČEK: Mělo by být řešeno obdobně jako je tomu v jiných zemích, to znamená, ten systém by měl být vzájemně prostupný. Těch postgraduálních oborů by nemělo být příliš mnoho, aby se zbytečně lékaři neuzavírali ve specializacích typu budeme řešit, řešit odborníka na pravý palec na pravé noze, ale palec na levé noze už musí řešit někdo jiný, a je třeba i po absolvování takzvaného kmene, což je po 2,5 letech, který bude ukončen zkouškou, přiznat těm lékařům už samotné, samotné kompetence, které můžou vykonávat, nikoliv tak, jak je tomu doposud, že vlastně od absolvování lékařské fakulty až po atestaci, je de facto bez nějakých vymezených pravomocí.

moderátor: Protože, když jsem se vás ptal, jak to tedy vypadá a zmiňoval jsem, jestli platí ten návrh, že 5 let po atestaci musejí mladí lékaři působit v českém zdravotnictví, tak k tomu se vyjadřoval Milan Kubek, opět prezident České lékařské komory, který k tomu řekl: „Jde o největší pitomost, kterou ministerstvo zdravotnictví vymyslelo. Je to cesta k tomu, jak vyhnat mladé lékaře hned po škole. Je to způsob, jak jim dát najevo, aby po škole na praxi v nemocnicích vůbec nenastupovali,“ konec citace.

Svatopluk NĚMEČEK: Pane redaktore, vy teď citujete pana Kubka, citujete tam ministerstvo zdravotnictví, přestože jsem vám před chvílí řekl, že žádný takový návrh ministerstvo zdravotnictví nevytvořilo a neprosazuje ho, takže já úplně nerozumím, proč mám reagovat na něco, co není pravda.

moderátor: Takže nevyženete rovnou mladé lékaře?

Svatopluk NĚMEČEK: Pane redaktore, už jsem vám to řekl zhruba před dvěmi minutami, že nic takového neplánujeme, tak já úplně nevím, proč tady mi vkládáte do úst něco, co jsme nevytvořili, neplánujeme a ani plánovat nebudeme. Úplně nerozumím, nerozumím smyslu tohoto.

moderátor: Prezidentka České asociace sester, paní Šochmanová před časem v Interview Plus zmínila, že je podle ní problém, že ani nevědí, kolik sester v nemocnicích chybí, že ta data prostě nejsou. Asociace podle ní měla požadavek, aby se data o počtu aktivních zdravotních sester v Česku shromažďovala, a to od ministerstva zdravotnictví i od Úřadu zdravotnických informací a statistiky. Proč ta data pořád chybí podle vás?

Svatopluk NĚMEČEK: No, reálná data, která by skutečně vycházela z registrů zdravotnických pracovníků nejsou, protože ten registr se nám podařilo prosadit do zákona před několika málo měsíci po 25 letech a nicméně data, která hlásí jednotlivé nemocnice, jsou, a jsou k dispozici na Ústavu zdravotnických informací a statistik, kde jsou volně dostupné.

moderátor: Takže, proč je Česká asociace sester nemá?

Svatopluk NĚMEČEK: No, to já nevím.

moderátor: Ale ta data dostupná jsou a jsou prostě informace o tom, kde kolik chybí sester a lékařů?

Svatopluk NĚMEČEK: Kde kolik chybí sester a lékařů, to je zase záležitost jednotlivých nemocnic. My to sbíráme celorepublikově, kde nám to jednotlivé nemocnice hlásí. Některé souhlasí s tím, aby se to zveřejňovalo, některé nikoliv, nicméně ředitelé jednotlivých nemocnic, hlavní sestry tyto informace samozřejmě mají.

moderátor: Hrozí kolaps zdravotnictví, jak o tom mluví i Česká lékařská komora i Česká asociace sester?

Svatopluk NĚMEČEK: Určitě nehrozí. Personální problémy samozřejmě jsou, nicméně to slyšíme v poslední době z mnoha a mnoha oblastí života České republiky, že jaksi chybí potřebné profese, ve zdravotnictví je to podobně, nicméně jsem přesvědčen, že díky tomu navýšení platů, v kterém chceme pokračovat i v dalším období, tak díky reformě zdravotnictví se tento personální problém podaří zastavit. Není zatím nějaký zásadní a pacienti se určitě bát nemusí.

moderátor: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, strategie zdravotnictví do roku 2017 obsahuje zvýšení platů v nemocnicích o 10 % příští rok a během 3 let celkem o 30 %, tak, když se ještě vrátím k těm penězům, tak, kde tato další zvýšení platů budete, kde na to budete brát, z čeho to pokryjete? Bude to z vyššího výběru na zdravotních odvodech nebo by se platby za státní pojištěnce i v příštích letech měly nějakým způsobem zvyšovat?

Svatopluk NĚMEČEK: Platby za státní pojištěnce by se měly zvyšovat každoročně, to bezesporu, protože, když se podíváme na to, kolik platí stát za své pojištěnce a kolik platí průměrnej zaměstnanec, tak ten rozdíl je veliký, takže, abychom nezvětšovali ten rozdíl, který vlastně i při růstu platů v České republice dále se prohlubuje, tak samozřejmě je potřeba, aby stát své závazky, a to znamená platbu za své pojištěnce zvyšoval. A samozřejmě tím zdrojem bude zdravotní pojištění tak, jako v předcházejících letech.

moderátor: Platí ta informace, že chce do zdravotnictví získat 5 miliard z tabákové daně?

Svatopluk NĚMEČEK: Otázka je, jestli to bude 5 miliard nebo částka jiná, nicméně jsem přesvědčen, že skutečně nadešel, nadešel nějaký okamžik, kdy je třeba se bavit o tom, že by část výnosu daně z tabákových výrobků, eventuálně i daně z alkoholu byla určena pro potřeby zdravotnictví, protože podle mého názoru to je vcelku logické. S následky těchto zlozvyků se musí vypořádávat mimo jiné právě zdravotnictví poměrně výraznými náklady na léčbu těchto lidí a bylo by podle mě férové, aby část této daně právě do zdravotnictví proto šla.

moderátor: Váš předchůdce ve funkci Leoš Heger z TOP 09 tvrdí, že tento návrh je populismus, protože podle jeho názoru se jedná o jedny a tytéž peníze v rozpočtu.

Svatopluk NĚMEČEK: Já si to nemyslím. Naopak jsem přesvědčen, že právě z logiky, z logiky věci, že lidé, kteří si poškozují zdraví kouřením tabákových výrobků nebo alkoholických nápojů, zdraví zdravotnictví spoustu peněz a nevidím jediný důvod proto, aby aspoň část této daně právě proto do zdravotnictví nešla.

moderátor: Spolek Mladí lékaři vyzvali vládu ke komplexní reformě vzdělávání. Stát by podle Mladých lékařů měl hradit nemocnice náklady na vzdělávání lékařů jako v ostatních vyspělých zemích, jak oni tvrdí. Za to by měl požadovat kvalitní přípravu dostatečného počtu specialistů, souhlasíte s tímto?

Svatopluk NĚMEČEK: Souhlasím s tímto. Řekl bych, že tato, tento požadavek a tyto názory se plně odrážejí i v návrhu zákona číslo 95, který právě reformuje postgraduální vzdělávání lékařů a měl by být součástí celého tohoto balíku, to znamená i dalších potom právních předpisů, jako třeba prováděcích vyhlášek.

moderátor: Když jsem zmínil tu strategii zdravotnictví 2017, tak, jak tedy bude vypadat zdravotnictví v příštím roce?

Svatopluk NĚMEČEK: Tak já si myslím, že bude vypadat obdobně jako v roce letošním. Asi nevyřešíme v letošním roce ty základní personální problémy, to znamená, to bude asi jeden z klíčových záležitostí, kterou budeme chtít i nadále řešit, to znamená, předpokládáme znovu, znovu zájem navýšit platy zdravotnických pracovníků. Další věc, kterou bychom se chtěli zabývat a na kterou se, na které se už tady na ministerstvu pracuje, je snížení administrativní zátěže zdravotníků, především sester. Plánujeme poměrně rozsáhlou redukci do této chvíle povinné takzvané sesterské dokumentace, což je další věc, která by zdravotníkům měla ulevit. Nicméně předpokládám, že i v příštím roce bude české zdravotnictví patřit k jedněmu, ke zdravotnictví, které je jedním z nejefektivnějších v celé Evropě. Podle výsledků mezinárodních srovnávání z hlediska poměrů financí, které dáváme na zdravotnictví a kvality a dostupností péče se řadíme skutečně na přední místo v Evropě a já věřím, že tomu tak bude i v příštím roce.

moderátor: A když jste zmínil to snížení administrativní zátěže sester, tak mělo by se nějak změnit i to, jak sestry budou pracovat v nemocnicích, že by například více kompetencí měli zdravotničtí pracovníci na těch asistentských pozicích?

Svatopluk NĚMEČEK: To je součást jiného zákona, zákona číslo 96, který teď půjde do vlády, kde skutečně předpokládáme, že teď ti stávající zdravotničtí asistenti dostanou více kompetencí k samostatné práci. Ti z nich, kteří budou mít zájem si získat oprávnění pro plnou kompetenci všeobecné sestry, tak budou moci učinit zhruba ročním distančním studiem a v okamžiku, kdy toto studium absolvují, tak budou mít plné kompetence všeobecné sestry.

moderátor: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD je hostem v dnešním Interview Plus. Pane ministře, jak se vlastně vůbec staví ministerstvo zdravotnictví k léčbě kmenovými buňkami, je to účinný způsob léčby?

Svatopluk NĚMEČEK: Tak já bych řekl, že zatím ve stávajícím stádiu je to především výzkumná metoda, která prokazuje svou léčebnou účinnost. Nebyl jsem zatím informován o tom, že by ty experimenty, o kterých je veřejnost informována, jaksi byly dokončeny a stala se z nich standardní léčebná metoda, vše je zatím v experimentálním stádiu.

moderátor: Změní se podle vás obecně přístup tedy k léčbě nebo k experimentům s kmenovými buňkami po té nedávné kauze paní Evy Sykové?

Svatopluk NĚMEČEK: Já bych chtěl zdůraznit především to, že pravidla, která jsou pro klinická hodnocení léčivých přípravků, mezi které kmenové buňky patří, v České republice nastavena jsou velmi přísná a snesou srovnání s těmi, řekněme, celoevropskými standardy nebo světovými standardy. V případě týmu paní profesorky Sykové tady došlo k zcela zásadnímu porušení těch pravidel, došlo k porušení nějakých etických norem a nicméně nemyslím si, že by se to dělo běžně a že by to, že by to vedlo k tomu, že bychom ta pravidla měli měnit. Samozřejmě předpokládám, že po této zkušenosti budou ti, kde se ta hodnocení provádí, to znamená, především velké nemocnice na tuto otázku dohlížet možná ještě s větším, ještě s větším zájmem než v těch předchozích letech.

moderátor: Takže podle vás šlo spíše o nějaké jednorázové pochybení, nebo prostě o jednorázový případ, ale není to systémová chyba?

Svatopluk NĚMEČEK: Šlo zcela o fatální pochybení lidí v konkrétním případě, nicméně pravidla skutečně máme nastavena tak, že snesou srovnání se Spojenými státy, se západní Evropou, s těmi nejvyspělejšími zeměmi i z hlediska medicínských výzkumů.

moderátor: Pane ministře, prosím ještě jedno téma, máte už nějaký odhad, kdy bude schválen protikuřácký zákon, který jste poté, co ho sněmovna neschválila před časem, znovu předložil na vládu?

Svatopluk NĚMEČEK: Já bych byl samozřejmě rád, aby to bylo co nejdřív v řádu několika měsíců, ale potom, co jsme zažili s tou jeho první verzí, tak úplně, úplně nechci tady házet konkrétní čísla, protože Poslanecká sněmovna nás umí vždycky překvapit a já teď už tipovat nechci.

moderátor: Ale vy byste chtěl, nebo váš záměr je takový, aby od 1. ledna restaurace byly nekuřácké?

Svatopluk NĚMEČEK: To si úplně neumím představit, že bude možné zrealizovat, protože, i kdyby to sněmovna schválila, řekněme, někdy ke konci roku, tak je třeba nechat nějaké přechodné období k tomu, aby se restaurace na to mohly připravit, udělaly nějaké úpravy a podobně, takže spíše to vidím, když to budu optimista, na jaře příštího roku.

moderátor: A myslíte, že 1. leden už je spíše nereálný teď?

Svatopluk NĚMEČEK: Nevím, nechci spekulovat.

moderátor: Rozumím. Máte předjednáno, aby ten návrh prošel bez problémů? Jednal jste o tom s předsedy poslaneckých klubů?

Svatopluk NĚMEČEK: Je to koaliční návrh. Koalice se na něm shodla, tentokrát je tady i ujištění hnutí ANO, že jejich poslanci už do tohoto návrhu nehodí vidle, takže předpokládám, že podporu mít bude, nicméně z opozičních stran už se ozývají hlasy, že se budou snažit ten zákon, řekněme, udržet, udržet v projednávání co nejdelší dobu, takže všechno je možné.

moderátor: A ten návrh zákona je tedy ve znění, který obsahuje i pozměňovací návrhy, které byly přijaty v tom posledním třetím čtení krom pozměňovacího návrhu pana poslance Bendy, který zřizoval ty takzvané kuřárny v restauracích, je to tak?

Svatopluk NĚMEČEK: Přesně tak.

moderátor: A máte tedy shodu v rámci koalice, že takto ten zákon by koalice chtěla prosadit a takto by mohl projít?

Svatopluk NĚMEČEK: Ano, máme shodu.

moderátor: Budete požadovat, aby ten legislativní proces byl rychleji, než je to standardní legislativní řízení?

Svatopluk NĚMEČEK: My budeme navrhovat schválení hned v prvním čtení, nicméně tam stačí veto dvou klubů, ke kterému, předpokládám, dojde, takže příliš reálné toto nevidím, ale budeme se snažit prosadit zkrácení lhůt pro jednání ve výborech nad tímto parlamentním tiskem.

moderátor: Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček z ČSSD byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji za rozhovor.

Svatopluk NĚMEČEK: Děkuji. Na shledanou.

 

Zdroj: ČRo Plus

Ilustrační foto- zdroj: svobodnenoviny.eu


Warning: Missing argument 2 for wpdb::prepare(), called in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-content/plugins/sticky-front-page-categories-and-tags/home_cat.php on line 46 and defined in /data/web/virtuals/42317/virtual/www/wp-includes/wp-db.php on line 1295

forinel
facebook google forum_ikona

Kalendář akcí

<< Jan 2020 >>
PÚSČPSN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Nová akce

 • žádné události

Anketa

Jsou vhodné jednotné platové tabulky ve státních nemocnicích?

Loading ... Loading ...